День благодійності в Україні: що змінилося за кілька років

Експерти відзначають, останнім часом в Україні спостерігається "благодійний бум", а кількість нужденних різко виросла

Кожну другу неділюгрудня в Українісвяткують Деньблагодійності.Впершеце святовідзначили в2007-муроці за указомпрезидента Віктора Ющенка.За цей часситуація зблагодійністюв країнікардинально змінилася- відпроектів, спрямованихна розвиток освіти,медицини доадресної допомогимирнимжителям,якіопинилисязаручникамивійнинаДонбасіі знаходятьсяна межі виживання,переселенцямі всімжертвамвійськового протистояння .

Благодійністьоб'єднує

Реклама

В Україніофіційно зареєстрованітисячіблагодійних організацій.Як розповів президентблагодійників УкраїниОлександр Максимчук , останнім часомвСвітовому рейтингублагодійності,який складаєтьсявже більше п'яти років , нашакраїна підняласяна чотири щаблі-з 103 -го місця на89 -е.

"На мій погляд , це не зовсімоб'єктивно.Благодійністю іволонтерствомв Україні займаєтьсязараз близько90 % населення.І цереальні цифри .Ми повиннібули ббутиточно вТОП-50 , як мінімум,поволонтерській роботі", – зазначивМаксимчук.

За його словами,років10тому в Україніпочали зароджуватисядуже серйознікорпоративні фонди .Це сталохорошимпозитивним прикладомдля того, щобсуспільство повірило , що бізнесменихочуть займатися , крім усього іншого , і соціальнимпідприємництвом,надавати допомогутим,хто її потребує .

Реклама

вважаю, щоукраїнський бізнесмен- це дуже великийсоціальний підприємець .Я щиро вдячнийтим людям, якіне забувають , що треба робитидоброщодня",- сказавМаксимчук.

За словами керівникаблагодійного проекту " Вибранідіти " РусланаБахтиєва , можна з упевненістюговорити про те,що зараз Українанапострадянському просторі єоднією з найрозвиненішихз точкизорублагодійностікраїн .

"В Україніє хорошіфонди, великідонорськіфонди , шановніфонди .Длясебе особистоя виношунаперше місцеФонд Ріната Ахметова " Розвиток України".Тому що я знаюкомандуФонду .Це професійнакоманда, якавсю свою діяльністьпобудувалана системномувирішенні соціальнихпроблем. Це,напевно, найкращийфондна території пострадянського простору", – зазначивБахтиєв .

Як розповідаєвіце- президентміжнародної благодійної організації"КарітасУкраїна" , священникгреко- католицької церкви отецьАндрій Нагірняк , сьогодніблагодійникизіткнулися зновим викликом : велика кількістьпереселенцівіз зонибоїв , критичнагуманітарна ситуаціянаДонбасі,тисячіпоранених- всі вонипотребують допомоги.Отець Андрійвпевнений,мотивиблагодійниківне змінилися,вони відчувають своювідповідальність переднужденним,ними рухає" гуманітарниймотив " .

Реклама

"Очевиднодлянас, єгуманітарниймотив- людинолюбство , відчуттялюдяності,але для багатьохце іїхвідчуттявідповідальності передБогом.Для багатьохучасть ублагодійностіцеїхній людськийобов'язок .Ми розуміємо, щокожен з нас можепотрапити в таку ситуацію .Ми незнаємо, що можебути завтра .Ми розуміємо-завтратакожможемобутипереселенцями .Все цезагостриловідчуттялюдей , того, щоявже сьогодніповинен допомагатиі ділитисяз ближнім", – говоритьотець Андрій.

Керівникблагодійного фонду"Твояопора"ВалеріяТатарчуквпевнена- заразвсі, у когоє совість-допомагають."Нашілюди вміютьвід себевідщипнутиі допомогти , такийу насменталітет.Це тількидоброі серце ", -каже Валерія.

Андрій Нагірнякзазначає,допомагати требавсім нужденним , аблагодійністьздатна об'єднатигромадян України , допомогтизнайти взаєморозуміння ,в тому числі,і з тимиукраїнцями,якіперебуваютьпо інший біклінії розмежування .

" Потрібно всімдопомагати.Благодійністьповинна насоб'єднати.Якговорить апостол Павло-перемагайтезлодобром.Якщо ми хочемодля себе "відкрити" людину , топовинніпершимивідкриватися.Нехайця людинапобачить, щоми готовіробити добронезалежно від поглядів , і цеповинно наснаблизитиодин до одного", -каже священник .

Особлива рольблагодійників

Директор Українського форуму благодійниківАнна Гулевська-Черништакож зазначає, щовсе більша частинасуспільствавиявляється залученоювблагодійність.

"Опитування , результатиякого днямипрезентували , показав, що60 %суспільстваабожертвували , абодопомагалиматеріально , або буливолонтерами.Тобто в принципіжертвував41 % населення,13 % -буливолонтерами , а рештанадавалиякусь матеріальнудопомогу продуктами,одягом.цевеликий відсоток.Івіннабагато вище, ніжце було, наприклад, в2012-му році", – говоритьАнна.

На відміну від минулихроків, зазначаєдиректор форуму ,близько 20% всіхблагодійниківжертвуютьсвоїкошти на охорону здоров'я , допомагаютьпрактично у всіхсферах:і хворимнаВІЛ, іонкологію , і цукровий діабеті т.д." Тому що в цьомуроцідержава непровеловчаснотендери,не закупивліки.Жертвуютьнатяжкохворих убудь-якій сфері :іВІЛ-інфікованих , іонкохворих,і тим , у когоцукровий діабет .Цей сегментлігтакожнаплечіблагодійників.Вони оплачуютьліки, якіне забезпечуєдержава" , – розповідає ГаннаГулевська-Черниш.

Згодна здумкою ,щожертвуватисталибільше ізасновникгромадської організації " Пігулки " ОльгаКудіенко :" Українці стали більшепотребувати -іблагодійникижертвуютьбільше,такякбагато хто безцього не зможутьвижити " .

Керівник фонду"Доброта"Яків Рогалінзауважив, щорольблагодійниківрізковиросла, завдякимасовомуволонтерству , і,на жаль, невід хорошого життя."Там, дене спрацювалавлада,виникла потреба вволонтерахіблагодійниках ", – говоритьРогалін .

При цьому, зайого словами,у найскладнішійситуації опинилисяукраїнціна території такзваних " республік " .Кількість людей,якізнаходяться в ситуаціїнайжорстокішоїпотреби ,збільшиласяв десятки разів.

"З благодійних фондівпрацює дужеактивноі, мабуть , тягнеголовний тягарблагодійної допомогина собіФонд РінатаАхметова.Я можуйого сміливоне те,щоб хвалити , авизнаватизначимістьв наданні допомоги" , – говоритьЯків Рогаліні додає, що "тутнеобхіднахоробрість , треба їхатитуди , де йдеобстріл, і требавезтигуманітарну допомогу" .

За словамиЯкова Рогаліна , на територіїт.зв." республік"залишилися близько700 000інвалідів ,старих, дітейз багатодітних сімей,тяжкохворих." Всі вони виявилисябеззасобів до існування.Цимпринципово відрізняєтьсяпотреба вт.зв." ДНР" і " ЛНР "від потребна територіяхпідконтрольнихУкраїни", – говоритьдиректорблагодійного фонду .

Утой же час,з'явилися і новігрупи , що потребуютьдопомоги -це величезна кількістьпоранених іпокалічених , у тому числіі дітей.Багатопостраждалив результаті необережного поводженняз боєприпасами.

Як розповілагромадський діяч , заслужений журналіст України , головний редактор"Донецькихновин"РиммаФіль , яка такожвже багато років займаєтьсярегіональнимиблагодійнимипроектами,допомогоюхворим дітям,дитячимвідділеннямлікарень,-цей шляхдуже складний. За її словами,якщоговорити про сучаснублагодійність , то ,безперечно, найбільшзнаковаі яскравафігура – цеРінат Ахметов.

"Ріната Ахметоваязнаю дуже давно- більше 20 років , і можуабсолютновпевнено сказати, щов допомозіРінатаЛеонідовичазібранівсі характерні рисиблагодійності.Це їїспрямованістьу найскладнішіпроблемніточки ,для вирішення найскладнішихі системнихпроблем ,це допомогапростим людям , якимдопомогти нікому ,це щирістьдопомоги" , – сказалаРиммаФільв коментаріСегодня.ua .

За її словами , благодійністьвимагаєгоріннясерця , адже дуже частопотрібно розкривативиразки суспільства , апитання допомогичасом -це питання життя ісмерті людини.

"От якразпрості людиіїхні бідиперебувають у фокусіРіната Ахметовабагато років.Він допомагавпростояк людина , потім -якпрезидент футбольногоклубу "Шахтар" ,вже 10 роківяк засновникБлагодійного фонду , ав останні роки- йогоГуманітарногоштабу, створеногонабазі Фонду .Всі ці рокиАхметовбореться зтим, що приноситьлюдямбіди,біль і стражданняСпочатку -це буламасштабна програма"Зупинимо туберкульоз" , потімбідасирітства,проблемионкології.Це не простоназвипроектів.Цедесятки тисячврятованих життів ,щасливі сім'ї .Цетитанічноскладна роботавсієї командиФондута Гуманітарногоштабу", – розповілаРиммаФіль.

Вона також зазначила , що для неїблагодійник ,крім усього іншого,- цеПатріотз великої літери.Тому що тількичерез людинуможна по-справжньомулюбити свою Батьківщинуі свійкрай .

"І зновутут якприкладРінат Ахметов.Рідне селище , школа,дитячий садок , вчителі,сусіди,-мала батьківщина-Донбас , -завжди були ізаймають особливе місце вйого філософії .І колина землюДонбасуприйшла біда ,Рінат Леонідовичвідразупоставив завданнявсій своїй командірятуватиземляків -мирних жителів,дітей, старих...Цієюдопомогоюдругий рікщодня24години на добупродовжує займатисяРінат Ахметові ми- йогокоманда.На цеАхметовимкинуті всі сили , засобиі потенціалбізнесів,футбольного клубу,Благодійного фонду .І, найголовніше , ця допомогавсе також залишаєтьсящирою", – підкреслилаРиммаФіль.

Як розповів співробітникГуманітарногоштабуРіната АхметоваМаксим Ровінський, щодняГумштабдоставляєпродуктидля20000осіб.65 % з них -це літні людивікомвід65років , серед яких8500-старше90років.

20687_566c6f1d629a4_orig

За часвійськового конфлікту наДонбасіШтабРіната Ахметовавидав5673264набори виживання длядорослих і414 757- для дітей,27928осіб отрималиадресну допомогувідШтабу , в т.ч.тисяча сімдесят п'ятьтяжкохворихдітей.

Допомагаютьтакож і іншіорганізації,втому числі міжнародні ."Нещодавноповідомили, щоміжнародний "Червоний хрест" отримавдоступі чеськаорганізація "Людина вбіді" , – розповідаєАнна Гулевська-Черниші додає,що цепозитивне явище , оскількисьогодні Українаяк ніколи потребуєблагодійників .

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

65133.84

Bitcoin Cash (BCH)

380.06

Binance Coin (BNB)

580.88

Ethereum (ETH)

3404.07

Litecoin (LTC)

71.92

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
57,01
54,51
52,01
24,98
57,36
56,30
52,66
25,59
58,05
57,61
49,56
27,54
59,00
57,00
51,90
26,23
59,09
57,29
55,09
27,48
61,88
59,41
55,49
27,66
61,99
59,99
55,99
27,97
61,99
59,99
55,99
27,98
62,99
60,99
56,99
27,98
-
53,05
49,79
25,21
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

40.65

Євро (€)

43.54

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти