Як змусити РФ виконувати "кримські" санкції: ситуація з портами на півострові загострюється

18 листопада 2018, 07:19

Ігор Ветров

Було зафіксовано 1207 незаконних заходів в кримські порти вантажних суден і танкерів за останній же рік

УжовтнівзакритіпортиокупованогоКримузайшли20суден-порушників.Заостаннійжерікбулозафіксовано1207незаконнихзаходіввкримськіпортивантажнихсуденітанкерів.Про цеповідомилоМіністерствоз питаньокупованихтериторій.Росія,незаконновважаєКримсвоїм,найчастішепорушуєрежим санкцій.На думкуекспертів,зупинитицеможелишепосиленнясанкційпротиРФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Санкції

Реклама

Міністерство з питань окупованих територій (МінВОТ) повідомило, що в жовтні в порти окупованого Криму зайшли 20 танкерів і вантажних суден-порушників. 19 з них – під прапором Росії, одне – під прапором Сирії. Всього в минулому місяці в порти Севастополя та Керчі ці ж судна здійснили 45 заходів, повідомляють в міністерстві. Також в МінТОТ відзначили, що за рік, тобто з 1 серпня 2017 го по 30 вересня 2018 року, в портах і портових акваторіях Криму зафіксовано 1207 незаконних заходів вантажних суден і танкерів. Йдеться перш за все про ті об'єкти, які оснащені автоматичною системою ідентифікації (АІС).

Велика частина судів – 98 – перебували під російськими прапорами. З серпня минулого року в порти півострова вони зробили 1 123 заходи. Решта суден відвідували Крим під прапорами інших держав, в тому числі досить екзотичних. 20 візитів здійснили судна під прапором Республіки Палау, 17 – Того, Союзу Коморських Островів – 10, Сьєрра-Леоне – 9, Молдови – 7, Танзанії – 6, Панами – 5, Мальти – 3, Туреччини – 2, Островів Кука – 2 і по одному з Острову Піткерн, Республіки Судан, а також Сент-Кітс і Невіс.
Нагадаємо, що згідно з розпорядженням Кабміну від 30 квітня 2014 року і наказу Мінінфраструктури від 16 червня того ж року, кримські порти тимчасово закриті в зв'язку з російською незаконною анексією Криму. У тому ж році ці порти потрапили в санкційні списки інших країн і міжнародних організацій, зокрема, ЄС, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Накладені обмеження забороняють не тільки заходження суден, але також експорт і імпорт товарів з півострова, в тому числі фінансові послуги, лізинг, страхування, туризм, інвестиції, кредитування, а також будь-які інші контакти з підприємствами, які працюють під юрисдикцією Росії на території Криму. Але після накладених санкцій морський трафік в Крим не перервався.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Чорний список порушників

Найбільш повно ситуацію з порушенням обмежень з весни 2014 року відслідковує спеціальна моніторингова група, створена "Майданом закордонних справ", інтернет-виданням BlackSeaNews, а також Інститутом Чорноморських стратегічних досліджень. У липні 2018 року моніторингова група випустила звіт під назвою "Сіра зона", Кримський півострів: чотири роки окупації ". У ньому наголошується, що з кримських портів за кордон слід зерно, кальцинована сода, металобрухт і скраплений газ. У різний час ці вантажі направлялись в Сирію, Ліван, Єгипет, Туреччину, Болгарію, Північний Кіпр, а також Албанію, кажуть спостерігачі.

ТрафіквКрим,за данимимоніторинговоїгрупи,є,якправило,російським.Зокрема,з Новоросійська,ТемрюкаіРостова-на-ДонувФеодосіюінабазуЧорноморськогофлотуРФвСевастополідоставляютьсянафтопродукти.Крімцього,до Кримуйдутьбудматеріали,метал,хімічнасировинаісклотарадляпивоварнихівиноробнихзаводів.

"Станомна 1 січня2018го,вчорнийсписокмоніторинговоїгрупивнесені325морськихсуденпідпрапорами33країн,яківцічотири рокиздійснюваливантажнііпасажирськіперевезення",-наголошуєтьсявзвіті.

Реклама

Так,в 2014 роцівКримзайшли114суден,більшістьзяких(59)належалисудновласникамзРосії,атакожТуреччиниіГреції-відповідно,39і20судів.Середпорушниківу 2014 роцітакожвідзначалисясудновласникизі ШвейцаріїтаіншихкраїнЄС,наприклад, Румунія.

У наступні роки кількість іноземних суден-порушників поступово скорочувалася. Зокрема, до 2016 року з кримськими портами повністю припинили працювати судновласники з Німеччини, Великобританії, Швейцарії, Латвії та Італії.

Судновласники з Туреччини і Греції як і раніше порушують режим санкцій, але вже в набагато меншому ступені. За даними моніторингової групи, кількість суден-порушників з Туреччини за останні чотири роки знизилася з 39 до 15, а з Греції – з 20 до 3.
Поступове зменшення порушень з боку іноземних судновласників відзначають і в МінТОТ. При цьому присутність в кримських портах суден під прапорами екзотичних республік, таких як Того, Палау, Піткерн або Сьєрра-Леоне, не повинна дивувати. Адже існує велика міжнародна практика використання судновласниками так званого "зручного прапора", що дозволяє судам ходити під прапорами тієї країни, яка надає найбільш вигідні економічні умови заходу в більшість портів світу.

Такі "зручні" країни тривалий час не мали військових конфліктів з більшістю держав. Так що під прапором тієї ж Танзанії цілком може ховатися судно, що належить російському судновласнику
.

ВідмоваіноземціввідспівпраціззахопленимКримомзмусилаРФзаміщатидефіциттоннажузарахуноксуден,що належатьсудновласникамзРосії,Сирії,ЛівануіЄгипту.Через цезаостаннічотири рокикількістьросійськихпорушниківзбільшиласяз59до117одиниць.

"НакримськихрейсахРФзмушенаексплуатуватистарісудна,60%зякихмаютьвіквід30до60років.Дляперевезеньдо Кримувикористовуютьсяне тількисудна,"якихне шкода",а йті,якізнаходятьсявіншихсанкційнихсписках",-відзначаєтьсявзвіті.

Тамжевказується,щосімтакихоб'єктіввходятьвтакзваний"сирійськийсписок"санкційСША.Причомушістьсудензцьогоспискуналежатьтурецькоїкомпанії,аодне-державнійадміністраціїморськоготранспортуСирії.

Точна кількістьвсіхнезаконнихзаходівзаостаннічотири рокипідрахуватидоситьскладно.Однаксміливоможнастверджувати,щозагальнечислотакихфактівобчислюєтьсядекількоматисячами,томущодеякіторгові судназчорногоспискумоніторинговоїгрупизаходиливрізнікримськіпортипо кількадесятківразів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

"Дипломатія не допоможе"

Реклама

Росіяєнайбільш зліснимпорушникомрежиму санкції.Закликатиїїдопорядкувситуації,колиРФнезаконновважаєКримсвоєю територією,вкрайскладно.Політекспертцентру"Будинокдемократії"АнатолійОктисюквважає,щодипломатичнізасобитискунаРФвцьомувідношеннівичерпані.Військовізасобинедоступнічерез нездатністьнечисленногоукраїнськогофлотуконтролюватиЧорнемореінебажанняЗаходувплутуватисявжорсткуконфронтаціюзРосією.

"Залишаютьсятількисанкції.Тискнарізнихпідприємців,втомучисліісередньоїруки.Російськийбізнесдужеінтегрованийвєвропейський економічнийпростір,азначить,посиленнятакихсанкційбудедужеболючимдляРФ",-пояснивОктисюк.

Такої ж думкидотримуєтьсяіпредставникпрезидентаУкраїниПетраПорошенкавАвтономнійреспубліціКримБорисБабин.Зайогословами,однимзінструментівпримусуРосіїдо виконаннянормміжнародногоправаякразієсанкціїпротиокремихструктурРФвсферіморськогогосподарства.Щеодинваріант-затриманнясуден-порушниківвокремихдержавах.Правда,БорисБабинзмігпригадати недужебагатовипадківвдалихзатримань-близькоп'яти.

"Знаючипро таку можливість,вони(судна.-Авт.)до насіне заходять",-уточнивпредставникпрезидентавАРК.

Прикладомтакогозатриманняможеслужитиісторіязриболовецькимсудном"Норд".Вономалокримську"прописку"ібулозатримано25 березня вАзовськомуморіпідросійськимпрапором.Цемалонаслідкидляукраїнської сторони-затримання"Норд"призвелодо блокадиАзовськогоморяросійськимивійськовимикораблями.КризанаАзовітриваєдосі.

134353

Норд. Риболовецьке судно під прапором РФ було затримано в українських водах в березні цього року

Реклама


Відзначимо,щодіїРосіївАзовськомуіЧорномуморяхзасуджуютьінаЗаході.Так, 25 жовтняв Європарламенті була прийнята резолюція, якою засуджуютьсядіїРосіївАзовськомуморі,мілітаризаціяокупованогоКримуіблокадаукраїнськихпортів.ЄвродепутатизапропонуваливисокомупредставникуЄвросоюзуз питаньзовнішньоїполітикиіполітикибезпеки МогерінірозглянутиваріантвведенняновихсанкційпротиРосіївразізагостреннявАзові.

Аранішемиписалипро те,якзагострюєтьсяситуаціявАзовськомуморіРосія не пропускає судна через Керченську протокувпортиБердянськаіМаріуполя.Насьогоднішнійденьзатриманівжебільше150судів.Офіційнапричина-оглядза договоромміжРосієюіУкраїноювід2003 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти