День донора на одній з найстаріших станцій переливання крові в Україні: сміх і сік

10 лютого 2018, 13:00

Поліна Мординська

В Одесі борються зі стресом, зберігають три тонни плазми, а в минулому році усували недоліки за порадами американців

Мизвикли,щоуспішнийрезультатбудь-якогохірургічноговтручаннячастозалежитьвідпрофесіоналізмулікаря.Алеєіті,чийвнесоквопераціїзалишаєтьсянепоміченим.Це-співробітникистанційпереливаннякровітадонори,які,якіхірурги,роблятьне меншийвнесок,щобврятуватижиття,що виситьнаволосині."Сегодня"побуваланаоднійзнайстарішихстанційпереливаннякровівУкраїнітаз'ясувала,яквлаштованийцей"невидимийфронт".

Реклама

Одеськаобласнастанціяпереливаннякровіможепохвалитисямайжесторічною історією.СьогоднівонарозташовуєтьсявбісквітногопровулкувПівденномуПальмірівстаренькійі,напершийпогляд,пересічнійбудівлі.Затевсередині-наповненісвітломкоридориікабінети,затишназонаочікуванняприйому,аджетутвпевнені:гарний настрійдонораграєне останнюроль.

"Во время стресса у человека выделяются определенные гормоны, и когда эта кровь переливается реципиенту, он тоже их получает. Я считаю, что лучше перелить кровь человека, у которого нет стресса, — считает главврач станции Михаил Бартко. — Когда донор пришел, ему нужно улыбаться, его нужно хорошо встретить, чтобы у него было хорошее настроение, ведь он отдает часть своей жизни".

Отримавшиабооформившикартку,донорвирушаєвлабораторію,деза аналізом кровізпальцявизначаютьрівеньгемоглобінуігрупу.

"Если гемоглобин низкий, мы кровь не берем. Сейчас многие люди соблюдают пост, и на фоне нехватки питательных веществ в еде гемоглобин падает", — делится с нами заведующая отделением по работе с донорами Марина Ткаченко.

Потімйдеприйомтерапевта,якийперевіряєтиск,слухаєсерцебиття,оглядаєшкірутапромацуєживіт.

Якщонемаєпротипоказань,далі-сніданок.Упросторійкімнатідлядонорівнакриваютьнехитрийстіл-солодківафліісік.Післяперекусу,надівшибахілиіхалат,вонивідправляютьсявзалзаборукрові.Доноржертвує450мл,іще20млберутьдляаналізу.Ічерез10-15хвилинпроцедуразакінчена.

new_image_612

Сніданок донора. Перед здачею крові пригощають вафлями і соком

Настанціїроблятьібільшскладніпроцедури-плазмаферезізабіртромбоконцентрату.

"Плазму донор может сдавать раз в две недели, потому что аппарат сразу разделяет кровь на эритроциты и плазму. Первые он возвращает в организм донора, а вторую — забирает. Очень хорошая процедура, кровь проходит через 18 фильтров", — поясняют в отделении заготовки крови.

Тромбоцитизбираютьрідкоіпо особливомузапиту,томущопроцедурадорога.Одинтількиконтейнердлятромбоконцентратукоштуєблизько 6000грн.

"Тромбоциты нужны для пациентов с кровотечением, ведь улучшают процесс свертывания крови. Чаще всего они собираются для онкобольных", — говорят специалисты.

Реклама

ДОНОРИ. Настанціющодняприходятьпо30-40 осіб,алебуваютьівиключення.

"Одесситы очень отзывчивые. Если какая-то авария или ребенку нужно помочь, то тут в очереди могут стоять человек сто. Но мы физически не можем принять более ста доноров в день. А в предпраздничные дни приходит с десяток человек", — говорит завотделением Марина Ткаченко.

new_image3_518

Медпрацівник. Реєструє ємності з донорською кров'ю

НастанціїчастоможназустрітиодеситкуЗлатославаБондар,яканазиваєсвої"стосунки"здонорством"особливоюситуацією".Дізнавшись,щомаленькійдівчинціпотрібна кровїїгрупи,дівчинаприйшласюдизробитидонацію.Однакзнайшлисяпротипоказання:лікаррекомендувавнабрати5-10кгваги,та йвенивиявилисязанадтотонкими.

"Я поняла, что донором мне не быть, и решила искать их для тех, кому это необходимо, став координатором Ассоциации молодых доноров Украины в Одессе", — рассказала наша собеседница.

Зтихпірвмістіз'явилосяспівтовариствоволонтерів,якіпопуляризуютьідеюдонорстваізалучаютьновихлюдей.Вонивжеорганізувалинастанціїтритематичні свята,азаразпрацюютьнадновимпроектом.Деталейпокине розголошують,алекажуть,щометапроекту-моральнапідтримкадонорів-новачків.

Реклама

new_image6_291

Бісквітний провулок. Донорів тут приймають понад півстоліття

По той бік: холодильники і зізнання

Відразупіслязаборукровіудонорарідинупочинаютьготувати до переливання. Спочаткугемокон(контейнерзкров'ю,який нагадуєвакуумнийпакет)поміщаютьвцентрифугу-циліндр, що обертається,якийнавеликихоборотахрозділяєкровнаплазмуіеритроцити.Потімвстерильномубоксімедпрацівникивручнурозкладаютькомпонентипоокремихсховищах.

"Эритроциты мы храним в специальных холодильниках. Ждем сутки, пока кровь обследуют, и отправляем ее в отдел экспедиции и карантизации, откуда она дальше попадает в медицинские учреждения, — рассказала нам заведующая отделением заготовки крови Анна Седова. — Максимальный срок хранения эритроцитной массы — 42 дня, но столько она не хранится, запасы разбирают едва ли не в течение суток".

Процесзаготівліплазмибільшскладний.Їїзаморожуютьпритемпературі-80° C,зберігають180днівілишепісляцьогопередаютьвлікарні.

"Можно хоть сразу выдавать плазму, но мы обязаны хранить ее шесть месяцев", — говорит главврач станции Михаил Бартко, поясняя, что такой нормы придерживаются еще с тех времен, когда не было современных методов анализа крови на наличие инфекций и всех доноров необходимо было еще раз осматривать спустя полгода после донации.

Ниніметодикапроведенняаналізівзмінилася,результатиможнаотриматишвидше,однакнорма незмінилася.Заразвхолодильникахстанціїзберігаєтьсяприблизнотритонниплазми,причомукожнапорція-вокремомупакеті.

Узамороженомустаніплазмуможназберігатидотрьохроків,хоча,за словамилікарів,зацей часвонавтрачаєчастинувластивостей.Ранішезплазми,термінпридатностіякоїдобігав кінця,робилипрепаратальбумін,алеблизькорокутомувиробництводовелосязакрити.

"У нас закончилась лицензия, и нам ее никто не продлит, потому что там такие европейские требования к качеству, что наша станция, оборудованная в 1963—65 годах, не соответствует стандартам", — сокрушаются на станции.

new_image2_600

Лабораторія. Лікарі розділяють кров на компоненти

ПЛАТА. Заготівляодноголітрадонорськоїкровіобходитьсяприблизнов1000 грн.Уцюсумувходятьвартістьодноразовихгемоконів,обстеженнядонора,проведенняаналізів.Крімтого,недешевообходитьсяізберіганнякомпонентівпринизькихтемпературах.Заразстанціязазнає фінансових труднощів,не вистачаєлікарівітехнічногоперсоналу.

"Мы могли бы ездить на предприятия, устраивать выездные донорские дни, объезжать институты и университеты, но отсутствие водителя ухудшает работу. Приходили человек десять, которые согласны работать за 5000—6000 гривен, а у нас — 3200, потому потенциальные кандидаты даже разговаривать не хотят", — сетует Михаил Бартко.

Настанціїсподіваються,щомедреформаполіпшитьфінансуванняівплиненазлагодженістьроботи.

Наприклад,вОдеськійобластібільше 30установзаймаютьсязаготівлеюкрові,аленормальногоспілкуванняікоординаціїміжниминемає.

"Нужна мощная организация, чтобы мы видели, что происходит. Если где-то есть излишек донорской крови, мы с одного лечебного учреждения перевозили бы в другое, видели бы, где есть потребность, а где она отсутствует", — поясняет Бартко.

Реклама

Заразжевразінеобхідностівідповідальногомедикудоводитьсяобдзвонювативсівідділеннявнадіїзастатинамісціколегуіпроситикровпотрібноїгрупи.Очікується,щопісляствореннягоспітальнихокругівфіліїстанціїпереливаннякровізалишатьсятількивтихлікарнях,депроводятьоперації.

new_image5_351

Михайло Бартко з нагородою. Сертифікат від США за турботу про донорів

НАГОРОДИ І ПЛАНИ.Незважаючинатруднощі,одназнайстарішихстанційпереливаннякровірозвиваєтьсяіотримуєміжнародневизнання.У 2018-мувонапершоюсередукраїнських"колег"отрималастатус"Чисталікарня,безпечнадляпацієнтів",що присуджуєтьсяАсоціацієюмедичнихсестерУкраїни.Амедичнаасоціаціяохорониздоров'яприпрезидентіСШАнагородиластанціюсертифікатомзатурботупро донорівтаналежневикористаннякомпонентівкрові.

"Последние пять лет по два раза в год американские представители приезжали и контролировали нашу работу, писали, что нам нужно устранить. Количество страниц с недоработками снижалось. Поверьте, мы заслужили такой сертификат", — не без гордости говорит главврач.

Заразнастанціїобладнаютьновевідділення,депацієнтівлікуватимутьметодомплазмаферезу.

"Планируем очищать кровь некоторых пациентов. Есть такие заболевания, как бронхиальная астма, аллергические и кожные заболевания, при которых больные нуждаются в очистке крови. Сейчас в области это делает только одна частная фирма, мы будем первым государственным учреждением", — поясняет заведующая отделом заготовки крови Анна Седова.

З історії: літри для армії і морська вода

Історія однієї з найстаріших станцій переливання крові в Україні почалася в 1922-му, коли в хірургічній клініці при медичному факультеті Одеського університету провели перше успішне переливання. Новаторську на той час процедуру застосували для того, щоб врятувати підлітка з важкою формою цинги – хвороби, спричиненої гострим браком вітаміну С. Так одеські вчені почали власні дослідження крові і в 1924-му виробили свої стандарти визначення її груп. Уже в 1925-му в Південній Пальмірі провели близько 150 прямих переливань (безпосередньо від здорової людини до хворої), а через рік медики стали освоювати технологію консервації рідкої сполучної тканини. Для цього використовували лимонно-кислотний цитрат натрію і банки.

ЗАПАСИ.Повноціннустанціюпереливаннякровівідкрилинабазіфакультетськоїклінікив 1931-му з ініціативипрофесораЛеонаБарінштейна.ПередДругою світовою війноютампроводилидо 3000переливаньврік.Під часвійнистанціяприпиниласвоюдіяльність,аленезабаромпіслязвільненнямістазапрацювалаз подвійноюсилою.

"В ее составе было отделение травматологии, неотложной хирургии и десять коек для гематологических больных. С апреля 1944-го по май 1945-го в медслужбу армии Одесская областная станция переливания отправила 10 000 литров крови",  — гласит история учреждения.

Апіслявійнитутзновузакипіладослідницькаробота:медикиосвоїливиробництвосухоїплазмиівідкрилилабораторіюпоствореннюкровозамінниказморськоїводи.

СамевОдесівпершенатериторіїСоюзупочализаготовлятиплазмукровішляхомплазмаферезу.Під частакоїпроцедуриза допомогоюспеціальногоапаратувідкровівідділяєтьсяплазма,акров'яніклітиниповертаютьсяназадворганізмдонора.У1960-істанціяпереїхалаввласний будиноквбісквітногопровулку,демедикипочаливипускатибілковілікарськіпрепаратиздонорськоїкрові-фібриноген,альбумініімуноглобулін.У1990-тіОдеськаобласнастанціяпереливанняпершою отрималаліцензіюнапереробкукрові.

new_image7_243

Медуніверситет. До 1960-х станція базувалася в місцевій клініці. Фото: odpublic.net

Донорам — табу на жир і молоко

Статидоноромможебудь-який повнолітнійукраїнецьчи іноземецьздозволом на проживання.Будь-якіпроблемизіздоров'ям,будьтоінфекційнізахворюванняаболегкийнежить,можутьстатиперешкодоюдляцієї благої справи.Передздачеюкровідонорівоглядаєтерапевт,авжепісляпроцедуриотриманукровперевірятьнанаявністьВІЛ-інфекції,сифілісу,гепатитуBіC.

ПРАВИЛА. Тридніпередздачеюкровіне можнавживатиалкоголь,апереддонацієюлікарірадятьутриматисявідвживанняжирноїігостроїїжііповечерятичимосьлегким,наприклад,паровимикотлетами,запеченою рибою,кашеюабосупом.Аосьвранціпередпроцедуроюобов'язковопотрібнопоснідати.

"Большая ошибка начинающих доноров в том, что они приходят сдавать кровь на голодный желудок, как при анализе крови. Но из-за этого можно потерять сознание, упасть и травмироваться, — говорит заведующая отделом по работе с донорами Марина Ткаченко. — Обязательно утром выпить побольше жидкости: сладкого чая, сока, кофе — сахар нам не мешает".

Аосьяйцяімолочніпродуктипередзаборомкровікраще невживати,аджевонивпливаютьнаскладкрові,щоускладнюєаналіз.

"Если наесться жирного, можно получить положительный анализ на сифилис, хотя человек просто не придерживался диеты", — поясняет Ткаченко.

До слова,курцітакожможутьпожертвуватикров,протепередпроцедуроювідсигаретслідвідмовитися,щобвпроцесіне втратитисвідомість.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти