День благодійності в Україні: що змінилося за кілька років

13 грудня 2015, 08:00

Сергій Рюмочкін , Олександр Литвин

Експерти відзначають, останнім часом в Україні спостерігається "благодійний бум", а кількість нужденних різко виросла

Кожну другу неділюгрудня в Українісвяткують Деньблагодійності.Впершеце святовідзначили в2007-муроці за указомпрезидента Віктора Ющенка.За цей часситуація зблагодійністюв країнікардинально змінилася- відпроектів, спрямованихна розвиток освіти,медицини доадресної допомогимирнимжителям,якіопинилисязаручникамивійнинаДонбасіі знаходятьсяна межі виживання,переселенцямі всімжертвамвійськового протистояння.

Реклама

Благодійністьоб'єднує

В Україніофіційно зареєстрованітисячіблагодійних організацій.Як розповів президентблагодійників УкраїниОлександр Максимчук, останнім часомвСвітовому рейтингублагодійності,який складаєтьсявже більше п'яти років, нашакраїна підняласяна чотири щаблі-з 103-го місця на89-е.

"На мій погляд, це не зовсімоб'єктивно.Благодійністю іволонтерствомв Україні займаєтьсязараз близько90% населення.І цереальні цифри.Ми повиннібули ббутиточно вТОП-50, як мінімум,поволонтерській роботі", – зазначивМаксимчук.

За його словами,років10тому в Україніпочали зароджуватисядуже серйознікорпоративні фонди.Це сталохорошимпозитивним прикладомдля того, щобсуспільство повірило, що бізнесменихочуть займатися, крім усього іншого, і соціальнимпідприємництвом,надавати допомогутим,хто її потребує.

Реклама

вважаю, щоукраїнський бізнесмен- це дуже великийсоціальний підприємець.Я щиро вдячнийтим людям, якіне забувають, що треба робитидоброщодня",- сказавМаксимчук.

За словами керівникаблагодійного проекту "Вибранідіти" РусланаБахтиєва, можна з упевненістюговорити про те,що зараз Українанапострадянському просторі єоднією з найрозвиненішихз точкизорублагодійностікраїн.

"В Україніє хорошіфонди, великідонорськіфонди, шановніфонди.Длясебе особистоя виношунаперше місцеФонд Ріната Ахметова "Розвиток України".Тому що я знаюкомандуФонду.Це професійнакоманда, якавсю свою діяльністьпобудувалана системномувирішенні соціальнихпроблем. Це,напевно, найкращийфондна території пострадянського простору", – зазначивБахтиєв.

Як розповідаєвіце-президентміжнародної благодійної організації"КарітасУкраїна", священникгреко-католицької церкви отецьАндрій Нагірняк, сьогодніблагодійникизіткнулися зновим викликом: велика кількістьпереселенцівіз зонибоїв, критичнагуманітарна ситуаціянаДонбасі,тисячіпоранених- всі вонипотребують допомоги.Отець Андрійвпевнений,мотивиблагодійниківне змінилися,вони відчувають своювідповідальність переднужденним,ними рухає"гуманітарниймотив".

"Очевиднодлянас, єгуманітарниймотив- людинолюбство, відчуттялюдяності,але для багатьохце іїхвідчуттявідповідальності передБогом.Для багатьохучасть ублагодійностіцеїхній людськийобов'язок.Ми розуміємо, щокожен з нас можепотрапити в таку ситуацію.Ми незнаємо, що можебути завтра.Ми розуміємо-завтратакожможемобутипереселенцями.Все цезагостриловідчуттялюдей, того, щоявже сьогодніповинен допомагатиі ділитисяз ближнім", – говоритьотець Андрій.

Керівникблагодійного фонду"Твояопора"ВалеріяТатарчуквпевнена- заразвсі, у когоє совість-допомагають."Нашілюди вміютьвід себевідщипнутиі допомогти, такийу насменталітет.Це тількидоброі серце", -каже Валерія.

Реклама

Андрій Нагірнякзазначає,допомагати требавсім нужденним, аблагодійністьздатна об'єднатигромадян України, допомогтизнайти взаєморозуміння,в тому числі,і з тимиукраїнцями,якіперебуваютьпо інший біклінії розмежування.

"Потрібно всімдопомагати.Благодійністьповинна насоб'єднати.Якговорить апостол Павло-перемагайтезлодобром.Якщо ми хочемодля себе "відкрити" людину, топовинніпершимивідкриватися.Нехайця людинапобачить, щоми готовіробити добронезалежно від поглядів, і цеповинно наснаблизитиодин до одного", -каже священник.

Особлива рольблагодійників

Директор Українського форуму благодійниківАнна Гулевська-Черништакож зазначає, щовсе більша частинасуспільствавиявляється залученоювблагодійність.

"Опитування, результатиякого днямипрезентували, показав, що60%суспільстваабожертвували, абодопомагалиматеріально, або буливолонтерами.Тобто в принципіжертвував41% населення,13% -буливолонтерами, а рештанадавалиякусь матеріальнудопомогу продуктами,одягом.цевеликий відсоток.Івіннабагато вище, ніжце було, наприклад, в2012-му році", – говоритьАнна.

На відміну від минулихроків, зазначаєдиректор форуму,близько 20% всіхблагодійниківжертвуютьсвоїкошти на охорону здоров'я, допомагаютьпрактично у всіхсферах:і хворимнаВІЛ, іонкологію, і цукровий діабеті т.д."Тому що в цьомуроцідержава непровеловчаснотендери,не закупивліки.Жертвуютьнатяжкохворих убудь-якій сфері:іВІЛ-інфікованих, іонкохворих,і тим, у когоцукровий діабет.Цей сегментлігтакожнаплечіблагодійників.Вони оплачуютьліки, якіне забезпечуєдержава", – розповідає ГаннаГулевська-Черниш.

Згодна здумкою,щожертвуватисталибільше ізасновникгромадської організації "Пігулки" ОльгаКудіенко:"Українці стали більшепотребувати -іблагодійникижертвуютьбільше,такякбагато хто безцього не зможутьвижити".

В тренді
Вакцинацію людей молодших 30 препаратом AstraZeneca потрібно зупинити – медик
Реклама

Керівник фонду"Доброта"Яків Рогалінзауважив, щорольблагодійниківрізковиросла, завдякимасовомуволонтерству, і,на жаль, невід хорошого життя."Там, дене спрацювалавлада,виникла потреба вволонтерахіблагодійниках", – говоритьРогалін.

При цьому, зайого словами,у найскладнішійситуації опинилисяукраїнціна території такзваних "республік".Кількість людей,якізнаходяться в ситуаціїнайжорстокішоїпотреби,збільшиласяв десятки разів.

"З благодійних фондівпрацює дужеактивноі, мабуть, тягнеголовний тягарблагодійної допомогина собіФонд РінатаАхметова.Я можуйого сміливоне те,щоб хвалити, авизнаватизначимістьв наданні допомоги", – говоритьЯків Рогаліні додає, що "тутнеобхіднахоробрість, треба їхатитуди, де йдеобстріл, і требавезтигуманітарну допомогу".

За словамиЯкова Рогаліна, на територіїт.зв."республік"залишилися близько700 000інвалідів,старих, дітейз багатодітних сімей,тяжкохворих."Всі вони виявилисябеззасобів до існування.Цимпринципово відрізняєтьсяпотреба вт.зв."ДНР" і "ЛНР"від потребна територіяхпідконтрольнихУкраїни", – говоритьдиректорблагодійного фонду.

Утой же час,з'явилися і новігрупи, що потребуютьдопомоги -це величезна кількістьпоранених іпокалічених, у тому числіі дітей.Багатопостраждалив результаті необережного поводженняз боєприпасами.

Як розповілагромадський діяч, заслужений журналіст України, головний редактор"Донецькихновин"РиммаФіль, яка такожвже багато років займаєтьсярегіональнимиблагодійнимипроектами,допомогоюхворим дітям,дитячимвідділеннямлікарень,-цей шляхдуже складний. За її словами,якщоговорити про сучаснублагодійність, то,безперечно, найбільшзнаковаі яскравафігура – цеРінат Ахметов.

"Ріната Ахметоваязнаю дуже давно- більше 20 років, і можуабсолютновпевнено сказати, щов допомозіРінатаЛеонідовичазібранівсі характерні рисиблагодійності.Це їїспрямованістьу найскладнішіпроблемніточки,для вирішення найскладнішихі системнихпроблем,це допомогапростим людям, якимдопомогти нікому,це щирістьдопомоги", – сказалаРиммаФільв коментаріСегодня.ua.

За її словами, благодійністьвимагаєгоріннясерця, адже дуже частопотрібно розкривативиразки суспільства, апитання допомогичасом -це питання життя ісмерті людини.

"От якразпрості людиіїхні бідиперебувають у фокусіРіната Ахметовабагато років.Він допомагавпростояк людина, потім -якпрезидент футбольногоклубу "Шахтар",вже 10 роківяк засновникБлагодійного фонду, ав останні роки- йогоГуманітарногоштабу, створеногонабазі Фонду.Всі ці рокиАхметовбореться зтим, що приноситьлюдямбіди,біль і стражданняСпочатку -це буламасштабна програма"Зупинимо туберкульоз", потімбідасирітства,проблемионкології.Це не простоназвипроектів.Цедесятки тисячврятованих життів,щасливі сім'ї.Цетитанічноскладна роботавсієї командиФондута Гуманітарногоштабу", – розповілаРиммаФіль.

Вона також зазначила, що для неїблагодійник,крім усього іншого,- цеПатріотз великої літери.Тому що тількичерез людинуможна по-справжньомулюбити свою Батьківщинуі свійкрай.

"І зновутут якприкладРінат Ахметов.Рідне селище, школа,дитячий садок, вчителі,сусіди,-мала батьківщина-Донбас, -завжди були ізаймають особливе місце вйого філософії.І колина землюДонбасуприйшла біда,Рінат Леонідовичвідразупоставив завданнявсій своїй командірятуватиземляків -мирних жителів,дітей, старих...Цієюдопомогоюдругий рікщодня24години на добупродовжує займатисяРінат Ахметові ми- йогокоманда.На цеАхметовимкинуті всі сили, засобиі потенціалбізнесів,футбольного клубу,Благодійного фонду.І, найголовніше, ця допомогавсе також залишаєтьсящирою", – підкреслилаРиммаФіль.

Як розповів співробітникГуманітарногоштабуРіната АхметоваМаксим Ровінський, щодняГумштабдоставляєпродуктидля20000осіб.65% з них -це літні людивікомвід65років, серед яких8500-старше90років.

20687_566c6f1d629a4_orig

За часвійськового конфлікту наДонбасіШтабРіната Ахметовавидав5673264набори виживання длядорослих і414 757- для дітей,27928осіб отрималиадресну допомогувідШтабу, в т.ч.тисяча сімдесят п'ятьтяжкохворихдітей.

Допомагаютьтакож і іншіорганізації,втому числі міжнародні."Нещодавноповідомили, щоміжнародний "Червоний хрест" отримавдоступі чеськаорганізація "Людина вбіді", – розповідаєАнна Гулевська-Черниші додає,що цепозитивне явище, оскількисьогодні Українаяк ніколи потребуєблагодійників.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти