Які артефакти знайшли під Україною за 5 років: бог мовчання і скіф-гігант

14 жовтня 2018 4:30

Ігор Сєров , Алевтина Нагорна

Розкопали сурми трипільців, тіло короля і скіфа-велетня

Вкінці листопада,впершезачаснезалежності,українськіархеологизберутьсявНіжинітапідсумуютьрезультатисвоїхпольовихробітіаналітичнихрозробокзаостанніп'ятьроків,атакожвизначатьсязнапрямкамидляподальшихпошуківстарожитностей."Сегодня"поспілкуваласязшукачамистародавніхартефактівідізналася,зякими труднощамизаразстикаютьсяічимможутьпохвалитисявітчизняніархеологи.

"Це буде свого роду огляд археологічних сил країни, – каже вчений секретар Інституту археології НАНУ Олексій Корвін-Піотровський. - Зараз в сфері археології не вистачає всіх фахівців – як для польових робіт, так і для аналітичних досліджень. В Україні всього близько 300 професійних археологів. Для порівняння, в Польщі їх 8500, в Грузії – 1240, у Франції – близько 6000! І це при тому, що щільність археологічних пам'яток на квадратний кілометр у нас значно вище, ніж в цих країнах. Навіть вище, ніж в Росії! При цьому вік найдавніших артефактів, з якими ми працюємо, датується орієнтовно мільйоном років до нашої ери. Є пам'ятники, які датуються півмільйоном років до нашої ери, – це території в середній течії річки Дністер. Ціла серія знахідок – часів неандертальців. І виходить: є що вивчати, але нікому. Вчитися на археологів йдуть дуже неохоче. Закінчивши бакалаврат, потім магістеріум, аспірантуру, молодий фахівець починає з зарплати в 4500 грн".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

"Унасвиконуєтьсямасаробітіз зарубіжнимипартнерами.ПрацюємозвченимизуніверситетівАнглії,Франції,Німеччинитаіншими.Вонидо насїдутьіпривозятьсвоїхстудентів.Спільномипрацюємонадпроектами,якіз'ясовують,наприклад,шляхирозселеннянеандертальцівнатериторіїЄвразії",-говоритьКорвін-Піотровський.

Реклама

Напитанняпро те,чиміноземцямвигідніспільніпошукивУкраїні,українськіархеологивідповідаютьтак:

"Йдестворенняскарбничкизагальносвітовихзнань.На,такби мовити,шахівницінайдавнішогосвітуУкраїназаймаєдужеважливемісцез тієї простої причини,щовонабулапостійниммостомрухугрупдревніхлюдейу всіхнапрямках.Тобто,посуті,територіяУкраїни-цесвоєріднеперехрестядляміграціїнародів.Наявністьбезлічіархеологічнихпам'ятокпереконливодоводить,щовдавнинужиттянатериторіїсучасноїУкраїнивирувала:тутжилискіфи,тутрозцвіталидавньогрецькіміста".

Українськіархеологивпевнені,щоякщоколисьувладивиникнеідеяорганізуватимузейісторіїX-XIIстоліть,тодефіцитувартефактахне буде.

"Наприклад,навітьнастоличномуПодолімиможемовпевненопоказатипальцем,декопатиізнайтистародавніцінності.Там,наПодолі,багатющийкультурнийшар.Тампідземлеючекаєсвогочасучудовозаконсервованедревняжиття!".

Крим: бог мовчання і древни

ПісляокупаціїКримуросіянаминашакраїнавтратилаблизько50тис.різнихархеологічнихпам'яток,якізнаходятьсянатериторіїпівострова.Про це"Сегодня"повідомивдиректорІнститутуархеологіїВікторЧабай.

"Втратиколосальні,не кажучивжепро вкраденіунасбудівлііархіви",-резюмуваввін.

А вчений секретарь пояснив:

"У гірській частині Криму у нас працювала потужна пошукова група, що досліджує знахідки часів неандертальців і кроманьйонців. Ця наша група працювала спільно з американськими і європейськими колегами. В результаті їх роботи стало можливим довести, що кроманьйонці співіснували з неандертальцями. З історичної точки зору дуже цікаво і важливо, що вони перетиналися в один і той же час! Природно, коли сталася анексія, то вся наша група покинула Крим. Зараз ця група продовжує досліджувати цю тему, займається іншими розкопками".

Реклама

ВІнститутіархеологіїуточнюють,щона жаль,окупантивкурсіархеологічнихпошуковихробіт.

"Доїхчестіпотрібнозауважити,щобільшостіросійськихархеологівне чужепоняттяетики-вонинишкомнадіслалинамповнізвітипро свою роботу.Це дуже важливо.До речі,якщоговоритипро станпам'ятників,товідомо,щосходивПантікапеї(античне місто)обвалилися,ніхтоїїне відновлює.Покищоминічогозробитине можемо,хочачастоібагатопіднімаємотемузагибелі кримськихпам'яток",-розповідаютьархеологи.

УсвоючергуросійськіЗМІдоситьчастоповідомляють,щоархеологизРФзаостаннічотири рокизнайшлинатериторіїокупованогопівостровамасуунікальнихартефактів.Наприклад,тижденьтомувідрапортували,щознайшливКерчікістянустатуеткубогамовчання,що датуєтьсяорієнтовноIстоліттямдонашоїери.

cf16e5a1-a639-412e-8b62-6d6b6a149973_w1023_r1_s

В окупації. Сходи в Пантикапеї не консервують

Горни: "Знайшли і здивувались"

Однієюзнайважливішихзнахідокзаостанніп'ятьроківархеологиназиваютьгончарні горнитрипільців.

"Це була моя експедиція, – каже Корвін-Піотровський. - Ми вперше відкрили гончарні горни трипільської культури. До сих пір не було пояснення, звідки у трипільців чудово обпалений посуд. У 2013 році ми знайшли три горни, в 2014-му – ще один, в 2015-му – ще три, в цьому році – ще один. Унікальність горнів в тому, що вони датуються кінцем п'ятого – початком четвертого тисячоліття до нашої ери, і за своїми конструктивними та технологічними характеристиками відповідають горнам античного часу. До речі, обпалювальна камера у них – до 14-16 кубічних метрів. Тобто в них могли обпалювати цей величезний посуд висотою до 1 метра 40 сантиметрів і до 1 метра в діаметрі. Про ці горни вже знає весь світ і аплодує", – говорить Корвін-Піотровський.

Реклама

Ідодає,щознайденівонибулине випадково.

"Цьомупередуваланашароботазнімецькимархеологічнимінститутом.Завдякидомовленостінімецькіколегипригналидо нас найвищої якостіобладнаннядляпроведеннягеомагнітноїрозвідкипоселень-гігантів.Цеобладнання- щось на кшталтсівалки,нараміякоїчерезкожні20сантиметріввисятьспеціальнідатчики.Вонискануютьгрунт.УпідсумкумиотрималицілукартупоселеньтрипільськоїкультуривЧеркаськійобласті".

Археологдодає,щов1980-хвітчизнянівченібулипіонерамивобластігеомагнітноговивчення,алеробилиценастаромуобладнанні:

"Заразмизвірилистарідослідженнязсучаснимиіпереконалися,щовонизбігаються.До речі,зараззавдякискануваннюмипобачилинавітьстародавністежки,по якихганялитварин.Щостосуєтьсядолігорнів,тодвазнихакуратновилученіізнаходятьсявзаповідникутрипільськоїкультури.Длянихготуютьсяпавільйони,девонибудутьвиставлені".

fig_3

Споруджено трипільцями. Стародавні гончарні горни виявили в Черкаській області. Фото: з архіву Корвін-Піотровського

Зараз: кістки і Аполлон

УПолтавськійобластіпоблизуселищаГінці(Лубенськийрайон)заразведутьсярозкопки поселеннядревніхлюдей,якіжилинацьомумісціприблизно20 тисячроків тому(18тис.роківдонашоїери)!

Реклама

Уже два десятиліття там працює українсько-французька експедиція. Там були виявлені унікальні житла з кісток мамонтів. Раніше засоби масової інформації повідомляли, що в тих місцях знаходили під час розкопок і фрагмент кістки мамонта, на яку були нанесені позначки. Сама кістка хоча і не збереглася до наших днів, але була описана і задокументована. У центрі фрагмента – тонка вигнута лінія, від якої відходять насічки різної довжини. Всього вчені нарахували 32 довгих і 78 коротких ліній. Після ретельного дослідження було висунуто припущення, що ці щербини – таблиця, яка містить спостереження за циклами Місяця. Але наші археологи це заперечують.

"Місце,депроходятьрозкопки,накритіангарамизавдяки фінансовій допомозіфранцузькихколег.Нашій владіне завадило бстворитинацьомумісцімузейхочабобласногозначення",-розповілинамвІнститутіархеології.

До речі,фрагменткісткизподібниммалюнкомбувзнайденийтакожнаКиєво-КирилівськійстоянцізнаменитимархеологомВікентіємХвойкою.

"Такожзнайденийдорогоціннийкамінь,наякомузображений,аточнішевирізанийгрецькийбогАполлонзфакеломвруці.Про цемищенікому нерозповідали,та йясамцьогокаменющене бачивтеж,начальникекспедиціїтільки-тількиповернуласязрозкопок.Не встиг.Теперзалишилосязнайтиперстень,вякомубувцейкамінь",-розповівнамКорвін-Піотровський.

Іуточнили,щознахідкабулазробленавОльвії(античнагрецькаколонія,якаперебувалана південь відМиколаєва).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Некрополь балтів: аукціон і грабіж

Однієюз найбільшунікальнихзнахідокзаостаннідварокиархеологиназиваютьБалтськиймогильниквРокитнянськомурайоніКиївщини.

"МогильникдатуєтьсячасомправлінняВолодимираіЯрославаМудрого.Такевідчуття,щоціладружинабалтівбулапереселенадляохоронипівденнихкордонівКиївськоїРусі!Воїнипохованізсокирами,жінки -зприкрасами.Івсі ціречі-не місцеві,алитовські,балтські",-розповілинамвІнститутіархеології.

Вченіуточнили,щовКиївській області знайденобулифрагментиостанків,аповноціннецілекладовищезостанкамивтрунах.

"Всівониперебуваливтрунахнаглибиніблизько40сантиметріввідповерхні",-говорятьвчені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

"Цікаво, як ми знайшли це місце. У позаминулому році кілька унікальних балтійських речей засвітилися на одному з німецьких аукціонів. Наші колеги почали з'ясовувати походження і встановили, що доріжки ведуть в Україну! Далі – ще цікавіше. Розслідування привело до одного з збирачів старожитностей в Борисполі Київської області. А все завдяки тому, що абсолютно випадковим чином наші помічники ідентифікували стіл (!), на якому були розкладені і сфотографовані цінності для продажу. Правоохоронці спочатку начебто і зацікавилися цією інформацією, але потім з якихось причин ці їх перевірки зупинилися. Але в результаті ми все одно встановили, звідки були викопані унікальні речі. Ми відразу ж організували експедицію. Коли на місці працювали археологи, то туди приїхали і грабіжники. Наші колеги, так би мовити, шугонули злодіїв, і тепер ми розкопуємо цей могильник!".

Велетень: пролежав дві тисячі років

Середархеологічнихзнахідокостанніхроківєчималоцікавихпоховань.Наприклад,наДніпропетровщинів 2016-ммісцевіархеологивиявилидивовижнузнахідкуепохизалізного віку.БіляселаТоківськевАпостолівськомурайонінаглибинівсьогов0,5метраховалосяпохованняскіфськоговоїна,якому,за найскромнішимипідрахунками,понад 2000років!

Засловамивчених,унікальністьзнахідкиполягалавтому,щомогилавоїнаперебуваланастількинеглибоко.

"Похованнягрунтове,безнасипу,хочазазвичайскіфинасипаликурганинадпомерлими.Ірозташованевононамісцістародавньогосвятилища,-говоритьспівробітникДніпровськогоісторичногомузеюіменіЯворницькогоОлександрСтарий.-Значить,цедужевагоме місце".

Крімтого,викликаєподивізрістпохованого.

"Цескіфськийвоїн,безсумніву.Приньомузнайденотиповедляскіфівзброю-мечабо ніж,через станметалускладносказати,-розповідаєісторик.-Алеякдляскіфауньогогігантськийзріст -лишескелет"потягнув"на1метр90сантиметрів.Значить,за життявінбувщевище".

Відзначимо,щовскіфськуепохулюдизростаннямнавіть170смвважалися доситьвисокими,асереднійзріст складав150см.


За залишкамитризни(ритуальногобенкету),знайденимвмогилі,археологиз'ясували,щоховалигігантазособливимипочестями-напоминальномубенкетіпригощаликінськимм'ясом.Середартефактівзнайшли20кістянихкілець-фрагментівприкраси-намистаабобраслета.

"Правда,місцевікротипостаралися-розтягнулипонорахфалангипальціврукініг,-поскарживсянамОлександр.-Зазвичайвонитакожрозтягуютьзолотібляшки,алевціймогилізолотанемає".

В світі: знайшли найдавнішу сукню і труп монарха

Востаннірокидивовижнізнахідкиробилиів усьомусвіті.Так,майжеп'ятьстолітьвважалося,щоостанкикороляРічардаIII,який правиввXVстолітті,буливикинутіврічку.Однакв 2012 роціпохованнямонарханесподівановиявилипідпаркуваннямвЛестері(Великобританія),щоіпідтвердилагенетичнаекспертиза.У 2015 роціРічардаперепоховали-трунудляньогозробивйогожнащадокв17-му поколінні,апопулярнийакторБенедиктКамбербетч,який тежвиявивсяродичеммонарха,прочитавнайогопохоронахвірш.

А ось в 2013 році палеоантропологи знайшли останки стародавніх людей, не схожих на жоден відомий вид. Через два роки досліджень учені підтвердили цю здогадку і назвали новий вид людини Homo naledi. Низькорослі, з дрібними зубами, "наледі" мешкали на Землі близько 300 тис. років тому – тоді ж, коли і неандертальці і перші Homo sapiens.

Рік по тому, в 2014 році, археологам вдалося знайти вхід гробницю поблизу міста Амфіполіс в Греції, хоча стіни цієї споруди знайшли ще раніше. У ній виявилося три камери, прикрашені мозаїками, розписами і скульптурами. Гробницю тут же назвали найбільшою в Греції. Незабаром визначили, що вона була побудована в IV столітті до н. е., а поховали там когось близького Олександру Македонському.

У Римі археологічну знахідку випадково зробили будівельники метро. У минулому році на глибині 18 метрів під одним з площ вони виявили старовинний водогін. Він виявився частиною стародавнього акведука Aqua Appia 312 року до н. е. Сьогодні водопровід вже розібрали і хочуть відтворити в іншому місці.

В Єгипті ж тільки два роки тому усвідомили цінність знайденого ще в 1913 році в Тарханов сукні. Після складної експертизи вчені з'ясували, що вік дивом вцілілого лляного одягу – п'ять з половиною тисяч років. Давнішої сукні археологи ще не знаходили
.

6-

Виявили. Несподівано померлий монарх виявився під парковкою

Розкрадачі древніх гробниць і курганів

Археологивжекількароківпоспільб'ютьна сполох-багатодревніх похованьрозкрадаютьсямисливцямизастарожитностями.Особливуактивністьвонипроявилив2015-2016роках,пограбувавшиблизькодесяткастародавніхкурганів.Засловамиархеологів,нинішніграбіжникипостійновдосконалюютьсвоїтехнологіїітеперчастопрацюютьне по-старомулопатами,ариютьземлюспецтехнікою.

"Явскладіспецкомісіївиїжджавдо одногозтакихкурганів.Швидше за все,він-епохиранньоїбронзи.Мивиявиливикопануямудіаметромбільшеметраіглибиною8,5метра.Яспустивсявниз.Настінахвикопаноїшахтивиявивслідивідлопати,-розповідав"Сегодня"старшийнауковийспівробітникІнститутуархеологіїДмитроКуштан.-Завданонепоправної шкоди.Серце кров'ю обливається.Мивикликалиполіцію,нашакомісіясклалаактпро пошкодження.Припускаю,щоорудуєбандамародерів,якішукаютьлегкоїнаживи".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти