Нові правила для поліції: що змінилося в дисциплінарному статуті

1 квітня 2018, 07:43

Анастасія Іщенко Анастасія Іщенко

Дисциплінарні комісії зможуть проводити у відкритому режимі, а поліцейські отримають можливість користуватися допомогою адвокатів

НещодавноВерховнаРадаприйнялаоновленийдисциплінарнийстатутНаціональноїполіції,якийвідкладалиблизькодвохроків.Сайт"Сегодня"розбирався,щожзмінилосявновомудокументі,ічи торкнутьсяцізмінизвичайнихукраїнців.

Що передбачає закон

Всередині березняпарламентпроголосувавзазаконопроект№4670"ПроДисциплінарний статутНаціональноїполіціїУкраїни".Цейстатутщев 2016 ррозробилоМіністерствовнутрішніхсправ.Документрегулюєповноваженняполіцейських,видизаохоченьтадисциплінарнихстягнень,атакожпорядокїхзастосувань.Такожтамперерахованіправаіобов'язкиполіцейських.

"Дисциплинарный устав национальной полиции прошел путь почти в два года от представления к его принятию. Необходимость его принятия вызвал сам закон о Национальной полиции, где было указано, что этот устав должно приниматься на уровне закона. Он определяет, когда можно привлечь полицейского к дисциплинарной ответственности и как это делать. Фактически, это внутренний документ полиции, который никак не влияет, или влияет очень косвенно, на граждан Украины", – рассказал в комментарии "Сегодня" Денис Монастырский, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем аналитического центра "Украинский институт будущего".

Згідно з новим статутом,до поліцейськихможутьзастосовуватисятаківидизаохочень:
 • достроковезняттядисциплінарногостягнення;
 • занесеннянадошкупошани;
 • заохоченнягрошовою винагородою;
 • заохоченняціннимподарунком;
 • наданнядодаткової оплачуваноївідпусткитривалістюдоп'ятидіб;
 • заохоченнявідомчимизаохочувальними відзнакамиНаціональноїполіціїУкраїни;
 • заохоченнявідомчимизаохочувальними відзнакамиМіністерствавнутрішніхсправУкраїни;
 • дострокове присвоєння черговогоспеціальногозвання;
 • присвоєння спеціальногозвання,вищогонаодин ступіньвідзвання,передбаченого займаною штатноюпосадою;
 • заохоченнявідомчою заохочувальною відзнакоюМіністерствавнутрішніхсправУкраїни"Вогнепальназброя";
 • заохоченнявідомчою заохочувальною відзнакоюМіністерствавнутрішніхсправУкраїни"Холодна зброя".
Реклама

Крімзаохочень,такожможуть застосовуватисяідисциплінарністягнення,наприклад,зауваження,догана, суворадогана, попередженняпронеповну службову відповідність,зниженнявспеціальномузваннінаодин ступіньінавітьзвільненнязпосади,звільненнязі службивполіції.Але,крімзагальновідомихречей,взаконіз'явилисяінововведення.

Рівні покарання поліцейських

Незважаючинате,щобезпосередньоновийстатутполіціїзвичайнихукраїнціві нестосується,унаселеннячастовиникаютьпитаннядо дійправоохоронців,колитіперевищуютьсвоїповноваження,наприклад,прирозгонахмітингіввурядовомукварталі,призатриманнііт.д.

"Деяния, совершенные полицейскими, определяются по нескольким категориям: первая – самая тяжелая. Если в действиях присутствуют преступления, тогда для полицейского предусмотрена уголовная ответственность. Сегодня расследовать эти преступления должно было бы государственное бюро расследований. Это очень важный орган, который, я надеюсь, заработает в этом году. До ноября прошлого года этим занималась Генеральная прокуратура, это были их полномочия, после ситуация изменилась и сегодня здесь царит беспорядок. Иногда бывают случаи, что сама полиция расследует преступления полицейского, что, конечно, нонсенс", – поясняет Денис Монастырский.

Другийрівень-це,якщодіяполіцейськогоє незлочином,адисциплінарнимпроступком.Зацекримінальнавідповідальність непередбачається,алевстатутіпрописанідисциплінарністягнення.

Відкриті дисциплінарні комісії

Експертиодноголосновідзначають,щооднезголовнихнововведеньстатуту-цезміни,якіпов'язаніздисциплінарнимикомісіями.Справавтому,щоранішеприйнятирішенняпро те, чи виненполіцейськийчи ні,мігйогобезпосереднійначальник.Тепервсебудетрохи інакше.

Реклама

"Статут скасовує одноосібну роль начальника в прийнятті рішень щодо дій підлеглого і привертає дисциплінарну комісію. Ця комісія, хоч і буде складатися із співробітників поліції, але вони вже не будуть безпосередніми керівниками поліцейського, який вчинив проступок, що дає надію на більшу об'єктивність в призначенні стягнення. Тобто тепер у людей стане більше шансів, що, хоча б їх скарги на дії поліцейських будуть задоволені", -передає Укрінформслова Євгена Крапівіна, експерта групи щодо реформи органів правопорядку реанімаційне пакету реформ.

Крімтого,до складудисциплінарнихкомісій,якібудутьрозглядатипорушенняполіцейського,можутьвключатисяіпредставникигромадськості.Нагадаємо,щоранішеучастьгромадськихактивістівтакождопускалосяназасіданняхдисциплінарнихкомісій,алеактивістамнайчастішевідмовляливтакихможливостях.

Правда,уцієї ініціативиєпевніризики.Справавтому,щодисциплінарнікомісіїможутьрозглядатиінформацію,не призначенудляширокогоколагромадськості,аленовийзаконніякне регулюєвідповідальністьзарозголошенняконфіденційноїінформації.

"Это большая новация, к которой мы шли более 10 лет. Однако, здесь есть определенные риски. Этим законом не определена ответственность члена комиссии за разглашение определенных данных и информации, которую он получат в связи с этой работой. Если раньше в состав комиссии входили полицейские, то понятно, что они несли ответственность за разглашение служебной информации. Если речь идет об общественном активисте, который будет включен в эту комиссию, то он получит доступ к персональной информации, ко многим данным. И здесь возникает вопрос, что, если эти данные будут обнародованы? Здесь есть, как большой позитив, так и несовершенство в том, что не регулируется ответственность члена комиссии за разглашение такой информации", – поясняет Монастырский.

Позитивниймомент,якийпов'язанийздисциплінарнимикомісіями,цеможливістьрозглядузасіданьу відкритомурежимі.Ранішезасіданнякомісійпроводилисьвзакритомурежимі,ініхто немавдо нихдоступ.

"Вспомним случай с Княжичами, где проводилось также служебное расследование, и по этому случаю некоторые слушания могли быть проведены в открытом режиме, для того, чтобы общество знало, что же такое произошло в Княжичах", – говорит эксперт.

Такожекспертдодає,щощеоднимнововведеннямсталоправополіцейськихкористуватися правовоюдопомогою,тобтодопомогоюадвоката.

"Полицейский имеет право пользоваться помощью адвоката, адвокат допускается на заседание комиссии, и может помогать полицейскому, в случае необходимости, грамотно выстраивать правовую позицию. Таким образом можно будет уберечься от неправомерных наказаний", – говорит Монастырский.

Проблемні зони нового статуту

Новийдисциплінарнийстатутне можнаназватиідеальним:тамз'явилисязначущінововведення,алепроблемнізонинікуди незникли.Наприклад,залишилося невирішенимпитаннязнагородноюзброєю.Експертирозповідали,щощорічноблизько500 осібстаютьзаконнимивласникамизброїтількичерезнагородження.

"Не регулируется канал поощрения работников полиции огнестрельным и холодным оружием. Все мы помним цифры, которые были обнародованы о количестве наградного оружия, которое было вручено МВФ, за последние несколько лет это перешло на сотни людей. Закон не решил вопрос обращения этого оружия. То есть, где оно должно храниться, каким образом человек может им пользоваться. Элементарные юридические вопросы – передается ли такое оружие в наследство, или же возвращается. Много практических вопросов так и не были решены", – отметил Денис Монастырский.

Експерттакождодав,щозодного боку,дисциплінарнийстатутставпозитивниммоментом,алевінне вирішуєі нестосуєтьсяіншихпроблемполіції,якіпідвішуютьслужбовогополіцейськогонагачоккерівництва.

"В частности, это проблема премирования. Поскольку, на сегодняшний день, не секрет, что зарплата полицейского состоит из премий примерно на 50-60%. И, если ты не будешь выполнять то, что тебе говорит твой руководитель, то останешься просто с голым окладом, который в два раза меньше. И эта проблема остается, поскольку полицейский сейчас может делать неправомерные шаги, выполняя приказы своего руководителя, беспокоясь о том, что он не получит надлежащую зарплату", – резюмировал Монастырский. 

Нагадаємо,ранішепершийзаступникглавиНацполіцііВ'ячеславАброськінрозповівпро результативністьроботиНацполіціів 2018році -зокремав січні-лютого 2018 року правоохоронці припинили діяльність понад 60 організованих злочинних груп.
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти