Кращі українські студенти в Афінах: виставка Posidonia, Акрополь і нові друзі

11 червня 2018, 09:00

У 2018 році Фонд Бориса Колеснікова подарував можливість майбутнім українським морякам отримати знання за кордоном

Тридцять студентів, які стали переможцями конкурсу "Морська справа 2018", побували в центрі давньогрецької цивілізації, де мали можливість отримати безцінний досвід у провідних фахівців суднобудівної галузі, налагодити зв'язок з потенційними роботодавцями, а також познайомитися з історією ближче.

Проект "Морська справа" проводився вперше. Для участі в конкурсі зареєструвалися 505 студентів з 15 транспортних і морських вузів України. Під час відбіркового етапу в лютому поточного року конкурсанти вирішували завдання з точних наук. Другим і фінальним етапом стала презентація власних проектів і стратегій розвитку річкової і морської галузі експертному журі проекту.

Благодійний
Фонд Бориса Колесніковавизначив30переможцівізаохотивїхпоїздкоюнаміжнароднупрофільнувиставкуPosidonia2018 уГрецію.Експертивідзначилипроекти,якістосувалисяперспективвикористання3D-скануванняіпозиціїрічковоготранспортувУкраїнів порівняннізЄС.ТакожбуливідзначеніідеїрозвиткуфлотуУкраїни,облаштуванняпасажирськогопорту-хабанаНижньомуДунаї,комплексузабезпеченняпосадкивертольотівнаплавальнізасобивскладнихметеоумовах,перспективирозвиткувантажоперевезеньпомаршрутурічка-море-річкаібагато інших.

ПРОФІЛЬНИЙ ФОРУМ POSIDONIA

Posidoniaєоднією знайпрестижнішихвиставокморської справивсвіті.Тутбулипредставленірекордні2000учасників.Організаторизареєструвалиблизько 22 000відвідувачів.До тогож,вцьомуроціекспозиціявідзначила 50-річнийювілей.З4по 8 червняпідприємцідемонструвалиморськіінновації,технологічнідосягнення,атакожпродуктитапослуги.Тутвстановлювалисяділовівідносиниіукладалисьвигідніугоди,азначить,формувалосямайбутнєморськоїгалузі.
Реклама

ТарнагродськійГаннізОдеси,яказакінчила5курснавчаннявОдеськомунаціональномуморськомууніверситетіза спеціальністюкораблебудування,пощастилоналагодитизв'язокзоднією зкомпанійіотриматипрофесійніпорадипоїївласному проекту.Їїстартапприсвяченийпатрульнимсудам,якірятуютьжиттялюдейіохороняютькориснікопалини.

hur1_5619

"В финале "Морского дела" я презентовала перспективное патрульное судно, которое подходило бы по всем характеристикам заграничных требований. Посчитала себестоимость, чтобы оно не только соответствовало всем требованиям, но и было дешево в производстве. А вообще конкурс просто шикарный. Я не думала, что может быть такое чудо, как поездка и все это мероприятие. То есть, это классно, потому что это стимулирует молодежь. Потому что сейчас с нашей специальностью кораблестроения людей мало, а специалисты нужны. И все в основном идут в менеджеры. Спасибо Борису Колесникову, что он дает такой толчок нашей молодежи", – сказала Анна.

Середпереможцівконкурсубулитакожті,хтопаралельнознавчаннямвжепрацює.За їхніми словами,зі світовимифахівцямибулоцікавообговоритидеякіробочімоменти.

ВікторРутазакінчив4курссудномеханічногофакультетувНаціональномууніверситеті"Одеськаморськаакадемія".Уфіналіконкурсувінпредставивпроектпроводопаливніемульсії,ідеяякого,яквиявилося,перегукуєтьсязпроектомяпонськихфахівців,представленимнавиставці.

hur2_5842

"Интересно было общаться с большими производителями двигателей внутреннего сгорания, с которыми я непосредственно работал. Они тоже вводят свои новые системы и дополнения к модернизации. Это интересно тем, что рано или поздно я с этим столкнусь, но уже буду знать об этом. Я не знаю, насколько часто в Украине проводятся подобные конкурсы, но это очень круто, потому что они могут показать качество образования в Украине и выделить необычных людей с талантами и способностями. Это очень хороший проект в плане развития личности и в целом Украины. В Украине такие выставки не проводятся, поэтому здесь возможностей открывается намного больше", – рассказал Виктор и подчеркнул, что самый большой "фидбек" студенты получили от японцев.

Паралельнонавчаючись,вмореходитьістудент4-гокурсу"Одеськоїморськоїакадемії"МикитаТихонов.Наконкурсівінпредставивпроектпро ефективністьпридбанняМаріупольськогоморськогопорту.Сайту"Сегодня"Микитарозповів,щонавиставцівінознайомивсязпредставленимипослугами,відстеживсудноплавніікліринговікомпанії,щобвибрати,вякому напрямкурухатисядалі.

Реклама

hur2_5711

"Основной вопрос – это практика. Потому что здесь представлен широкий спектр судоходных и клиринговых компаний. Можно выбирать и прямо сейчас пообщаться с представителями компаний. Они, возможно, подскажут, как скорее можно устроиться на практику, что можно сделать и что узнать", – сказал он.

Студентизійшлися на думці,щовідвідуванняподібнихзаходівдопомагаєпоборотискутістьвспілкуваннізіноземцями.Длядеякихцяпоїздкасталапершою подорожжюзакордон.

Студент3курсуелектромеханічногофакультетуОдеськогоморехідногоучилищарибноїпромисловостііменіОлексіяСоляникаОлегКриворучікрозповів,щобачивнавиставцібагатообладнання,якогощенемаєнасудах.Наконкурсівінпредставивпроектпро розвитокморськогофлотуУкраїни.Олегвважає,щойогоідеюможливореалізувативрідній країні:дляцьогодержавівартознизитиподаткиабонакількароківвзагаліприбратиїх,щобдатипоштовх розвиткусуднобудування.

hur2_5757

"Интересно было посмотреть на проекты, которые были только в разработках. Поездка очень понравилась, еще и с учетом того, что я первый раз в этой стране и первый раз летал на самолете... Конечно же, государственная поддержка кораблестроения очень важна. Судостроение – это бизнес, которым занимается не государство, а отдельные люди. И этих отдельных людей нужно поддерживать, чтобы эта отрасль в нашей стране развивалась", – сказал Олег.

ВідКиївського державногоуніверситетуінфраструктуритатехнологійвАфіниполетівстудент2курсуПавлоКарпенко,якийвчитьсянамеханіка.Ідеяйогопроекту-будівництвопасажирськогохабанаДунаїнатериторіїІзмаїла.Зайогословами,проблемаполягаєвтому,щотакийхабвідсутній,івУкраїнупасажирські суднаплистине хочуть,оскількидужедорогооплачуватикруїз.

hur2_5777_01

"Со строительством хаба эту проблему можно было бы решить. Чтобы туристы приплывали к нам на пассажирских кораблях, а назад уходили на автобусах и прочем транспорте. Это на треть увеличило бы пассажиропоток Украины. А с выставки я взял для себя новые технологии, которые здесь представлены и которые, к сожалению, пока не доходят до наших учебных заведений. Это, например, системы электронного впрыска топлива в камеру сгорания, которую представили наши корейские коллеги. Очень интересно и познавательно. Это зерно информации я привезу в Украину и буду его проращивать, чтобы стать более глубоким специалистом", – рассказал Павел.

ЗУСТРІЧ З ПРЕЗИДЕНТОМ ФОНДУ

Навиставцідо переможцівпроекту"Морськесправа"приєднавсяпрезидентблагодійногоФондуБорис Колесніков. Разомвониобговорилистанглобальноїсудноплавноїісуднобудівноїсфери,їїмайбутнє,трендиіподії,якілежатьвосновісвітовихекономічнихпроцесів.СтудентиіпрезидентФондувідвідалиекспозиціїпровіднихсвітовихкомпанійSamsung,Imabari,Daewoo,Hyundai,Hanjin,Mitsui,Fincantieri,Tsuneishi,CSSC,Changjiang,Yangzijiang,Fujian,Chalkis Shipyards,Besiktas Shipyard,Japan Ship Machineryта інших.

hur3_6102

Реклама

Ексклюзивнодляюнихморяківпредставникибрендівпровелипрезентації,детальнорозповілипро свою продукціюіпослуги.Дляобмінудосвідомідлядомовленостейпро практикувпровіднихвузахГреціїталановитаукраїнськамолодьтакожзустріласязпредставникамиАфінськогоуніверситетуекономікиібізнесуіНаціональноготехнічногоуніверситетуАфін.

"Опыт, который получили ребята на выставке – бесценный. Они стали частью своего профессионального мира, на равных пообщались с западными коллегами, и уже завтра расскажут украинским властям, как быстрее восстановить Черноморское морское пароходство и грамотно набрать команду. Интеллект нации сохранен, профильные вузы работают и готовят высококлассных специалистов, поэтому Украина была и будет морской державой со своими отечественными молодыми кадрами. Мы должны создать условия, чтобы наши молодые специалисты остались в Украине, получили работу с соответствующей зарплатой, которая позволит им создавать молодые украинские семьи – то есть обеспечивать будущее нашей страны. Это зависит от нас всех. Я уверен в успехе. Я уверен в том, что в Украине очень много светлых голов, и все наши трудности временны. Пройдет несколько лет, и мы увидим абсолютно другую страну", – отметил Борис Колесников.

ПрезидентФондувідповівнавсізапитання юнихкапітанів,механіківісуднобудівників.Студент1-гокурсуДунайськогоінститутуНаціональногоуніверситету"Одеськанаціональнаакадемія"ЄвгенВоронковвчитьсянафахівця зексплуатаціїсудновихенергетичнихустановок.Женярозповівсайту"Сегодня"просвої враженнявідзаходу.

hur3_5978

"Я подошел к Борису Викторовичу и спросил какие перспективы для бизнеса он видит, потому что я не хочу всю жизнь связывать с морем, хоть я и люблю его. К 30-35 годам я хотел бы заняться бизнесом. Он мне рассказал, что наиболее прибыльные отрасли – это сельское хозяйство и пищевая промышленность, но там нужны большие вложения и легко прогореть. Сказал, что можно начать бизнес в морском деле. Скорее всего, прислушаюсь к его советам", – говорит Женя.

Журналістам Борис Колесніков розповів, що в майбутньому Фонд має намір підтримувати також студентів інших галузей. Уже вирішено, що однією з них стане міжнародна економіка. Також президент Фонду зазначив, що його організація постійно отримує від студентів зворотний зв'язок, а деякі з учасників підписали контракти безпосередньо під час подібних поїздок. Борис Колесніков повідомив, що в даний час Фонд роздумує над тим, щоб сприяти отриманню грантів на навчання, і пообіцяв допомогти з працевлаштуванням в разі, якщо конкурентоспроможний студент отримає відмову.

"Фонд готов оказать поддержку по связям, а дальше ребята должны доказать и оценить свое конкурентное преимущество. А власти украинские должны дать работу. Должно быть бесплатное техническое образование", – подчеркнул Борис Колесников.

Реклама

ТакожпрезидентФондурозповів,щойогоблагодійнаорганізація-єдинавУкраїні,якапідтримуєстудентівтехнічнихспеціальностей:молодихзалізничників,архітекторів,авіаторів,моряків,програмістів,харчовиківіаграріїв.МетаблагодійногоФонду-виховатинове поколіннятехнічнограмотнихфахівцівУкраїни.ЗасловамиБорисаКолеснікова,цемолодаелітакраїни,якавмайбутньомугіднопредставитьУкраїнунаміжнародній арені.

АФІНСЬКИЙ АКРОПОЛЬ І ЕКСКУРСІЯ В ІСТОРІЮ

ФондБорисаКолесніковаорганізувавдляморяківекскурсіюпостолиціГреції,ознайомивзосновними пам'ятками.ВонивідвідалиАкрополь,портПірей,театрДіоніса,ОдеонГерода Аттичного,храмГефестаііншіпам'ятникиархітектури.

Засловамистудентів,вАфінахєщосьневловиме.Цепоєднаннястародавньогоісучасногосвіту.Прибагатій фантазіїможнавідтворитиминулітисячоліттяіуявити,якжилилюди.Такожзахопилимасштабимістаівеличнігори.Приємноздивуваликлімат,місцевакухня,людиіколорит.

hur1_5673

УкогосьАфіниасоціюютьсязPosіdonia,ахтосьшкодує,щотакізаходипроводятьсянечасто. Юні моряки розповіли,щочотири днінезабутньої подорожідужезгуртувалиїхірозлучатисяне хотілося.Алевпам'ятіназавждизалишитьсязахоплюючийдух,західсонцяівечірнійвидзАкрополянавсе місто.

hur1_5579

Раніше переможці Всеукраїнського конкурсу "Архітектор" побувалив Дубаї. Молодіархітекторивпевнені,щозанайближчікількароківмістозновузмінитьсядоневпізнання.

Також за можливістьпоїхати в Італію на велику сільськогосподарську виставкуборолися1500 студентівз20аграрнихвузівкраїни.Знихжурівідібрало30кращих.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти