Чужі "очі": як працюють поводирі в Україні

10 червня 2018, 04:42

Козлова Оксана , Людмила Грубник

У Харкові безробітні водять незрячих в клініки і горслужби

В Харкові запрацювала Служба супроводу незрячих. 14співробітниківдопомагаютьлюдям,позбавленимзору,пересуватисяпомістуівирішуватисправи, що нагромадилисявлікарняхта міськихінстанціях.ВУкраїніподібніорганізаціїпрацюютьлишеу Львові та Рівному."Сегодня"вирушиланавикликразоміз супроводжуючиміз'ясувала,зякими труднощамистикаютьсянезрячівХарковіічомуцяроботатакважлива.

З однією з супроводжуючих,43-річною СвітланоюДаладою,мизустрічаємосярановранцівхарківській підземці.ЖінкаживенаХолодній Горі,алевцейденьїйпотрібночерезвсе містодістатисяв602мікрорайоннаСалтівку,забратитамнезрячуклієнткуісупроводитиїївміськуофтальмологічнуклінікувцентріміста.

"Сегодня у меня один вызов. Сопровождение запланировано с 8:00 до 13:00", — рассказывает Светлана.

Реклама

Її,якііншихсупроводжуючих,направилинагромадськіроботизміськогоЦентрузайнятості.Робота невисокооплачувана,проїздзасвійрахунокплюсчасомморальноважкий:аджепотрібноматитерпінняізнаходитипідхіддо людейзпроблемамизору.

"Пока я временно нетрудоустроенная, подумала, зачем зря дома сидеть. Работаю только месяц, хожу на работу каждый день, выполняю по одной заявке", — продолжает Светлана.

Такдо8:00зарозмовамимиідісталисяз неюдожитловоїбагатоповерхівкинакраюСалтівки.Там,наганку,насужечекала47-річнаВікторіяБлажко,якавтратилазір14років томуітакіне навчиласяпересуватисяпомістусамостійно.ЗаразжінкапроходитькурслікуваннявлікарніГіршмана,кудинаміпотрібнобулоїїдоставити.Шляхдалекий:добиратисяпотрібнотролейбусом,метро,апотімщейтипішки.Такапоїздкависнажлива ідляздорової людини,адлятого,комускладноорієнтуватисявпросторі,іпоготів.

Зустрівшисьзнами,ВікторіяодразужвзялапідлівурукуСвітлану,ілишетодіпочаласпускатисяпосходах.

"Дома я со всеми делами справляюсь сама — готовлю, стираю, гуляю с двухлетним внуком. Справляться самостоятельно с домашней работой меня учили в реабилитационном центре. А вот на улице без сопровождающего не передвигаюсь. Боюсь. Вот даже перед нами арка (по памяти указывает на сооружение женщина. — Авт.), где из-за автомобилей даже зрячему человеку находиться опасно. Я только в нее войду, а меня собьют", — делится переживаниями Виктория.

З бокуСвітланатаВікторіявиглядають,якдвіподружки.Аленасправдіодназнихдужезосереджена,аджевідповідаєзаіншу людинуіповиннапідказувати їйпро наявністьбудь-якихперешкодпопереду.Друга-намагається невідставативідсупроводжуючогоівдоситьшвидкомутемпідолаєсходинки,бордюри,стовпчики,яминаасфальтіікалюжі.

"Вот только посмотрите на эти лабиринты! Как незрячий человек сможет их преодолеть?" — комментирует сопровождающая, а также делится с нами навыками сопровождения.

Виявляється,їхнебагато:головне-триматисянапівкрокупопередунезрячогоіне забуватипройогоприсутність,постійнонагадуючипро всілякіперешкодинашляху.Прицьомусупроводжуючийможеперебуватиякзліва,такіправоруч відсвогопідопічного-цезалежитьвід уподобаньізвичоккожногозних.

Реклама

1_25

В транспорті. Супроводжуючуінезрячуніхтоне помітив.Фото:Л.Грубник

Транспорт.Першанашапоїздкабуланатролейбусі.Наблизившисьдо зупинки,Вікторіякаже:

"Я слышу, что он стал очень далеко. Если бы троллейбусы, маршрутки и автобусы каждый раз становились в одном месте и вплотную приближались к бордюрам, это бы значительно упростило нам жизнь. Многие же из нас шаги считают, запоминают дистанции".

Привходівтролейбуснезрячомуісупроводжуючомуніхто непоступаєтьсянідорогою,німісцем.УтранспортіуСвітланизоднимзпасажиріввиникласловеснаперепалка:вінне захотівпоступатисяжінцімісцембіляїїпідопічної.

"У Виктории есть одна особенность: она может слышать лишь правым ухом. Поэтому я всегда должна находиться справа от нее. Иногда приходится культурно объяснять это тем, кто не понимает", — говорит сопровождающая.

Навиходізтролейбусаводійзновупроїжджаєдалі,щозаплуталобнезрячу людину,якбивона була одна.Дохарківської підземкиунашихновихзнайомихпрактично небулозауважень.

"Если бы незрячих встречали сотрудники метро, заводили их в поезда, а на нужной станции помогали выйти, это вообще было бы прекрасно", — делятся женщины.

-1_1

Дороги. Не пристосовані для людей, позбавлених зору. Фото: Л. Грубник

По дорозі в лікарню.Нашляхудо клінікиВікторіїіСвітланідоводитьсятричіпереходитидорогу,ікоженразцеможестативипробуваннямдлянезрячої людини,якавирішитьподолатимаршрутсамостійно:намагістралінавулиціАлчевськихєтільки"зебра",навулиціОлесяГончара-тількисвітлофордляпішоходівбеззвуковихсигналів,навулиціЧернишевського-зновулишедорожнярозмітка.

"Клинику Гиршмана посещают люди с проблемами зрения, часть из них — слабовидящие или вообще незрячие. Почему бы на этих участках дороги не установить знаки для водителей, чтобы они были готовы к тому, что дорогу может переходить незрячий человек?" — говорит сопровождающая Светлана.

УполіклініціГіршмана,яківіншихдержустановах,незрячимдоводитьсядолативисокіпороги,круті сходи,ау вузькихкоридорахскладнопройтиудвох.Умагазинахісупермаркетахситуація трохи краща.

"Там всегда помогают. Я прошу выделить мне личного консультанта, который поможет выбрать товар", — рассказывает Виктория.

Реклама

Супроводжуючінадаютьнезрячиміпсихологічнудопомогу:вислуховують,даютьпорадиі,головне,-спілкуються,чогоостаннімдужене вистачає.По дорозіз поліклінікиСвітланазавелаВікторіювпарк,деподорозісталаописуватипринадихарківськоївесни.

"В этой работе в первую очередь нужно любить людей. Незрячие бывают абсолютно разные, и каждого нужно понять. Но главное — не сильно проникаться их историями. Мнительным людям здесь не место", — рассказывает Светлана, провожая Викторию домой.

Аподорозіжінкищезайдутьнаринок.

-1_1111

У клініці. На шляху у незрячих перешкоди у вигляді високих порогів. Фото: Л. Грубник

Переміни: волонтери і провідник у відпустці

Послугами поводирів в Харкові люди з проблемами зору можуть скористатися абсолютно безкоштовно, однак працює служба не за графіком. Ще в 2000-му випускники гімназії-інтернату для сліпих дітей ім. Короленка створили Харківську громадську організацію інвалідів "Соціально-реабілітаційний центр незрячих". Там люди з проблемами зору могли за допомогою спеціальних комп'ютерних голосових програм відвідувати комп'ютерні курси, брати аудіокниги, отримувати психологічну та юридичну допомогу. А в 2007-му у директора центру Сергія Москальця виникла ідея організувати супровід незрячих людей в місті, транспорті, організаціях та установах.

"Совместно с Харьковским городским центром занятости и Управлением труда и соцзащиты населения горсовета такой проект был реализован, и инвалиды по зрению, проживающие в городе, получили возможность заказать сопровождение и без привязки к родным и близким решить свои дела в поликлинике, на рынках и магазинах, разного рода учреждениях", — рассказывает социальный работник Ольга Стахова.

Аз 2018-гоСлужбапрацюєпідкерівництвомдиректораХарківськогоцентруреабілітаціїмолодихінвалідівтачленівїхсімей"Правовибору"ВалентиниБутенко.
Наявністьцієїпослугивмістізавждизалежаловідфінансування:ранішегрошівиділялизміськоготадержавногобюджетів,заразжевитратипокриваєтількимісто.

"Мы работаем, когда есть финансирование. В прошлом году не работали почти полгода", — дополняет Ольга.

СпівробітниківдляСлужбизавждизнаходивміський Центрзайнятості,пропонуючибезробітнимтимчасовий(до180календарнихднів)підробітокзамінімальнузарплату.Зминулогорокувзв'язкузростоммінімальноїзарплатикількістьвакансій скоротилася,ізаразвСлужбіпрацюєтільки14супроводжуючих,якіобслуговуютьщоднятрохибільше20заявок.

-2_2

Поводирі. Зараз незрячих супроводжують безробітні. Фото: З архіву В. Бутенко

Формат. Диспетчерприймаєзаявкивіднезрячихз10:00 до 16:00,потімїхрозподіляютьміжповодирями,якіповиннізателефонуватизамовникуіскоординуватиподальшідії.

"Заявки мы принимаем заранее. День в день незрячий человек не может заказать себе сопровождающего, так как он будет занят на другом вызове. Но иногда есть экстренные случаи, когда мы идем на встречу", — поясняет Ольга Стахова.

Обмеженняєідлязаявників:лишеінвалідиIгрупиможутьдозволитисобісупроводжуючого.

ЗасловамиспівробітниківСлужби,нинішнійформатроботивідживає своєчерезнерегулярністьнаданоїпослуги,браккадрів,недостатнє фінансування,щовпливаєназарплатиізацікавленістьлюдейвроботі.

"У нас есть идея создать платформу подобно интернет-ресурсу "Я — твои глаза", который широко распространен в европейский странах. Его суть состоит в том, что каждый человек может стать поводырем для незрячего на волонтерских началах. Может, кто-то рядом живет с человеком, лишенным зрения, или же ходит с ним по одному маршруту. Но пока создание подобной платформы не получило поддержки ни у властей, ни среди людей. Только один человек согласился помогать незрячим в таком формате", — рассказывает директор Центра реабилитации молодых инвалидов и членов их семей "Право выбора" Валентина Бутенко.

Вонавпевнена,щопослугасупроводувХарковіповиннабутипостійною,аджеврегіоніпроживаютьбільше 4000абсолютнонезрячихлюдей.
Світовийдосвідтакожпоказує,щопотрібномінятиякістьпослуги.

"В Швеции, в Германии я видела, как социальный работник по необходимости может поехать в отпуск с незрячим, может пойти с ним в кафе, в ресторан, помочь что-то сделать дома. И это все ему оплачивается. Мы же пока даже не советуем нашим сотрудникам заходить в квартиры, дабы избежать неприятных ситуаций", — говорит Валентина Бутенко.

Реклама

-2_22_01

Незрячі. Потребують допомоги і реабілітації. Фото: З архіву В. Бутенко

Зміни.ЩобХарківставбільшкомфортнимібезпечниммістомдлялюдей,якіживутьвтемряві,необхідно нетаквже й багато.УЦентрікажуть,щопочинатипотрібнозтротуарівбезперешкод,безпечнихдорігітабличокзі шрифтомБрайля,якимивартозабезпечитивсіустанови.

"Некоторые пытаются делать первые шаги, но они иногда абсолютно бесполезны. Бывает, в учреждениях вешают таблички не на уровне рук, а выше, или делают точки надписей такими острыми, что их невозможно прочитать", — делится Бутенко.

-2_49

Служба. Працює з перебоями через фінансування. Фото: З архіву В. Бутенко

Цифрова допомога: Брайль в годиннику і ультразвук

Людямзвадами зорупростонеобхіднастороння допомога.Однаквсучасномусвітініякне обійтисябезгаджетівіпобутовихречей,якіспрощуютьжиттявтемряві.

Сьогоднінаукраїнськомуринкуможнавідшукатипринтердлятактильноїграфіки,якийдрукуєзображеннянаособливомукапсульномупапері,алеобійдетьсявід30,5тис.до300тис.грн.Євпобутіібудівельнарулетказ вбудованимзвуковимменю,машинка,якадрукуєшрифтомБрайля.

Але всі ці речі не можуть так здивувати людей, як новомодні гаджети з використанням тактильного шрифту, існування яких ще 20 років тому здавалося фантастикою. Так, в 2008-му з'явився перший в світі фотоапарат для незрячих – Touch Sight (англ. – тактильне зір). Замість звичної рідкокристалічної панелі в цьому пристрої є гнучкий дисплей, на якому вся інформація відображається в рельєфному вигляді за допомогою точок. Крім того, камера кілька секунд записує звук після зйомки картинки, що дозволяє орієнтуватися в бібліотеці зображень.

-3-3

Фотоапарат. З гнучким тактильним дисплеєм придумали в Китаї. Фото: ulagat-m.kz

АосьвинахідникизПівденноїКореївипустилигодинникдлянезрячих,який вперекладізанглійськоїназивається"точка"(dot).Унихтакожперетворенийтачскрін-наньомуєсегментизточками,щодозволяєпередаватисимволишрифтомБрайля.

3_11

Годинник. Час — по точках. Фото: 3dnews.ru

ВинахідникизСШАпридумалиспеціальнупанельдлякористуваннябанківськимикартами,якадозволяєнезрячимлюдямзніматигрошііприцьомузберігатиконфіденційність.Можнавідшукатиіспеціальний пристрійFinger Reader,якедопомагаєчитатитексти.Якнескладноздогадатися,йогонадягаютьнапалецьіводятьпо сторінках,апристрійвідтворюєте,щонанесенонапапірабонаписанонаекраніелектронноїкниги.

Невтомнірозробникивирішилинавітьудосконалитибілутростинунезрячих.Так,в2010-мупредставили"Ультразвуковутростинуназап'ясті".Пристрійнадягаютьнаруку,за допомогоюультразвуковогосигналувінаналізуєпростіріпередаєсигналпро перешкодувласнику.Використовуютьсьогоднііультразвуковінасадкинатростину.

3-1_01

Тростина. Сканує простір. Фото: fakty.ictv.ua

Крімтого,длянезрячихіснуютьспеціальнімоделісмартфонів,вякихекранявляєсобоюсіткуконтактів,якаіформуєшрифтБрайля,переводячизвичайнийтекствзрозумілийшрифт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти