Гороскоп на 10-16 січня: Близнюкам потрібно піклуватися про родинне гніздо, а Левам – розплачуватися з кармічними боргами

Астролог Любов Шехматова розповіла, чого чекати різним знакам зодіаку на цьому тижні

ОВНИ. Життякрутозмінюється,"перезавантаження"впрофесійній сферіу розпалі,тут йдеповернення в минуле , потрібнодопрацьовуватинезакінченісправи ,розгрібатистарі " завали ",виправляти помилки.Ви всімєствомпрагнетезійти накар'єрнийолімп , який тактішитьдеспотичнесамолюбство.І багатьомпощастить( начальство задоволене ) ,ледарюватине можна!огортайте турботоюблизьких , сумліннотягнітьтягарзобов'язаньна службі , неперебираючизавданнями , ваша працяблагословенна , тому,працюючизаінших, не обурюйтесь , арадійте, щовиконуєтетакуславнумісію.І здоров'япокращиться.Працьовитість-це потужна зброяпроти конкурентів ,яким не вдастьсявасобскакати .Дорожитерепутацією,відносинамиз колективом,особистий іміджграєнадзвичайну роль , виу всіх підмікроскопом !

ТЕЛЬЦІ. Вияскравахаризматичнаособистість,заклопотаназаразсенсом буття .Пошукиістинипролягатимутьчерезбрехню ,замасковану підсправедливість.Поводьтесяблагородно , уникайтенав'язуватиособистий світогляд , неагітуйтезавласні ідеї , у кожногосвоя правдаі шляхдо неї.І тількиТворцюсудити,хто правий, ахто винен.Бійтесясамообману ,Не довіряйтесекретималознайомимособам , уникайтепліток,засуджень .А осьна любовному фронтівсе чудово( тут пролягаєдоленоснийвектор ) , живітьз коханимидуша в душуі будьте щасливі!Якщонасерціхолодно,це негативнийзнак , поспішайтенаромантичніпошуки ,свічкалюбові в цьомуроціповиннаяскравогоріти іобов'язковорозтопитилід у серці .

Реклама

БЛИЗНЮКИ.Якщо висхильні впадатив крайнощі,витискаючиз партнеріввсі життєвісоки іресурси ( духовні , енергетичні , матеріальні ) – цефатальна помилка !Апотрібно працюватинавіддачу,навчитися розумітиалхімічніпроцесив матеріальній іпсихологічній сфері ,з повагою ставитисядо інтересівсупутників , робитирівноціннийвнесокдо загального бюджету, опікатирідних , тодідуховна еволюціяпройде успішно.І майте на увазі :ваша задача-піклуватися прородинне гніздо , асудженимпризначеновідбудовуватикар'єру.Цілі різні , допомагайтеодин одному,пристосовуйтеся-вибору немає !

РАКИ. Бажання бутив парі , продуктивноспівпрацювати- колосальне , однак,чогови насправдіхочете відпартнерів?Дослідіть,якухворобливустрункувсерединівони зачіпаютьі чи готові виприборкативласнихдемонів,якіглибокопричаїлися , тримаючивасв рабстві ?.. Якщотак , тодівіддайтевсі сили наблагомирногоспівробітництва,якеоблагородитьваштемнийвнутрішній світ.Викоріненнявад- це повністювашіклопоти івідповідальність, а некомпаньйонів іне слідїхні в чому звинувачувати !Заразна кінпоставлено майбутнєкар'єри.

ЛЕВИ.Приготуйтесядо змінна службі , тутнамічаютьсясерйозніреорганізаціїз додатковимитрудовиминавантаженнями.Зновувоскреснутьз минулогостарі замовлення ,завдання,незакінченіділовіхвости.На фінансовомунебосхилізійшло сонцеудачі,тому дешевосвою працюне продавайте ,ви гіднівисокої зарплатиі зобов'язаніпереконати в цьомуроботодавцівПостарайтесягармонійно вписатисяв ієрархію" начальник- підлеглий"і керуйтез властивимвампрактицизмом .Головне – непідкачатив амплуавиконавця , працюйтескрупульозноі відповідально , дотримуючисьслужбовихциркулярів .Конкурентівслід поважатиі запозичуватиу нихціннийділовий досвід .Якщо васпросятьпро подарунок , матеріальну допомогу,фінансуванняякогось проекту , не відмовляйте , прийшов часвдалорозплатитися зкармічнимиборгами.А грошіНебесапошлють.

Реклама

ДІВИ. У васромантичнийбенефісекскурсом у минуле ) ,своєю любов'юви здатнівбити, алеможете івоскреситизавмерліпочуттясупутника.Втім, те,щоповністюнежиттєздатно , трансформаціїне підлягає,забудьтеі нежалкуйте .А якщоє маленькіпагони,можна поборотися .Ваше завдання -зловитивдалий моменті датилюбовіімпульс увідповідний час в належному місці , апотім тойбожественний вогоньпідтримувати,заткнувшиза пояссуперників, якібудутьнамагатисявідбитипасію .Поразкине бійтеся , зараз випоза конкуренцією.Берітьініціативу в рукиі дійте!

ТЕРЕЗИ.Зосередьтесянадомашніх клопотах , піклуйтеся просімействі ,батьків, дітей .Яка ваша рольв сім'ї , що виуспадкували відпредків,і чому нетак, як хотілося ,складаються взаєминиз рідними ?А так хочетьсяпростогосімейного щастя , депанує доброзичливааураі ніхто нікого негнобить !Скоріше,корінь проблемввас ,тому уникайте"розборок",звинувачень , виховноїмуштри , аджеяблуко відяблуні недалеко падає .Слідберегтишлюбний союз ,не заважатисупутникамбудувати кар'єруі заробляти гроші ,зараз у нихвпрофесійній сферізоряний час , нехайтрудяться.Контролюйтевласну поведінку , будьтезразковимсім'янином ,ерудованимспівбесідником, і щедримпокровителемвсім, хтопотрапив у біду.Відмовлятивблагодійній допомозінещаснимлюдямне можна.Платине вимагайте , всебезоплатно !

СКОРПІОНИ. Логічне мислення- це святе,раціональновикористовуйтеобставини , розумноі практичнопідходьтедо знайомств .Пошукибратськоїдушіє головними , деобирають невас , а ви ,особистість яскрава , публічна ,робите вибірнаособистий смак ,диктуєтевласні правила гри , використовуючигруповіресурси .У службовомуколективіреволюційнаатмосфера , намагайтесяпідібратиключдо колег ікеруючого персоналу , не зловживайтекритикою ,їїмечнищівний,тому повиненвпасти на головутого, хтоцьогодійснозаслужив.Чекайте"гостей"з минулого,цедавні друзі- покровителі,з кимпуд соліз'їли,на нихможете покладатисяповністю,не підведуть , аощасливлять .

Реклама

СТРІЛЬЦІ. За маскоючарівності ,якавводить в омануоточуючих,у васховаєтьсяодержимістьматеріальнимиапетитами ,хочу всеі зараз!Гроші- це пані слуга , можливістьтримати підкаблукомбідняків,маніпулюватислабаками ,абоджерелодуховного відродження.Оскількишансівзаробитичимало , поставившизаметузнайтихлібне місце , дайтеклятву, щоотриманий прибутоквитратитена благі справизаради щастяінших , тодіви його знайдете !Деякіповернутьсяна колишнє місцероботи абозаймутьсястароюдіяльністю.Ладнайтез керівництвом,у шефавифаворит , можете розраховуватинапоблажкиі привілеї.Тих,хто скучивзаромантичними пригодами ,чекаютьрозчаруванняз матеріальнимизбитками.

КОЗЕРОГИ. У васвсерединівируєвулкан пристрастей , створюючиконфронтаційнунапругу,щолякає.Томуваслюблять іодночасноненавидять,байдужихпоруч немає , хочави доситьнерозважливоставитесядо власноїмагічноїприроди,а потімнаївнодивуєтеся, чомулюди такнезрозумілоповодяться звами .Прислухайтесядо порадоточення,нині навашому шляхузустрічаються людивисокої духовної культури , щоб вчаснонаправитина шлях істини , вберегтивід руйнуваннясімейних взаємин .Якщоз домочадцямиконфлікт , моліться іпросіть Боганавчити васвірити,терпіти ілюбити , проханнябез відповідіне залишаться.

ВОДОЛІЇ. Ви рухаєтесяпокармічногомагістралі ," проживаючи "сценаріїз минулого,дезло і добропереплелосяв один клубок , головне не" провалитися "з реальностів іншийвіртуальний вимірі гармонізуватисебена внутрішньому рівні .Сексуальнийпотенціалвисокий ,щомагнітомприваблює протилежнустать,однаклівізагулизаборонені,у вас є постійнийпартнер,йогоінтереси, бажанняблагословенні , тому разомз ним ізалишайтесь .Душупершому зустрічномуне розкривайте , інакше внеїнаплюють , адовіряйтесокровеннелишенадійнимособам.Кращедрузям,вони гіднівисокої оцінки :порядні , практичні,благородні , духовнорозвинені .І якраззаразу ваших стосункахнастанемомент істини.

РИБИ. На дружньомутеренібратськівзаєминипроходятьчерез горниловипробувань.Щоб позбутисявід того, щосебе моральновичерпало , вампотрібні непустодзвони , апрагматичнітовариші , що міцно стоятьна землі , з якимиможна творитивеликісправи ,відбудовуватикар'єру.Будьтепрактичними,господарськими,не зловживайтедружнім ресурсомзарадимеркантильнихзапитів.Чужі інтереси-першорядні .Поставтехрестна амбіціяхі віддайтекермо правлінняфартовимпартнерам, нехай командуютьна свій розсуд , адже їмслідтворчосамореалізуватися , а вам,які вже пройшлицейолімп , навіщозаважати,ставити палиців колеса ?Допомагайтесамоствердитися , ділітьсябагатим досвідом .Про грошіне переживайте,якщо випрофесіонал,заробите,і тримайтесявсіма силамизанинішнєробоче місце.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

63461.91

Bitcoin Cash (BCH)

462.01

Binance Coin (BNB)

415.6

Ethereum (ETH)

3478.26

Litecoin (LTC)

89.77

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,50
49,54
50,78
27,61
51,90
49,90
50,90
27,89
53,15
51,41
51,67
27,81
53,50
51,50
51,50
28,21
53,99
52,49
53,99
28,48
56,99
54,99
54,99
28,97
56,99
54,99
54,99
28,98
57,88
54,39
54,49
28,65
58,99
56,99
55,99
28,98
-
48,90
49,01
26,98
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

38.16

Євро (€)

41.26

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти