"Медіа Група Україна" створює новий ТВ-продакшн "Допоможемо ТБ"

5 вересня 2014, 17:49

Нова компанія буде працювати в тісній взаємодії з Гуманітарним штабом Благодійного фонду Рината Ахметова

Врамкаххолдингу"МедіаГрупаУкраїна"починаєсвоюроботу новийпродакшн"ДопоможемоТБ",якийспеціалізуватиметьсянателевізійних імультимедійнихпроектахсоціального спрямування.Місіяновоїкомпанії полягаєвтому, щоб черезінформаційніпроекти,історіїконкретнихлюдей,що потрапиливбідуіпотребують допомоги- сприятивирішенню спільнихгуманітарнихпроблемкраїни.Середзавдань новоїкомпанії -активна взаємодія зГуманітарнихштабомБлагодійногофондуРинатаАхметова,якийдопомагаєлюдям,постраждалимвзоні військовихдій.Передбачається,що актуальність тасоціальназначимістьтелевізійних імультимедійнихпроектів"ДопоможемоТБ" дозволитьїмбутипредставленимине лишенаканалах"МедіаГрупаУкраїна",алебутизатребуванимитакожнаіншихмедійнихмайданчикахкраїни.

КолективновогоТВ-продакшенабуде сформованийз фахівцівтелевізійнихактивів"МедіаГрупаУкраїна".У йогороботі братимутьучасть співробітникителеканалів"Україна","Донбас",дніпропетровського"34каналу"- професіонали звеликим досвідомінформаційної роботи тавиробництваТВ-проектівнасоціальні тасуспільно-значущітеми,втому числівскладнихумовахнаСходіУкраїни.Лідеромцієї команди ікерівникомновоїпродакшн-компаніїстанеМаринаМиргородська- одинз найбільшдосвідченихтоп-менеджерівмедіа-холдингу.Після їїпереходунанову посаду,загальнеопераційне управліннятелеканалом"Україна" здійснюватимедиректорхолдингу"МедіаГрупаУкраїна" ЄвгенЛященко.

Реклама

КатеринаЛапшина,ГоловаНаглядовоїради "МедіаГрупаУкраїна",Директор із розвиткумедійногобізнесу SCM:

"Мибачимосвоє ключове завданняв тому,щоб у кожномуконкретному випадку,проблемі -знайти рішення,ітакимчиномсприяти загальномурішеннюважливихсоціальнихігуманітарнихпроблемвкраїні.Мищиросподіваємося,що нашіколегипо цехустанутьнашимипартнерамивпросуваннінайважливішихсоціальнихпроектів.Надопомогулюдям,відновлення регіонузнадоблятьсяколосальнізусилля і кошти.Але щебільше часу ісилзнадобитьсянапсихологічне відновлення взаємин міжлюдьми,толерантностіодин до одного.Ми неможемобутипростоспостерігачами.Ми раді,що лідеромцього рухустане самеМарина- професіоналу ТВ-бізнесіі управлінецьз величезнимдосвідом".

МаринаМиргородська, директор "Допоможемо ТБ":

"Канал"Україна" завждимаксимальноповнота оперативновисвітлювавситуаціювУкраїніінаСходікраїни:кореспондентиканалузнаходятьсяв "гарячих"точкахірозповідаютьглядачампро що відбувається,аавторитетніспікеривстудіїкоментуютьситуацію.Але масштабитого, що відбуваєтьсянастільки великі,щоназрілоцілийрядактуальних іважливихінформаційнихтим,соціальних питань,гуманітарнихпроблем,яківиходятьзарамкимовлення телеканалу.Сподіваюся,щомійдосвіду ТВ-індустріїбудекориснийдлястворення і розвиткувеликихТВ-проектівврамкахстворюваноїструктури,покликаних привернутиувагу ізнайти рішенняактуальнихзадачкраїни іДонбасу.Командановоїпродакшн-компаніїбудеактивнопрацюватинадспеціальними таформатнимителевізійнимиімультимедійнимипроектами,головнамета яких- допомогтилюдямзнайтиточкуопоривцій непростій ситуації,знайтизниклихрідних іблизьких,повернутисядо нормального життя".

Реклама

Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу:

"Коженденьмивирішуємопроблемиконкретнихлюдей,які у зв'язкуз військовимидіямивтратилибудинок,роботу,рідних іблизьких.Ащемипостійностикаємосяз тим,що цимлюдямпотрібнаінформація,вониповиннібути почуті,їхні голосиповиннідопомогти іншимтакимжепостраждалимлюдям.Складнізавдання кращевирішуватиспільно.Явірю,що взаємодіявсіх активів SCMвнашійзагальнійгуманітарноїмісіїдастьмаксимальновідчутний ефект.Бажаємонашимколегам з"ДопоможемоТБ"продуктивної роботи".

В тренді
Україну накриє циклон – гримітиме в більшості областей
Фото: PXhere

МаринаМиргородськаприєдналасядо команди телеканалу"Україна" в 1991 році. Разом з компанієюпройшлашляхвід регіональноїстудії "ДОКА-ТВ" донаціональноготелеканалу"Україна".У різні рокивиконувала функціїдиректораз реклами,програмногодиректора,головногоредактора.В якостігенеральногодиректораочолювалателеканал"Україна" з квітня2011 року.УчасникпрограмCentral&Eastern European Internship Program(1992),OPEN WORLD(2006).ЗаслуженийжурналістУкраїни(2010).МаринаМиргородськазакінчилаКиївськийнаціональнийуніверситет ім.Т.Г.Шевченка, факультетромано-германськоїфілології.

ЄвгенЛященкоз липня2014 року -директор "МедіаГрупаУкраїна".Приєднався до командиМГУна посадіфінансовогодиректоравлипні 2012року.До цього більше17роківпрацюваввгалузі фінансівта консалтингу,з них14років -накерівнихпосадах.Впершезайнявпосаду фінансовогодиректорав 1998 р.вАТ"Слобожанська Будівельна Кераміка".У 2011-2012рр.обіймав посаду фінансовогодиректоравкомпанії "Corum"(SCM),з2007по2011 рр. -вкомпанії "ЛондонендРіджіналПропертізУкраїна",в 2005-2007рр.-"АляскаЛД".З2003по 2004 рреалізуваврядпроектів з оптимізаціїбізнес-процесіввроліуправлінськогоконсультанта,до цього буврегіональнимдиректором "Кока-КолаБеверіджзУкраїна".ЄвгензакінчивекономічнийфакультетХарківськогонаціональногоуніверситетуіменіВ.Н.Каразіна.

ТОВ"МедіаГрупаУкраїна"медіа-холдинг,якийоб'єднуєнаціональнийтелеканалзагальногоінтересу"Україна",телеканал"НЛОTV",тематичніканали"Футбол1"і "Футбол2","РегіональнуМедіаГрупу"(канали"Донбас","34канал","Сигма", "ТВ-Сфера"),сейлз-хаус "Медіапартнерство", компанію"ДіджиталСкрінз"(oll.tv),продакшн-компанії "ТелеПро",Front Cinemaі "ДопоможемоТБ",атакожхолдинг "СьогодніМультимедіа".Власникоммедіа-холдингуТОВ"МедіаГрупаУкраїна" єАТ"СистемКепіталМенеджмент".За додатковою інформацієюзвертайтеся,будь ласка,до прес-службиТОВ"МедіаГрупаУкраїна": press@mgukraine.com

Реклама

Компанія SCMпрофесійнийінвестор,керівна компанія найбільшоїфінансово-промисловоїгрупиУкраїни,діяльність якоїсконцентрованавтрьохосновнихсферахбізнесу:гірничо-металургійній,електроенергетичнійіфінансовій,атакож у телекомунікаціях,медіа-бізнесі,нерухомості,роздрібній торгівлі,видобутку глин, торгівлінафтопродуктами,сільськомугосподарстві,машинобудуванніітранспортномубізнесі.

До SCMвходять компаніїМетінвест іДТЕК,Першийукраїнський міжнароднийбанкіРенесанс-Капітал,АСКАіАСКА-Життя,телекомунікаційнагрупаVega,"МедіаГрупаУкраїна",ЕСТАХолдинг(нерухомість),УкраїнськийРитейл (роздрібнаторгівля),UMG(видобутокглин),Паралель(операторринку нафтопродуктів),Харвіст(сільськегосподарство),машинобудівнийхолдингCorum Group,транспортнийхолдинг"Портінвест" та інші.

ГенеральнийдиректорКомпаніїSCM:ОлегМиколайовичПопов.

100%акцій КомпаніїSCMналежатьбізнесменовіРінатуАхметову.

Веб-сайтКомпаніїSCM
: www.scm.com.ua

Гуманітарний штабстворенийприФондіРинатаАхметовадляоб'єднаннязусильФонду тавсіхбізнесів SCMз надання допомогилюдям,постраждалимвзоні військовихдій.

Гуманітарнийштабдопомагаєлюдямпочотирьох основних напрямках:організаціяевакуаціїлюдейіз зонивійськовихдій;доставкагуманітарноїдопомогивзонувійськовихдій;розміщенняпереселенцівпоза зоноювійськовихдій;надання адресноїдопомоги дітям,які втратили батьківвзоні військовихдій.

Веб-сайтГуманітарногоШтабу
: www.fdu.org.ua/help/vostok

 

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти