Підсумки тижня: зростання тарифів на електроенергію і "одужання" економіки

10 лютого 2017, 18:19

Сергій Гусєв

6,5 млрд грн передбачених у державному бюджеті за програмою на розвиток озброєння і військової техніки Збройних сил на 2017 рік

Суспільство

Реклама

9 млн євро

виділитьЄвропейськийСоюзнапідтримкуміжнароднимиорганізаціямивнутрішньопереміщенихосіб,розміщенихвДніпропетровськійобласті,повідомивглавапредставництваЄСвУкраїніХьюгМінгареллі.

на 57,7% нижче

економічнообґрунтованогорівнязнаходитьсязаразвартістьелектроенергіїдлянаселення,вважаютьу Національнійкомісії,що здійснює регулюванняусферіенергетикиікомунальнихпослуг.Томунавітьпісляостанньогоіз запланованихетапупідвищеннятарифів,якийвідбудетьсявберезні2017рповноїліквідаціїперехресногосубсидуваннянаринкуелектроенергіїне станеться.

Реклама

6,5 млрд грн

передбаченихудержавному бюджеті за програмоюнарозвитокозброєнняівійськовоїтехнікиЗбройнихсилна2017ррозподіливКабмін.5,6 млрдгрнвиділеноназакупівлюімодернізаціюозброєннятавійськовоїтехніки,520,5млн-напроведеннянауково-досліднихіконструкторськихробіт,242,2млн-настворенняєдиноїавтоматизованоїсистемиуправлінняЗСУ.

5% ренти

відвидобуткунафти,газуігазоконденсатубудутьнаправлятисявмісцевібюджетиз 1 січня2018 року,відповіднийзаконпідписавПрезидентПетроПорошенко.Передбачається2%рентинаправлятидо обласних бюджетів,2%-до районнихі1%-до бюджетівмісцевогосамоврядуванняза місцемзнаходження(видобутку)відповіднихприроднихресурсів.95%рентибуденадходитидо загального фондудержавногобюджету.

знижена с 5,5 до 5 кубометрів

Реклама

на1кв.мопалювальноїплощісоціальнанормаспоживаннягазу,такожзниженіаналогічнісоціальнінормативитепло-іелектропостачання.Змінивступлятьвсилуз 1 травня2017рТакезниженнябулооднією з умовМВФдляотриманняУкраїноюнаступноготраншукредиту.Вонопризведедо зменшеннявитратнасубсидії.

близько 46%

складевпершомупівріччі2017року часткакредитівзпростроченням понад90днів,вважаютьвНБУ.Вкінці2016року часткатакихкредитівукорпоративномусекторістановила27%,авкредитномупортфеліфізосіб-56%.

на 117,6 млрд гривень

вирослиза2016 рвкладиклієнтівбанків,колишніхплатоспроможниминакінецьроку.За данимиНБУ,прирістдепозитівбувобумовлений,впершучергу,припливомкоштівсуб'єктівгосподарювання.

Реклама

1220269

Фото: Sergei Bobylev 

близько 7,6 тис. українців

зможепрацевлаштуватиЧехія цьогоріч,квотазбільшенавдварази.

Економіка

прискорився до 4,5-4,8%

зростанняВВПвчетвертомукварталі2016року врічномувираженнів порівнянніз2%втретьомукварталі,такупопереднюоцінкудаєДержстат.

12,6%

склалаврічномувираженніінфляціявсічні,порівняноз12,4%за підсумками минулогороку.Цінизамісяцьзрослина1,1%(0,9%вгрудні).У Нацбанкувважають,щодинамікаспоживчихцінвсічнібулаблизькадопрогнозованої,аза підсумкамирокуінфляціяочікуєтьсявмежахвстановленогоранішеорієнтира-8%плюс-мінусдвапроцентних пункти.

41 страхова компанія

рішеннямНацкомфінпослугв 2016 рпозбулисяліцензіїівиключенізДержреєстру,щеувосьмистраховиківанульованіліцензії.Напочатокминулогорокувкраїнібуло зареєстровано361страховакомпанія,зяких49спеціалізувалисяна страхуванніжиття,312-наризиковому страхуванні.

159 млрд гривень

такийнегативнийрезультатотрималабанківськасистемаУкраїниза підсумками2016роновившитимсамимісторичниймаксимумпо збитках.ГоловнимчиномцеобумовленонеобхідністюрезервуваннякредитногопортфеляПриватбанку,якиймаєзбитокминулихперіодівв135 млрдгривень.

п'ять проблемних банків

В тренді
"Це життя": Степанов прокоментував утилізацію залишків вакцини від коронавірусу

покизалишаютьсянаукраїнськомуринку,щоне є критичнимдляфінансовоїсистеми,заявилазаступникглавиНБУКатеринаРожкова.

зменшився на 4%

засічень обсягзаборгованостібанківпередНацбанкомза виданимикредитамирефінансування,-до71,78млрд грн.

зросли на 0,2%

заминулийрікактивидіючих банківУкраїни,-до 1,256трлн грн.Утомучисліобсягнаданихкредитівскоротивсяна0,4%,-до 1,006трлн грн.Такожзаріккількістьпрацюючихвкраїнібанківзменшиласяна21-до96.Чисельністьштатнихпрацівниківвбанківськійсистемів 2016 рскоротиласяна9,6тис.осіб-до140,1тис.

565,57 тис. тон

нафтопродуктів(паливо,мастильніматеріали)імпортовановсічніназагальнусуму281,77млндоларів.За данимиДФС,зБілорусіімпортованопаливона124,36млн,РФ-на93,16млн,Греції-на22,16млн.Угрошовомувираженніімпортнафтопродуктіввминуломумісяцізбільшивсяна61,1%в порівняннізсічня 2016м

11165

Фото: korupciya.com

зросла майже на 50%,

закупівельнацінанамолоковУкраїнівсічніврічномувираженні,повідомиливАсоціаціївиробниківмолока.Роздрібніцінинамолоковсічнів порівняннізгруднемвиросливсередньомуна12%-до16,53грнзалітр.Кефірдодаввціні10%-до25,09грнзалітр.Експертивважають,щонезабаромзакупівельніцінинамолокопочнутьзнижуватися.

виріс на 1,6%

заминулийрікекспортукраїнськихаграрнихіхарчовихпродуктіввкраїниЄвропи,-до4,2 млрддоларів,повідомилоМінагрополітики.ГоловнимипродуктамиукраїнськогоекспортувкраїниЄСвминуломуроцістализернові,соняшниковаолія,насінняолійних,плодитагоріхи,мед,м'ясо,кондитерськівиробиісоки.ПозитивнесальдоаграрноїторгівліміжУкраїноютаЄСв 2016 рперевищила2,3 млрддоларів.

виріс в 1,76 рази

обсягекспортувершковогомаслазУкраїнивсічніврічномувираженні,-до605тонн,у грошовомувираженніекспортзрісв2,3рази-до2,3 млндоларів,говоритьсявмитній статистиціДФС.

зросло на 9%

всічніврічномувираженнівиробництвосталі,-до2,1 млнт,підрахуваливоб'єднанні"Металургпром".З 2016 рокувиробництвосталі зрослов порівнянніз 2015 рна6%-до24,2 млнт.

Світ

скасовані30угод

з купівлікитайськимиінвесторамив 2016 ркомпанійвЄвропітаСША,їхзагальнийобсяг-75 млрддоларів.У 2015були скасованіподібніугодина10 млрддоларів.ПродавціактивіввЄвропііСШАвсебільшепобоюютьсявеликихугодзкитайськимипокупцями.Проте,сукупнийобсягпрямихкитайськихінвестиційвСШАіЄвропувминуломуроцізріс удвічі-дорекордних94,2млрддоларів.

виріс на 5 млрд євро

за2016державний боргГреції,-до326,36млрд євро.Країназ 2009 рзнаходитьсявглибокійекономічнійкризі.Зацірокидержборгвирісвтрирази,аВВПзменшивсяна25%.ДляобслуговуваннядержборгуГреціязмушенабулапідписатизміжнароднимкредиторамимеморандумпро програмудопомоги,за якимкраїназобов'язанапроводитиструктурніреформивобміннакредити.

збільшились на 1,1%

світові продажінапівпровідниківв 2016 рідосяглиісторичногомаксимумув338,9 млрддоларів.ПродажімікропроцесорівзбільшилисявКитаї(9,2%)іЯпонії(3,8%).Однаквіншихрегіонахвонизнизилися:вПівнічнійіПівденнійАмериці-на4,7%,вЄвропі-на4,5%,вАзіатсько-Тихоокеанськомурегіоні(безурахуванняКНРіЯпонії)-на1,7%.

1918 нафтовихігазовихбуровихустановок

всередньомупрацювалощоднявсічнів усьомусвітіпроти1 772вгрудні.Січневийрівеньна27одиницьвищепоказниказааналогічниймісяць2016г. Ріствідзначаєтьсявосьмиймісяцьпоспіль.Середньомісячна кількістьдіючихустановоквсвітів 2016 рбуламінімальноюзаостанні17років- 1593од.Рокомранішеїхбуло2337,ав 2014 рвсвітіпрацюваломаксимальнез 1985 рчислобурових-3578.Зростаннячислабуровихустановокякправилочинить понижуючийвпливнасвітовіпаливніціни.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти