Цифри і події тижня, що минає

3 вересня 2016, 09:44

Сергій Гусєв

Рибалки вперше заплатили дивіденди державі, громадяни нарощують невдоволення парламентом і поки знаходять кошти для оплати житлово-комунальних послуг

Суспільство

Реклама

збільшилась до 52,7%

кількістьукраїнців,що підтримуютьпроведеннядостроковихпарламентськихвиборів(влипнібуло47,6%)-про цеговорятьрезультатидослідження,проведеногоцентром"Соціальниймоніторинг",Українськимінститутомсоціальнихдослідженьім.А.ЯременкоіІнститутомекономікитапрогнозуванняНАН.Задостроковепереобранняпрезидентависловилися52,7%(було55%).39%опитанихне підтримуютьідеюпроведеннядостроковихвиборівпрезидента.

60% українців

не підтримуєідеюпроведеннявиборівнаокупованихтериторіяхДонбасу,поки там небудевстановленийконтрольукраїнськоївлади,але27%підтримують.Такими є результатидослідження,проведеногоцентром"Соціальниймоніторинг".Крімтого,64%опитанихнегативноставляться до ідеїнаданняособливогостатусуДонбасу,а25%-підтримуютьнаданнятакогостатусу.Ідеюекономічноїблокадиокупованихтериторійпідтримують46%опитаних,не підтримують41%.

Реклама

832413-01-08

Фото: AFP

61,2 млн грн

бюджетнихкоштівперерозподіливКабмінщобзабезпечитизапланованез 1 грудняпідвищеннязарплатіпенсій-всередньомуна10,3%.Такмінімальнапенсіямає зростидо1247грн,амінімальназарплата-до 1600грн.

оплачувати 15%

Реклама

сумирахунківзажитлово-комунальні послугиз наступногоопалювальногосезонуповиннібудутьсамідомогосподарства,які отримуютьсубсидію.Станомна 1 травнясубсидіїотримували6 млндомогосподарств.УМінсоцполітикипрогнозують,щодокінцярокукількістьодержувачівсубсидійвиростедо9 млнз15 млндомогосподарств, що існуютьвУкраїні.

знизилась на 1,1%

влипнівідрівнячервня заборгованістьнаселенняз оплатижитлово-комунальнихпослуг,до9,7 млрдгрн.За данимиДержстату,влипніукраїнцісплатилизажитлокомпослуги3,0млрдгрн,щозурахуваннямпогашенняборгівсклало104,6%нарахованоїзацеймісяцьсуми.Усічні-липнізнаселеннямукладено22,3тис. договорівпро погашенняреструктуризованоїзаборгованостіназагальнусуму100,5млн грн.

збільшилась на 0,9%

реальназаробітнаплатавлипнів порівняннізчервнем,ав порівняннізлипнем2015року воназрослана14,8%.Середняномінальназарплатавлипнісклала5374грн,щоврічномувимірібільшена22,4%.

Реклама

зросла на 4%

заборгованістьповиплатізарплативлипнів порівняннізчервнем,до2 млрдгрн.Прицьому,за данимиДержстату,заборгованістьпередпрацівникамиекономічноактивнихпідприємстввлипнізбільшиласяна5,5%-до1,36 млрдгрн.

800 томів

вжестановитьобсягматеріалівкримінального провадженняза фактомзапочаткування та веденнявладоюРосіїагресивноївійнизУкраїною.ЗасловамигенеральногопрокурораЮріяЛуценка,видобутоблизько100 тисячодиницьречових доказів.

1315 автомобілів

пройшливсерпнімитнеоформленняза зниженими ставкамиакцизногоподатку,повідомляєДФС.

391 млн грн

розподілилоНацагентствощодо запобіганнякорупціїнафінансуваннядіяльностіпарламентськихпартійвпоточномуроці.Найбільшеотримає"Народнийфронт"-100,5млн грн.99,1млн-"БлокПетраПорошенка",49,8млн-об'єднання"Самопоміч",42,8 млн-"Опозиційнийблок",33,8 млн-РадикальнапартіяОлегаЛяшка,25,8 млн-"Батьківщина".

виріс на 15,5%

всічні-серпніврічномувиміріпасажиропотікаеропорту"Бориспіль"(Київ),до 5,57млн осіб.Прицьомузростаннявсерпнісклав20%.

на 52% більше

українціввідвідалиТуреччинувсічні-липні,ніжріктому-588,8чол.Прицьомузростаннявлипнісклало70%,аза підсумкамипершогопівріччяпробуло46%.

Економіка

виросли на 9,6%

по відношенню до аналогічного періоду 2015 р капітальні інвестиції в січні-червні, тоді як за підсумками I кварталу їх зростання склало лише 0,7%, повідомив Держстат. У галузевому розрізі найбільше зростання капінвестицій зафіксований в поштовій і кур'єрської діяльності – в 4,1 рази, рекламі і дослідженні кон'юнктури ринку – в три рази; в охороні здоров'я – в 2,1 рази, в нерухомості – на 87%; сільському господарстві – на 72,3%; в оптовій і роздрібній торгівлі, ремонті автотранспорту – на 41,7%. Головним джерелом капінвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 72,2% загального обсягу.

 top-investitsii

Фото: prostoinvesticii.com

49,9 млрд грн

склавдефіцитдержбюджетуза підсумкамисічня-липня,щов22разибільшепоказниказааналогічнийперіодминулогороку.Іцедефіцитнаростаєщомісяця.

77,9 млрд грн

склалинадходженнядо місцевих бюджетівзасічень-липень,щона32%більшеврічномувимірі.Заразнамісцяхзбираютьнабагатобільшекоштів,ніжвитрачають.

13 млн грн

надійшло30 серпня навалютнийрахунокДержавного казначейства України віддіяльностідержавногоокеанічногорибальськогофлотуза результатами2015р. ЦепершавісторіїУкраїнисплатадивідендівза19роківіснуванняпідприємства-судновласника.

$505,4 млн

В тренді
Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимуму

процентногодоходувиплачено1 вересня повипущенимврамкахборговоїопераціїєврооблігаціях.1березня буловчиненоаналогічнавиплатаврозмірі$470 млн.

$3,65 млрд

коштівза кредитною угодою2012року між"Нафтогазом"іДержавнимбанкомрозвиткуКитаюзалишатьсядоступнимищенарік-докінця2017г. ЦедозволитьУкраїніне втратитиможливістькористування"довгими"іконкурентнимиза ціноюзасобамидлямодернізаціїенергетичноїгалузі.

до 15 копійок

знинішніх23копійокзахвилинубудезниженаз 1 січняставкаінтерконекту,тобтоплатазаперехіддзвінказоднієїмережінаіншу.Тарифивціломучерез ценавряд чизнизяться,але"Укртелеком"всежсподіваєтьсяназниженнявартостідзвінківнастаціонарнітелефонизмобільних.

зменшився в 3,3 рази

в порівняннізминулимрокомзагальнийзбитокплатоспроможнихбанківзасіммісяців,до9,3 млрдгрн.Зниження відбулосявиключнозарахунокзменшеннявідрахуваньдо резервів,оскількинайбільшібанкизавершилидоформування резервівза результатамидіагностики,-поясниливНацбанку.Доходибанківзатойжеперіодзменшилисяна13%ісклали101,6млрд грн.Вціломустаномна 1 серпнязбитків зазнали33діючихбанку,прибутокотримали68банків.

3,4 га

такогорозмірумайданчиквзонівідчуженняЧАЕСхочутьпередативорендуна49роківдлярозміщеннянанійсонячноїелектростанції.Оціночнавартістьділянки-6,18млн грн.

збільшився в 1,4 рази

врічномувимірідефіцитзовнішньоїторгівлітоварамиза підсумкамисічня-липня,до$2,53млрд.

25,29 млрд грн

Міненергетикитавугільноїпромисловостіплануєнаправитидо 2020 рнареформуваннядержавнихвугільнихпідприємств,зяких10,57млрд грнскладутькоштидержбюджету.Міністерствоплануєсімперспективнихшахтзалишитиу своїй власності,14-вивестинабеззбитковістьіприватизувати,а11-ліквідувати.

на 17,6% зменшилось

споживаннягазувкраїнівсічні-серпні-до18 млрдкубометріву порівняннізаналогічнимперіодомминулогороку.За підсумками2015році споживаннягазузнизилосяна20,6%-до33,7мдрдкубометрів.

Світ

знизилась до 23% с 29%

запівторарокучасткаросіян,яківважають,щоРосіяповиннавизнатинезалежністьтакзваних"ДНР"та"ЛНР",ачасткавіддають перевагудотриманнянейтралітетувпитанніпро статусневизнанихформуваньзрослаз28%до38%.Такожменшесталотих,хтоговоритьпро необхідністьідаліпосилатигуманітарніконвоїнаДонбас:з78%вжовтні2014рдо64%всерпні2016 р,відзначаютьсоціологиВЦВГД.

61 голосами проти 20

сенатБразиліївідправивувідставкупрезидентакраїниДілмуРусеф,звинуваченувтому,щовоназапозичилав 2014 ргрошівдержбанкахіудержфондівдляфінансуваннябюджетнихвитрат,приховуючитимсамиммасштабиекономічнихпроблемБразилії,щобпідвищитисвоїшансинаперемогунапрезидентськихвиборах.

dilma_rousseff_-_foto_oficial_2011-01-09

Фото: wikipedia.org

1,5 млн кв. км

складаєпіслянедавньогорішенняпрезидентаБаракаОбамиплощанайбільшоговсвітіморськогозаповідника(цев2,5разибільшетериторіїУкраїни),створеноговрайоніГавайськихостровів.Невдоволеннявисловлюютьмісцевірибалки-теперна60%акваторіїбіляостровівзабороненийкомерційнийвиловриби.

близько $1 млрд

заплатила владаМексикизастраховкунаміжнароднихринках,щобзахиститисявідпадінняціннанафтув 2017 рЗгідно з умовамиугоди,їїсередньорічнавартістьв 2017 рповиннабутиблизько$42іпокриватиобсягвидобуткув250 млнбарелів.Угрудні 2015ркраїнаотрималаза аналогічноюстраховціблизько$6,3 млрд,можеотриматигрошіівпоточномуроці.Мексикаведеподібнупрактикуз 1990 р

виросли на 4,3%

в IIкварталів порівняннізтимжеперіодомминулогорокусвітові продажісмартфонів,повідомиладослідницькакомпаніяGartner.ПрицьомупадінняпродажівiPhoneтриваєвжетри кварталиісклало7,7%вквітні-червні,щодозволилоSamsungзбільшитивідриввідAppleза часткоюринкумайжена10процентнихпунктів.АлезаразSamsungзмушенийпроводитимасштабнукомпаніювідкликаннязринкусвогоновітньогоGalaxy Note7,щонеминучепозначитьсянайогоринковихпозиціях.

$50

забарельнафтив 2017 рі$55-в2018-2019рр.-ТакіцифриурядРФзапропонувалодлядержбюджетіввваріанті"базовийплюс".Притакомурівніцінможливе зростанняВВПв 2017 рна1,1%,в 2018 р-на2,1%,в 2019г. -на2,4%.

на 13 млрд євро

ЄвропейськакомісіяоштрафувалаамериканськуApple-вонаприйшладовисновку,щоІрландіянадалаAppleнеобґрунтовані податковіпільгинацюсуму.Зурахуваннямвідсотків,що набіглипротягом10роківдіїпільг,сумаштрафузростаєдо16 млрдєвро.Компаніямає наміроскаржитицерішеннявсуді,та йІрландіяне надтохочеотриматицю"недоїмку",щобне налякатиіншікомпанії,якікористуютьсявкраїніподатковимипослабленнями.

на 1,2 млн менше

американцівзаразпрацюєвторгівлі,якбине існувалоонлайн-ритейлерів,відзначаютьаналітикиJPMorgan Chase.Обсягрічнихпродажівврозрахункунаодногоспівробітникавонлайністановить$1,27 млнпроти$279тис.Утрадиційнихпродавців.Томувониіможутьплатитибільш високізарплати.Таксередняпогодиннаоплатапраціпрацівниківінтернет-магазиніввСШАвчервністановила$27,14у порівнянніз$17,92всередньомупогалузі.

збільшиться на 6 га

до 2025рплощадержавиМонако-до202га.Територіїкнязівствадодадутьзарахуноквіддаленнябереговоїлініївморезарахунокінженернихспоруд.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти