Головні питання про перемир'я на Донбасі: Аж доки, що дасть і чого чекати далі

8 вересня 2014, 08:00

Крістіна Зеленюк , Олександр Панченко , Ірина Ковальчук , Артур Гор , Арсеній Беркан

Як би перемир'я: війська РФ обстріляли Маріуполь, а Донбасу хочуть дати "особливий статус"

НаДонбасіз18:005 вереснязапанувавтимчасовиймир.Протоколпро реалізаціюмирнихініціативпрезидентівУкраїниіРФПетраПорошенка таВолодимираПутінапідписали учасникитристоронньоїконтактноїгрупивМінську.Завізувалидокументі лідеритакзванихсамопроголошенихреспублік.Нацейразукраїнськівластісподіваютьсянапостійне припиненнявогню(попереднійтимчасовийрежимтривавз20по 30липня,азаці10днівтерористивбили27нашихбійців.-Авт.).Алепокинібойовики,ні російськісолдатиназавждискласти зброюне обіцяють.

ТЕРМІНИ."Михочемо,щобвогоньприпинивсяназавжди.Під часпрямоговторгненнявійськРФми щоднявтрачалипо20найкращихнашиххлопців.Михотіливідновити мир,щобврятуватижиттяхлопців",-сказаланамуповноваженийпрезидентаІринаГеращенко.За словамиПутіна іПорошенко,"припиненнявогнювціломувиконується".Втім,згадуючисумний досвідїхмінськоїзустрічі,післяякоївійськаРФвідкритовторглисявДонбас,довіряти"чесномуслову"терористівіКремляне доводиться."Вовків боятися-вліс неходити,-жартувавпредставникУкраїнинапереговораху Мінську,екс-президентЛеонідКучма.-Алеце (перемир'я.-Авт.)Не означає,щохтось небудестріляти з-за рогу".Прогноззбувсянапрочудшвидко:вжевнічнанеділюросійськаарміяпорушиламінськідомовленості іобстрілялаоколиціМаріуполя.

ДОРОЖНЯКАРТА.За словамиКучми,під часпереговорів сторониобмінялисяспискамиполоненихідо 12 вереснямають намір повністюзавершитиобмін ними.СьогоднінаДонбасіпочнутьвідкриватикоридоридлябіженців.Алеяк повернутимир,поки незнаєніхто."Далітупик",-говоритьКучма."Все залежатимевід ситуації.Накоженпунктпротоколубудедорожнякартаз термінамиреалізації",-поясниланамІринаГеращенко.

За словамипослаРФвУкраїніМихайлаЗурабова(представляввМінськуРосію.-Авт.), Днямигрупаекспертіврозпочне підготовку"дорожньоїкарти",яка станеосновоюмирногоплану.Нагадаємо:схемиз "дорожнімикартами" і"робочимигрупами"використовувалисяз невизнаноюреспублікоюНагірнийКарабах,яка ранішебулавскладі Азербайджану.Вогоньврегіоні,якийзажадавнезалежності,припиниливтравні94-го.Ачерез два роки,такожвМінську, почалазасідати"робочагрупа" за рішеннямкризи.Втім,за18роківконфліктудо висновківцягрупатакі не прийшла,аНагорнийКарабахконтролюютьвірмени,якізбоямивигналиазербайджанськувладу.За словамиекспертів,якщоУкраїнаприйме "дорожнікарти"РФ,Донбасабозалишитьсяврукахбойовиків,абоперетворитьсяв другеПридністров'ї."Цього не можнадопустити.Мінськийпротокол- домовленістьпро припиненнявійни.За нимповинніпослідуватипереговоринарівніПутін-Порошенкоабоглав МЗС",-сказав "Сегодня" політологВадимКарасьов.

ОСОБЛИВИЙСТАТУС.Якрозповіли"Сьогодні" джерела, близькідо переговорів,як тількиобмінполоненимиіпідготовкамеморандумузакінчаться,вМінськупройде щеодназустріч."Імовірно-20або 22вересня.Тамвирішать,якроззброїтибойовиків,створитикоридоридляїхвиводуі можливостіамністії",-сказалоджерело.Післязавершенняпершогоетапу можнабудеговоритипро децентралізацію,місцеві вибори тавідновленні інфраструктуриДонбасу.Аленавколо3-гопунктупротоколувиникли суперечки:лідеритакзванихДНРіЛНРвжезаявляютьпро "особливийстатусДонбасуіЛуганщини",аросійські ЗМІповідомилипро нібитопідготовлюванийвУкраїнізаконпро федералізацію.

ПЕРЕВІРКА.ВоточенніпрезидентафедералізаціюДонбасуспростовують,алекажуть,щоготуєтьсязаконпро "особливийстатусДонбасу"."Йогомає ухвалитиРада.У ньому йдемова тількипро децентралізацію- регіонамдадутьвелику економічнуікультурну самостійність.Алевпротоколінемає нісловапроДНР,ЛНР,федералізаціїіреферендумі",-сказаланамІринаГеращенко.За словамиекспертів,"особливийстатус"Донбасможемативпитаннях економікита мови."ВІталії5областеймають особливийстатусіподатковіпільги,можуть самізміститигубернатора.Алевони не єфедеративними",-кажеКарасьов.

ВИБОРИ.Щобприйняти закон"про особливий статус"Донбасу,потрібновноситизмінидо Конституції.За словамичленаконституційноїкомісіїВалеріяКарпунцова,законцейпокиніхтоне бачив,такщоговоритирано."Питання реформуванняКонституції,у зв'язку зрозваломкоаліції івійною,зійшовнанівець.За Основним законом,обіцяніСходумісцевівибори маютьпройтив другій половині2015-го.Післятого,як миочистимоДонбасвідтерористівіросійськоїармії",-сказавнамчленкомітетуз питаньбезпеки АнатолійКінах.

Всі пунктиперемир'я

ОБСЄоприлюдниламирнийпротоколмінськихдомовленостейУкраїниіРФ.

Мирнийдокументпідписалинашекс-президентЛеонідКучма,посолРФвУкраїніМихайлоЗурабов,представникОБСЄХайдіТальявінііпредставникисамопроголошенихДНРіЛНР.Планскладається з12пунктів:

Реклама

_-1_205

Порушення,засідкиіполоненіНезважаючина перемир'я,обстрілиДонбасуповністю неприпинилися."Всуботутерористиобстрілялипозиціїнашихвійськ іцивільніоб'єктинапідступахдоМаріуполю,-заявивспікерРНБОАндрійЛисенко.-У самомумісті відносноспокійно,периметроборонизміцнюється".У Донецькувчорабойовикиобстрілялиаеропорт,контрольованийнашимибійцями.АвЛуганськійобластібійці"Айдара" досіне можуть забратитіласвоїхтоваришів,які потрапиливзасідкупідЩастямвнічнасуботу."Спецгруппаповерталасядо місцядислокації.НедалековідЩастянадорогувийшлиневідоміз українськимипрапорами.Яктільки машинискинулишвидкість,з лісосмугиудариликулеметнічерги.Загинулощонайменше 11осіб", -повідомивкомбат "Айдара" СергійМельничук.Вбатальйоні"Азов" готовідотримуватися режимуприпиненнявогню,незважаючинаобстріли."Мидотримуємосянаказів.Ситуаціяскладна,алебатальйон"Азов",незважаючинаобстріли,не ведевогонь у відповідь", -розповів "Сегодня" заступник командира "Азова" ОлегОднороженко.

ПОЛОНЕНІ.У Донецькувчораввечеріз полонуДНРзвільнили15військовослужбовцівЗСУ.Насвободувийшлибійці51-їі93механізованихбригад,атакож40батальйонутериторіальноїоборони.ВДніпропетровськійОДАуточнили,щозвільнені- жителіІловайськата Черкас."Багатолюдейперебувають у полоні.Миведемопереговори,щоб їхзвільнити.Цейпроцесйде нетакшвидко,алейде.Врамкахприпиненнявогнюпроцес пішовінтенсивніше: якщо ранішезвільнялипо4людини,тозаразвже15",-розповів "Сегодня" замгубернатораДніпропетровськоїобластіСвятославОлійник.

РекламаДонецькі Луганськ: перші дні мируУ першу добуперемир'яДонецькнедовгонасолоджувавсятишею."Гради" ігаубицідійснозамовкли- інатхненідонеччанидозволили собіспокійнопрогулятисяпомісту,прокотитисязайвийразвавто,сприймаючирідкісніавтоматнічергивміськихлісопосадкахпростоякданість."Вдень наринкахівмагазинахутворилисячерги,подекуди,кажуть,навіть з'явилисяпрацюючібанкомати,-розповів "Сегодня" донеччанинСергійПоздняков.-Увечерідітигулялидотемна,що заразрідкість.Вранцівнеділюмипочулизалпиврайоні аеропорту,іейфоріяз приводутого,що війнасходить нанівець, почалазгасати.Кардинальнихзмін у нашому життіне сталося".У Луганськудва днітакож пройшлиу відносному спокої,прицьомумісто як і ранішезалишаєтьсябезводи,світла ізв'язку,алекомунальніслужбипоступововідновлюютьінфраструктуруміста."Ведутьсяпідготовчіроботиповідновленнюенергопостачанняміста,разом згородянамиприбираємотериторію",-повідомивпрес-секретармеріїЛуганська ОлександрСавенко."Мипровеливжедві ночів тиші ітемряві,це булонезвично,навітьстрашнувато",-поділиласялуганчанкаЛіліяМаксюта.Допомога: зброята проведеннянавчаньдляЗСУЗа підсумкамисамітуНАТО,вякому бравучасть українськийпрезидент,були досягнутідомовленостіпро виділенняУкраїні$15 млнна реформуваннязбройнихсил.Цихгрошей,на думкуекспертів,вистачитьнакерованіснарядидо танківігармат,засоби зв'язку таоптику.Раніше з'явиласяновина,що п'ятькраїн альянсу(Польща,Італія,Франція,НорвегіяіСША-Авт.) готовінадатинамзброю.Але ввечерівобороннихвідомствахПольщі,Італії таНорвегіїспростувалицю інформацію:тамзаявили,що готовінадаватилишенелетальноїдопомога (бронежилети,шоломи-Авт.),Апро зброюмова нейде.

НАВЧАННЯ.Черезтиждень, з15по 26вересня,наполігоніМіжнародногоцентрумиротворчостіта безпекиу Яворові (60кмвідЛьвова,займає площу360кв.Км)відбудуться навчанняRapid Trident("Швидкийтризуб-2014").Якповідомляєпрес-службаМіністерстваоборони,внихвізьмутьучасть1300військовослужбовців з15країн.Учасникибудуть нетількиз країн СНД іСхідноїЄвропи,яквминулі роки,алеіз Канади,Німеччини,Великобританії,Іспанії таСША.Наполігонприбудутьблизько200"багнетів"зі 173-ї піхотноїдивізіїШтатів,що базуєтьсявІталії.Українцівочікується близько300осіб.Солдатиіофіцерибудутьвдосконалюватисвою майстерністьне тількивнаступі та обороні,стрільбіпомішенях,алеівзнешкодженнісаморобнихвибуховихпристроїв,конвойнихопераціяхіпатрулюванні.Експертистверджують,що навчанняRapid Tridentне пов'язаніз агресієюРосії."Цевчення,що проходятьвжебільше 10роківнаЯворівськомуполігоні,якийвважаєтьсяоднимз найкращихвЄвропі",-розповівнамвійськовийекспертКостянтинАнатольєв.За словамиполітологаВадимаКарасьова,заразУкраїніпотрібніфахівці, які вміютьпротидіятидиверсантам:"Отриманінавички допоможутьнашимбійцямяквАТО,так і потім,колинастанемирне життяі треба будерозміновувативсе те,щозалишилибойовики".

В тренді
Русяве волосся, зелені очі: в ЗМІ з'явилося перше фото дружини КоломойськогоПроект"Стіна": ровиідатчикируху

РекламаУ п'ятницюКабмінзатвердивпроект "Стіна"з облаштування тазміцненнюукраїно-російського кордону,протяжністьякої становить2тис.295км.Кошторис проектуітерміни спорудженняпокине відомі,алеприкордонникикажутьпро кілька мільярдівгривень."Ми маємо намірзвертатисядо сусідів-Європі.Тамповиннізрозуміти,щоУкраїна- цесхідний кордонЄС,і вониповиннівкладативнеївідповідні гроші",-сказав "Сегодня" першийзаступник головиДержприкордонслужбиПавлоШишолін.

_-1_206

РОВИІ"КОЛЮЧКА".Згідно з проектом,вжесьогоднікордонпочнезакриватисяназамоквдваетапи:почнетьсямасштабнебудівництво."Першийетапвключаєвсебебудівництвоукріпленьвтихрайонах,де миможемопроводити роботиі де немаєактивнихбойовихдій,-пояснивШишолін.-ЦеЧернігівська,Харківська,Сумськаобласті,атакож частинаЛуганськоїобластідоселищаМіловевключно".За словамиШишоліна,роботиз облаштування кордонувелисяй раніше,азараздо їх фінансуванняпідключитьсяуряд іміжнароднеспівтовариство."Насухопутнихкордонахвспокійнихобластяхмикопаєморовишириною до4-хі глибиною до2метрів.Заровомйдеземляний насип,потімконтрольно-слідовасмуга(розоранасмугаземлі вздовжкордону,яка фіксуєїїперетин.-Авт.).За смугоюробитьсярокаднадорога(грунтовка,дляманеврівнашихвійськвразіатаки.-Авт.),анавідстані20кмодин від одноговстановлюємоспостережнівишки зелектроннимисистемамиспостереження,приладаминічногобачення ірадіолокацією",-додавчиновник.

Накордоні зКримомвсеоблаштуютьтакож,яквспокійнихобластях,алебезровів.Аосьнаособливо небезпечнихділянках кордонувДонецькійіЛуганськійобластях,крімспецсмуги,дорогиівишок,будутьзагородженнязінфрачервонимикамерами("засікає" людинувтемряві.-Авт.).Цеі є другийетаппроекту "Стіна", щоправда,розпочнетьсявін тількитоді,колизвідти підутьбойовики."Яктільки з'явитьсяможливістьтамбудувати,мибудемопрацювати,-підкресливШишолін.- Основнамета – недопуститибезкарногопорушенняукраїно-російського кордонутехнікоюіживою силою.По-друге,мизможемофіксувативсі порушеннякордонуіоперативнореагувати.Мирозуміємо,щорови- це непанацея,авимушений захід".До слова,СШАвжезаявилипро готовністьпідключитисядо української"Стіни" інададутьприкордонникам2,5тис. котушокколючогодротунасуму$435тис.

_-1_207

ПОМОРЮ."Облаштуваннякордону будепроходити іпоморськійгряді(установкаконтрольно-слідовоїсмугипо берегуідатчиківрухунамілководді.-Авт.),починаючивідМаріуполяіБердянська,інакордоні зАРКрим.Наморській ділянцібудедіяти єдинасистемаоптико-електронногоспостереження,атакожфортифікаційніспоруди,які не допустятьвисадкивійськовихзморянасушу",- поясниливКабміні.
ЕКСПЕРТИ."У часикризи такіпроектимають більшепсихологічне значення,ніжвійськово-технічне,-розповівнамвійськовийексперт ВолодимирГорбач.- Зрозуміло,щоворожаарміяприбажанні івідповідномутехзабезпеченнібудьровиістіни можеподолати.Але цезатримуєманевреністьворога,ускладнюєйогороботу,і дозволитьВСУсконцентруватисянаконкретномунапрямку".ДиректорАтлантичної радиУкраїниВадимГречаніновдодає,щобачитьв "Стіні" ще йполітичнудоцільність:"Цепокаже,що такеРФ,якщосусідовідовелосястіноювідгородитися".

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти