13 років добра і милосердя

15 липня 2018, 13:13

15 липня – річниця створення Фонду Ріната Ахметова

За 13 років діяльність Фонду Ріната Ахметова стала відома в усіх регіонах України – завдяки десяткам проектів допомогу отримали понад мільйон українців. Діяльність Фонду спрямована, перш за все, на системні зміни в Україні, на впровадження кращих міжнародних практик. Протягом останніх чотирьох років, коли в нашій країні трапилася біда, всі ресурси були спрямовані на підтримку Мирних – постраждалих від збройного конфлікту жителів Донбасу. Це набори виживання, порятунок і реабілітація хворих і поранених дітей, евакуація і розселення із зони конфлікту, медикаменти і допомогу в екстрених операціях. Це мільйон врятованих життів і запобігання гуманітарної катастрофи на Донбасі.

Директор Європейського Центру фондів (EFC) Геррі Салол високо оцінив роботу Фонду Ріната Ахметова
.

"ЯдужевраженийроботоюФонду.Найголовнішевйогороботі-сфокусованість.Цедужеважливо-матисвійплан,зрозумілийдляінших,виділятинаньогоресурси,які,дотого ж,зприватногоджерела.ДляУкраїницедужеважливадіяльність,аджепокивційкраїні,яків усійСхіднійЄвропі,філантропіїнедостатньо.Особливоважливацядопомогадлялюдей,якіпроживаютьвзонівійськовогоконфліктуіпотребують уваги",-зазначивГерріСалол.

У 2017 роціФондРінатаАхметоваочоливТоп-5рейтингуприватнихблагодійнихфондівУкраїни.ЦенайбільшаособистаблагодійнаініціативавУкраїні.
Реклама

1_108

Проекти Фонду, якими можна пишатися

Динамічна культура

БудинокМитрополита,МузейвПирогово,повернутийівідреставрованиймамонту Львові
Один з напрямківвроботіФонду-розвитокмузеїв.У 2009 роціврамкахIVВсеукраїнськоїакції"Музейна подіяроку"Фондотримавспеціальну відзнакуоргкомітетууномінації"Зарозвитокмузейної справи".Цянагородабулаотриманазареставрацію БудинкумитрополитавНаціональномузаповіднику"СофіяКиївська"таНаціональногомузеюнародноїархітектуритапобутувПирогово.

Фонд виділив кошти на відновлення будівлі Будинку митрополита. А щоб відтворити епоху, допоміг з інтер'єром. Для цього на міжнародних аукціонах були придбані старовинні меблі і предмети декору. В ході роботи над проектом реставрації Музею в Пирогово стало зрозуміло, що проводити тільки ремонти в українських музеях, недостатньо. Важливо "заводити смисли", стимулювати прогресивні ідеї.

У 2013 році Фонд запустив проект "Динамічний музей", оголосивши конкурс на отримання гранту для розвитку музею. Конкурс виграв Державний природознавчий музей у Львові, де зараз завершується реставрація та монтаж експозиції "Льодовиковий період". У центрі виставки – скелети доісторичних тварин: мамонта і носорога. В музеї створено мультфільм про життя цих тварин, а також розроблені інтерактивні ігри. Зали відремонтовані і оснащені сучасними мультимедійними технологіями. Уже в цьому році нова експозиція буде відкрита для відвідувачів музею.

Музейна сфера потребує постійної уваги і підтримки, інакше вона не зможе розвиватися. Але жодної підтримки держави недостатньо, щоб українські музеї розвивалися і йшли в ногу з часом. Крім реставрації музеїв, Фонд навчив новим технологіям більше 1000 музейників зі всієї України
.

Реклама

Кіно Сенцова і стипендії письменникам

Сприятитворчимлюдям-щеодин напрямдіяльностіФонду.Програма"Підтримканезалежнихкультурнихініціатив"ІдеяІмпульсІнновація"надаваладопомогуврозвиткувізуальноготатеатральногомистецтва,літератури,музейної справитаосвітивсферікультури.Головне завдання-ввестиінноваційніпідходивкультурі.

Завдякипрограмібулознято16фільмів:повнометражні,втомучисліфільмОлегаСенцова"Гамер",атакождокументальні,короткометражні,художні.
Крімтого,18українськихписьменниківотрималистипендіївідФонду.СереднихІренаКарпа,ЛюбкоДереш,МихайлоБриних.

Всьогозаминулі роки361культурнийпроектотримавпідтримку.Середгрантоотримувачів-кінофільм"Плем'я"(режисерМирославСлабошпицький),якийставнайтитулованішимукраїнськимфільмом
.

Сучасна освіта

Навчання викладачів і студентів новим технологіям. Фонд завжди приділяв увагу освітнім проектам, допомагаючи з впровадженням сучасних технологій вузам. Один з освітніх проектів Фонду "Цифрові медіа в університетах" добре знайомий співробітникам мас-медіа. У ньому брали участь 10 провідних вузів України. Завдяки ньому пройшли навчання 30 викладачів, які змогли вдосконалити свої знання в мультимедійної журналістики. 175 студентів з Києво-Могилянської академії, КНУ імені Тараса Шевченка та інших змогли пройти курс предмета "Цифрові медіа".

Реклама

Боротьба з сирітством

ФондРінатаАхметовапершимвкраїніпочавпропагуватисімейніцінностііідеюнаціональногоусиновлення."Кожній дитиніпотрібнародина"-основнийпосилпрограмиФонду"Сирітству – ні", що стартувала 10 років тому. За сприянняпрограмивУкраїністворено41дитячийбудиноксімейноготипу,відкритіцентриматерітадитини,соціальнаквартирадляадаптаціїпідлітків,центрсоціальноїпідтримкидітейісімей.Азавдяки першомуВсеукраїнському порталу"Сирітству – ні!",створеномуФондомРінатаАхметова,знайшлисім'ю9090дітей.

Здоров'я нації

За13роківроботиФондРінатаАхметовареалізувавкількапроектів,якідопомоглисотнямтисячукраїнцівзберегтисвоєздоров'я.

Профилактіка онкозахворювань і боротьба з ними

Рак-хвороба,відякоїне застрахованінібагаті,нібідні.Ітількивиявленняцієїстрашноїхворобинаранніхстадіяхдаєшансїїперемогти.СаменацеспрямованізусилляФонду.Так,тількиза програмою"Раквиліковний"понад 80 тисяч людейпройшлидіагностику.ЦепершавУкраїнімасштабнапрограма,створенадлятого,щобнашігромадяниотрималиможливістьпроходитидіагностикуталікуванняонкозахворюваньза стандартами,прийнятими у світовіймедицині.

ВрамкахпрограмизакоштиФондубулозакуплено15одиницьвисоковартісного обладнання дляобласнихонкодиспансерів.У 2012 роціФондРінатаАхметовапридбавіобладнавдляНаціональногоінститутуракуєдинийвУкраїніпересувнийдіагностичнийкомплекс"Мобільнажіноча консультація"набазі18-метровоготрейлера,якийпризначенийдляпроведеннямасовогообстеженняорганіврепродуктивноїсистемижінокзметоюранньоговиявленнязахворювань.Більше 4000жінокзмоглипройтиобстеженнявМЖК.

Реклама

Профілактика туберкульозу в Україні

Хвороба,про якумайжезабуливминуломустолітті,зновуз'явиласявнашійкраїні,майжедосягшимасштабівепідемії.ФондРінатаАхметовапершимвідгукнувсянапроблему.Врамкахпроекту"ЗупинимотуберкульозвУкраїні"Фондзаймавсямоніторингомякостіпрепаратів,удосконаленнямзаконодавчоїбази,забезпечивобладнаннямдитячівідділеннятуберкульознихдиспансерів.Близько35 тисячпацієнтівпройшлиобстеженняврамкахпрограми.

Адресна допомога

ОдназпершихпрограмФондуРінатаАхметова,запущена12років тому,-"Адреснадопомога"людям,що потрапиливкритичнужиттєвуситуацію.Програмаефективнопрацювалаівмирний час.Завсі роки"допомогутутізараз"отрималибільше 70тисяч осіб.Крімтого,адреснудопомогуналікуванняотрималиблизько11,4тисячіосіб,знихпонад 5,6тисячі-діти.

"Ніхтоне можевберегтилюдейвідтрагедій.Утакімоментиважливопідтриматиїх,дативпевненістьузавтрашньому днііповернутидожиття"-такафілософіяпроекту.

З початком військового конфлікту на сході України програму реалізує Гуманітарний штаб, і спрямована вона на допомогу мирним жителям Донбасу, які опинилися в зоні бойових дій. В рамках програми діти з хронічними захворюваннями отримують від Штабу ліки. Допомогу отримують люди, що потребують екстрених операцій або лікування. Штаб забезпечує їх життєво важливими медикаментами, інноваційними імплантами. Крім того, завдяки програмі допомоги в операціях по установці дорогого імпланта – окклюдера надається дітям з вродженими вадами серця. Штаб також відправляє на реабілітацію в кращі санаторії України поранених на Донбасі дітей, забезпечує їх необхідними медикаментами та індивідуальними засобами технічної реабілітації.

Гуманітарний штаб

ЗпершихднівзбройногоконфліктунаДонбасіФондРінатаАхметоващоднядопомагаємирнимжителям.Рятуєвідголодулюдей похилого віку,дітейілюдейзінвалідністю.Надаєлікиважкохворим,надає допомогудітям, які отрималипоранення.Допомагає постраждалимпровестиоперації,повернутисядонормального життяівпоратисяз"травмоювійни".

Щобзапобігти гуманітарній катастрофінаДонбасі,щобдопомогтивижитимирним,постраждалимінужденним, 6 серпня2014року було створеноГуманітарнийштаб.ЦянайбільшапрограмаФондустала наймасштабнішою гуманітарною місією в історії України. Врамкахпроектумирнимжителямпообидва бокилінії зіткненнябуловиданопонад12 млннаборіввиживаннядлядорослих,втомучислібільше875тис.дитячих.
ДиректорФондуРінатаАхметоваРоманРубченко,зісвого боку,зазначив:"Головнийрезультатроботи-порятунокпонад мільйону життів.Фонднакопичивунікальнийдосвід,якимвжезацікавилисяівисокооцінилитакінайбільшіорганізації,якООНіМіжнароднийЧервонийХрест".

"Донбас і Мирні"

Зачотири рокиФондзіткнувсязмільйонамилюдей,мільйонамидольМирних,які не по своїйволіопинилисявепіцентрібойовихдійнаДонбасі.Укожногознихсвояісторія,адеякі-сталиосновоюфотокниги "Донбас і Мирні", виданої Фондом. Це11історійпро біль,мужність,віру,героїякихпостраждалинаДонбасі.ЦеМирні.Пораненідіти.Деякимлікаріне давалишансувижити.Удеякихзагинулиприобстрілібатьки.Людипохилоговіку,що втратилирідних.Опинившисьу важких обставинах,вонине зламалисяівистояли,будуютьпланинамайбутнє.
Метавиданняфотокниги"ДонбасіМирні"-показатилюдей,які страждаютьнавійні,черезконкретнихгероївговоритипрожертвивійни,якавсе ще триває.Щобдоль,покаліченихвійною,сталоменше.

Тиражкнижок 2000примірників.Вонапризначенадляпередачівміжнародніорганізаціїтапрезентаціїналітературнихвиставках,щобпривернути увагугромадськостідотрагедіїлюдейнаДонбасі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти