Підсумки тижня: цифри і події

17 грудня 2016 11:26

Сергій Гусєв

Українців все ще приваблюють європейські перспективи, уряд завершує фінансування бюджетних програм, а геологи обнадіюють повідомленнями про відкриття великих запасів газу

Суспільство

Реклама

60,7% українців

проголосувалибзавступУкраїнивЄСвразіпроведенняреферендумуз цього питаннянайближчим часом,про цесвідчатьрезультатисоціологічногодослідження,проведеного24листопада – 2 грудняцентром"Соціс"ігрупою"Рейтинг".У тойжечас23,8%опитанихвисловилисябпротичленства.Результатиреферендумущодо вступуУкраїнивНАТОмалибтакірезультати:47,2%проголосувалибзаприєднання,33,6%-проти.

2,85 балів

склав індекс інвестиційної привабливості України в другій половині 2016 р в порівнянні з 2,88 балами в першому півріччі і 2,57 – у другому півріччі минулого року. Цей індекс визначає Європейська бізнес асоціація (ЄБА) на основі опитування керівників близько 90 підприємств. 67% респондентів зараз не задоволені інвесткліматом в країні, тоді як в першій половині року їх було 78%, одночасно за півріччя на 5 процентних пунктів виросли скарги на корупцію. Серед основних позитивних змін 29,2% учасників опитування відзначили стабілізацію фінансового сектора і регулювання.

Реклама

1438781051_624235477bb5642d78

Фото: vnews.agency

43,3 млн грн

перерозподіливКабміннареабілітаціюосібзінвалідністюта116,86мільйонів нажитлосім'ямзагиблихучасниківбойовихдійнаСходіта інвалідамІ-ІІгрупизчиславійськовослужбовців,якібралиучастьвбояхнаДонбасі.

виріс на 51,85%

Реклама

врічному численнітуристичнийпотікзУкраїнидо Туреччинизасічень-жовтень-до982,8тис.осіб,підрахуваливміністерствікультуриітуризмуТуреччини.

Читайте також: УкраїнськітуристимасовоосвоюютьТуреччину

знизився на 0,3%

обсяггривневихдепозитіввукраїнськихбанкахзалистопад -до408,328млрд грн,в іноземнійвалюті(вдоларовомуеквіваленті)-на2,1%,до$13,49млрд.Обсягдепозитівза2015 рнаціональній валютізрісна6,2%-до388,7млрд грн,віноземній валютівдоларовомуеквіваленті-знизивсяна32,1%,до$13,2 млрд.

на 51 млн грн

Реклама

збільшивКабмінзасобинапокупкужитлавійськовослужбовцямЗбройнихсил.Цікоштивиділенідляпридбанняжитланавторинномуринкунаумовахпайової участі.

1 млн 654 тис. 845 осіб

внутрішніхпереселенцівпоставилонаоблікМінсоцполітикистаномна12 грудня.Зпочаткупоточногорокунавиплатудопомогипереселенцямнаправлено2,93млрд грн.

$1,85 млрд

натакусумуУкраїна,починаючиз 2014 р,отрималадопомогивідЯпонії.Цікоштивиділенінарізніпрограми.

120 млн євро

кредиту виділить Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) на реалізацію проекту "Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток", повідомив заступник міністра освіти і науки – керівник апарату Роман Греба. Протягом п'яти років українські вузи університетах державної форми власності отримають понад 3 млрд. грн. коштів, залучених під низьку процентну ставку, що дозволить їм провести комплексний енергетичний аудит будівель і здійснити заходи з енергозбереження. Вже визначено сім університетів, які будуть брати участь в першому етапі проекту, і незабаром буде оголошений конкурс з відбору вузів для другого етапу.

37,6 млн грн

Державного фонду регіонального розвитку розподілив Кабмін на реалізацію 32 проектів в регіонах: 10 проектів в сфері освіти (10,9 млн грн), з яких на закупівлю чотирьох шкільних автобусів – 6,5 млн грн; вісім проектів в сфері охорони здоров'я і соціального захисту населення (6,8 млн грн); роботи з капітального ремонту трьох автомобільних доріг (3,5 млн грн); чотири проекти тепло- і електропостачання (4,5 млн грн); закупівля чотирьох одиниць техніки для комунальних підприємств (6,7 млн грн); проекти в сфері фізкультури і спорту (2,7 млн грн), центр надання адміністративних послуг (1,2 млн грн) і житлово-комунального господарства (1,3 млн грн).

Такимчином,передбаченідержбюджетомнацейріккоштидержавногофондурегіональногорозвиткувсумі3 млрдгрнрозподіленіповністю.

на 5 млрд грн

виданоP2P-кредитіввУкраїнізмоментузапускуцієїпослуги,повідомилаглаваНБУВалеріяГонтарєва.Такекредитування-цеспосібзапозиченнякоштівміжособами,не пов'язанимиміжсобою,беззалученняфінансовогоінституту.Зазвичайпозикинадаютьсяза допомогоюонлайн-платформпосередників.СервісP2P-кредитуваннязапустивПриватБанквберезні2016р

Економіка

не менше 40 млрд куб. м

такоцінюютьсязапасигазунапівнічно-західномуділянцішельфуЧорногоморя,повідомивглаваДержслужбигеологіїінадрМиколаБояркінза підсумкамизавершенняпершогоетапуморськихробіт,виконуванихнауково-досліднимсудном"Шукач".Продовженнягеологорозвідувальнихробітзапланованонанаступнийрік,площадосліджуваної ділянки-6,77тис. кв.км,глибини-10-45м.

Читайте також: ВУкраїнізнайшливеликізапаси газу

збільшиться на 6,2%

врічномувиміріспоживанняметалоконструкційнавнутрішньомуринкуУкраїнив 2016році -до69тис.т.Прицьому64тис.тбудутьпроведенівітчизнянимипідприємствамиітільки5тис.тімпортовано.

fotolia_64617196_subscription_monthly_m-e1400520328476

Фото: territoria-kredita.com.ua

В тренді
Не тільки вибір віри, а й цивілізації. Як українців вітають з Днем Хрещення Русі
Політики вітають з Днем Хрещення Русі-України. Колаж "Сьогодні"

53%

такНБУоціниврівеньпроблемнихкредитіввпершійдвадцятцібанківза результатамипроведеноїдіагностики60найбільшихдіючих банків,наякіприпадає понад98%активівбанківськогосекторакраїни,внаступних40банкахцейрівень43%.Вцілому,якзазначивНацбанк,ситуаціязякістюкредитногопортфелястабілізувалася,іпротягом2017рможнаочікуватипоступовезниженнячасткипроблемнихкредитів.

$400 млн

заощадив"НафтогазУкраїни"з2014 р,закуповуючигазуєвропейськихпостачальників,а неу"Газпрому",повідомивглавакомпаніїАндрійКоболєв.

40 млн євро

можескластикредитналініяЄБРРдляхарківськихпідприємців,попередню угодупро якуукладеноХарківською облдержадміністрацією.

21 млрд грн

чистого прибуткуможеотримати"НафтогазУкраїни"за підсумками2016 рВминуломуроцібуло34,05млрд грнчистогозбитку.

60 млрд грн

податків"НафтогазУкраїни"плануєв 2016 рперерахуватидо держбюджету.Цясумана25 млрдгрнперевищуєвитратинасубсидіїнаселеннюнаоплатупослугЖКГ.

в 3 рази більше

цукруекспортувалаУкраїназа11місяцівпоточногороку,ніжзавесьминулийрік,-335,2тис.тнасуму$166,8млн, повідомилоголоваправлінняНаціональноїасоціації"Укрцукор"АндрійДикун.Рекордногопоказникавдалосядосягтивумовах,колиекспортвкраїниЄСобмежений квотоюв20тис. т,якабулавичерпалащевсічні.

2,9%

склавврічномувимірізростаннявиробництвасільськогосподарськоїпродукціївУкраїнівсічні-листопаді,повідомивДержстат.У2015 рцевиробництвоскоротилосяна4,8%в порівнянніз2014 р

20,06 млн т

зерновихекспортованозпочатку2016/2017маркетинговогороку(липень-червень)станомна15 грудня.За прогнозамиМінагропроду,експортзернав2016/2017МРможескласти40 млнт.Уминуломуроціекспортсклав39,49млн т.

Світ

2 замість 1

НімецькаMetro AGоголосилапро прийдешнєподіл бізнесу-мережацентрівдрібнооптовоїторгівліMetro Cash&CarryіпродовольчігіпермаркетиRealоб'єднаютьсявкомпаніїпідстарою назвоюMetro,амагазинипобутовоїтехнікитаелектронікиMedia MarktіSaturn-вкомпаніїCeconomy.Акціонериплануютьрозглянутипитаннярозділеннянарічних зборах6 лютого.Передбачається,щосампроцесподілузавершитьсявсередині2017 року.

Читайте також: ЄвропейськанавігаційнасистемаGalileoнапорозізапуску-Єврокомісія

18 супутників

вжезнаходятьсянаорбіті,дозволилирозпочатиексплуатаціюєвропейськоїсупутниковоїсистеминавігаціїGalileo.Алетакої кількостісупутниківмалодляглобальногоохоплення,томуврядірайонівЗемлібудутьвикористанісигналисупутниківамериканськоїсистемиGPS.Планується,щодо2020 рнаорбітуповиннібутививеденівсі30супутниківGalileo.КрімкраїнЄвропейськогоСоюзувпроектізаразберуть участьКитай,Ізраїль,ПівденнаКореяіУкраїна.

335

Фото: Європейськекосмічнеагентство

112,3 млн штук

склалипоставкисмартфонівуКитаївIIIкв.,щона5,2%більшев порівняннізпопереднімкварталоміна5,8%більшев порівняннізаналогічнимперіодомминулогороку.Відсвітовогообсягупродажівкитайськийриноксклав36,7%,повідомляєтайванськаDigitimes Research.

Утоп-10постачальниківсімкомпанійєкитайськими.ЛідируєOppoз19,9%,надругомумісціVivoз15,9%,потімйдутьHuaweiз12,1%,Appleз9,3%,Xiaomiз6,3%,Gioneeз5,5%,Samsungз5,1%,LeEcoз3,8%,Meizuз3,7%,ZTEз2,1%.

Начасткузарубіжнихбрендів(Apple,SamsungіHTC)сукупнодоводилосяне більше15%продажів,близько17 млнпристроїв.УIVкв.вонинаростиличасткудо19%(продали22,5 млнпристроїв),авесьриноквирісдо 118,4млн.од.

$1,12 трлн

склаливкладенняКитаювказначейськіоблігаційСШАза підсумкамижовтня.Замісяцьцейобсягзнизивсяна$41,3млрд,ілідеромза обсягомтакихінвестиційсталаЯпонія-$ 1,13трлн.Утоп-10власників облігаційСШАтакожвходятьІрландія,Каймановіострови,Бразилія,Швейцарія,Люксембург,Великобританія,ТайваньіГонконг.Загальнийобсягвкладеньнерезидентіввціцінні паперискоротивсявжовтніна$63,5млрд, до$6 трлн.

Читайте також: КубахочевиплатитисвійборгЧехії ромом

$276 млн

покритистарийборгнатакусумупередЧехієюурядКубизапропонувавпоставкамирому.УПразівідповіли,мовляв,хотілиб,хочабчастинуборгуотриматиготівкою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти