Експерти розповіли про ставлення українців до поліції

26 грудня 2018, 07:11

Анастасія Іщенко Анастасія Іщенко

Реформа децентралізації допомагає ефективно вирішувати багато питань, але є безліч проблем, які стали посилюватися

Реформа децентралізації почалася в Україні ще в 2014 р Станом на грудень 2018 року в країні вже було створено 874 об'єднані територіальні громади (ОТГ); в деяких з них, правда, перші вибори заплановані тільки на кінець цього року. А на офіційному сайті реформи сказано, що всього планується створити тисячу двісті вісімдесят п'ять ОТГ.

Нагадаємо, що децентралізація – це передача повноважень і бюджету від державних органів влади органам місцевого самоврядування. В рамках цієї реформи і створюються об'єднані територіальні громади, у яких з'являється право самостійно вирішувати місцеві питання освіти, охорони здоров'я, благоустрою і т.д. Все це робиться для того, щоб
розосередитивладуісконцентруватиїїнамісцяхАлепроблемизагальнонаціональногорівня, як і ранішевирішуютьсявищимиінстанціями,а неОТГ.

Реклама

Однак,незважаючинате,щодецентралізація-цеініціатива,якадопомагаєізберегтигрошінамісцях,ібільшефективновирішуватирізніпитання,єбезлічнюансівіпроблем,якісталипосилюватисяпіслястворенняОТГ.

НещодавноцентрРазумковапровівдослідженнящодо аспектівбезпекидецентралізаціївладивУкраїні,якепізнішебуловинесенонаобговореннявформатікруглогостолу.Експертиприйшлидовисновку,щоєбагатоситуацій,колиОТГне можутьгарантуватибезпекусвоїмжителям,томувтакихвипадкахпотрібновтручаннявищихінстанцій.

Експертивідзначають,щонавідчуттябезпекиукраїнціввпливаєіїхдовірадо силових структур.Так,АндрійЗагорулько,заступникначальникауправліннястратегічногоаналізуіпрогнозуванняМВС,розповів,щореформуполіціїхотілипровестидужешвидко,через щоз'явилосябагаторозчарувань.

"Булозакладенобагатостарихпідходів.І перше,зчиммиборемося,цезнебажаннямзмінюватисявсерединісистеми.Люди,якіпрацюваливміліції,азаразперейшливновийформат,доситьінертноперебудовуються.Частойдепротидіяінебажаннязмінюватися.Алепроходитьрік-два,івонисамівизнають,щобулинеправі,ановіпідходипрацюють.

Проблемабулавтому,щомихотілизанадтошвидкихзмінізанадтомалонавчалиновихполіцейських,цепризвелодо багатьох розчарувань",-говоритьЗагорулько
.

Вінтакожзазначає,щополіціїможутьдопомагатиідобровільнігромадськіформування.Правда,доситьпоширенимисталиситуації,колитакіформування створюються,їхучасникиотримують"корочки",аледаліцьогосправа нейде.ОднаквМВСпояснюють,щоактивниморганізаціям,якіможутьдопомагатиігарантуватибезпекунаселення,унихзавждираді.

Реклама

До тогож,заразвводитьсяновийпідхід:вУкраїніможутьз'явитисятакзванішерифи.ЧерезстворенняОТГбагатодільничних просторозриваютьсяміждекількоманаселенимипунктами,томуактивнігромадизапропонуваливвестипосадидільничних,якібудутьзайматисябезпосередньооднієюгромадою.Передбачається,щовкожнійтериторіальнийгромадібудежитиіпрацюватиполіцейський,якийбудезайматисявиключнобезпекоюізахистомцієїгромади.

"ГлаваНаціональноїполіціїпішовнатакийбезпрецедентнийкрок,буловведено600новихпосаддільничнихінспекторівполіціївтихОТГ,яківиявилибажанняотриматидільничного,якийбудепрацюватитількивїхгромаді.ОТГзаразсамівиберутькандидатів,коговонихочутьбачитицимшерифом,вінпіденанавчання,імигарантуємо,щовінбудеобслуговуватисамецюгромаду",-пояснивЗагорулько.

Крімреформуваннясиловихструктурважливимзалишаєтьсяпитанняфінансування.Аспект, про якийвартопам'ятатиОТГ-унихзначнозрослибюджети,яківониможутьвитрачативтомучисліінабезпеку.

"Децентралізаціязабезпечилазначне зростаннядоходівмісцевихбюджетів,незважаючинаскладний час,коли всіцевідбувається.Івпершевминуломуроцідоходимісцевихбюджетівсклалидо50%зведеногобюджетуУкраїни",-зазначивВолодимирПархоменкозАсоціаціїмістУкраїни.

Цього рокутенденціяповторюється,місцевібюджетипродовжуютьзростати.Так,доходи загальногофондумісцевихбюджетівУкраїнивсічні-червні2018 року попорівняннізаналогічнимперіодом2017року зрослина23,8%,абона20,741млрд грн.

ЦедаєОТГможливістьвстановлюватиосвітлення,камеридлявідеофіксації,якідопоможутьпіднятирівеньбезпекивконкретновзятійгромаді.

Таким чином, ОТГ дійсно можуть підвищувати рівень безпеки, але і держава не може знімати з себе ці повноваження і має стежити за регулюванням всіх сфер. Українці хочуть змін на краще, але багато також і бояться їх. Частина і зовсім не готова брати участь у будь-яких трансформації суспільства. Проте, тих, хто зацікавлений у змінах значно більше. Тільки 22,5% опитаних відповіли, що не хочуть приймати жодної участі в управлінні містом, селищем або селом. Але, в той же час, 11,5% висловили готовність брати участь у виборах в якості кандидата. Тобто, кожен дев'ятий українець не виключає можливості стати кандидатом в депутати місцевої ради.

Реклама

Більшдокладнопро те,чомуукраїнціне відчуваютьсебезахищеними,читайтевматеріалісайту "Сегодня": Децентралізація ібезпека:чомубагато українців невідчуваютьсебезахищеними

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти