Новий звіт по збитому над Україною "Боїнгу": докази проти Росії і 2 роки слідства

17 липня 2016, 14:30

Олександр Литвин

Рівно два роки тому на Сході України збили пасажирський літак, розслідування страшної трагедії триває досі

17липня2014-го рокунаДонбасізбили"Боїнг-777",врезультатікатастрофизагинули289 осіб.Літак здійснювавпасажирськийрейсзАмстердамавКуала-ЛумпурівпавнедалековідТореза.Остаточнірезультатирозслідуваннядосіневідомі.Днямивсвоїйдоповідіжурналістсько-експертнагрупаBellingcatфактичнозвинуватилаРосіювфальсифікаціїматеріалівсправиіпідтвердилаверсіюпро те,щолітакзбилипроросійськібойовикиза допомогоюдоставленоїзРФустановки"Бук".Сайт"Сегодня.ua"вивчивдоповідьекспертноїгрупиізібравголовніфактипро найбільшийвУкраїнітеракт.

Реклама

Якцебуло:літаквпавв90кмвідДонецька

Літак,згідно зі свідченнямимісцевихжителів,впавприблизнов16.00.ПершісекундипіслякрахужителіселищаСніжне(знаходитьсянедалековідмісця аварії)буливпевнені,щонанихскинулибомби.Пізнішедопідірвати літакпочалисходитисялюди."Єтілароздягнені,знихврезультатірозгерметизаціїзнялоодяг",-розповідаютьмісцевіжителі,якізнімалимісце аваріїнавідео.

Набортузнаходилося283пасажиріві15членівекіпажу,всівонизагинули.Проросійськібойовикисвою причетністьдо аваріїспростовуютьізаявляютьпро те,щозенітно-ракетнихкомплексів,якібдозволилизбити"Боїнг",унихнемає.

Реклама

Згідно з резолюцієюРадиБезпекиООН2166,місцекатастрофизвільнилидляроботислідчихрізнихкраїн.ГолландськаРада збезпекизробилависновок,щоаварія булавикликанавибухомбойовоїчастинитипу9Н314М,встановленоїнаракетісерії9М38,випущеноїзенітно-ракетнимкомплексом"Бук".

КкакйдетьсявзвітіBellingcat,напротязішестигодинпередкатастрофоюукраїнціобговорюваливсоцмережахпереміщеннясамохідноївогневоїустановки"Бук"по сходуУкраїни.Останнійразвонапотрапиланавідео,виїжджаючинапівденьзмістаСніжнеу напрямку до місцяпускуракети.

2016-07-16_001629

"Бук" натериторіїсепаратистів. Фото: Paris Match 

ФранцузькийтаблоїдParis Matchопублікувавфотографіїтехніки,якапереміщаласявсхіднійчастиніДонецька.Назнімках,якзаявляютьвBellingcat,експертивпізналиракетнуустановку.Крімтого,СлужбабезпекиУкраїниперехопилапереговорипроросійськихбойовиків,якіобговорюютьзбитийпасажирськийлітак.

Реклама

"Чорнухинськізбилилітак.Козаки,щонаЧорнухахстоять.Літакрозсипавсявповітрі.Стопудовоцивільнийборт.Уламкипрямоу дворипадали",-доповідає своємукураторубойовик"Майор".Увідповідькураторцікавиться,виявилив літакуозброєння.Одинзлідерів"козаків"якийсьКозіценбойовику,якийдоповівйомупро катастрофупасажирськоголітака,відповів:"Значитьзавозилишпигунів.Не..йлітати".

Крімтого,про те,щобойовикизбилилітак,заявлялисамісепаратистидотого,якдізналисяпоходженнярейсу.Бойовикибуливпевнені,щовідїхракетипостраждавлітак"Ан-26",а не"Боїнг".

8585_02


Новізвинуваченняна адресуРосії:фальсифікаціязнімківіпомилковізаяви

Реклама

Україна,Нідерланди,БельгіятаАвстраліяпідписали8серпня2014року угоду,вякійвстановилизаборонурозголошенняінформаціїпро хідірезультати кримінальногорозслідуваннякатастрофидойогозавершення.Якповідомивнасвоїй сторінцівсоцмережіпрезидентПетроПорошенко:"ПідегідоюОфісупрокурораНідерландівзараззавершуєтьсякримінальне розслідуваннязлочину".

Українськасторонавпевнена,щобойовикизбилилітакздопомогоюзавезеногозРосії"Бука".МіністрвнутрішніхсправАрсенАваковуточнив,що"Бук"бойовикиповернуливРосіючерезКраснодон18 липня.Цевідповідаємаршрутуколони,поміченою15 липня.Нарешті,іколона,помічена15 липня,ітягач,що перевозив"Бук"18 липня,проїжджалиЛуганськпо одномуітому ж маршруту-повулицяхПавлівськоїтаНечуя-Левицького,йдетьсяврозслідуванніBellingcat.

У тойжечасРосіязаявляєпро те,щоракетсерії9М38унихдавновженемає,більшетого,російськірадаринібитозафіксувалипересуваннявійськовоголітакаСу-25.

Усвоїй доповідігрупаBellingcatстверджує,щозаявиРосії-помилкові.Так,російськаобороннакомпанія,якавиробляєракети"Бук","Алмаз-Антей"заявила:"Нами,сподіваюся,переконливодоведено,щозенітноїкерованою ракетою,яка збилаBoeingвнебінадУкраїною,моглабутивиключноракета9М38М1комплексу "Бук-М1"...Цяракетакомплексу "Бук" булазнятазвиробництвав 1999році".

Bellingcatзаяви"Алмаз-Антей"спростовують:"Такіракетиздовгимистабілізаторамивиднонаустановка "Бук",наприклад,наПарадіперемогивЧиті. НафотографіяхReuters,знятих16серпня2014року надорозіврайоні м. Каменськ-ШахтинськийРостовськоїобласті,виднаросійськавійськоватехніка,котра направляєтьсядо цього містана кордонізУкраїною.навантажівкахнафотоприсутні кількаконтейнерівзракетами.По маркуваннюцілкомочевидно,щосамезнаходитьсявсерединіцихконтейнерів".

Крімтого,вдоповідійдетьсяпро те,щоМіністерствооборониРФсфабрикувалоаерокосмічнізнімкимісцяпускуракети.

85

.png_35

Знімки,якіза данимиBellingcat,сфабрикуваливРФ. Фото: из доклада 

"Результатианалізу,проведеногоДжеффріЛьюїсомза допомогоюпрограмидляперевіркиавтентичностіфотографійTungstène,показали,щонапредставленихМіністерствомоборониРФфотографіяхмісцевістьпоблизуЗарощенськогозазнала значнихзмін,азображенняустановок "Бук" буловставленозіншогоджерела",-відзначаютьвдоповідіідодають:

"Уходіаналізубуливиявленізначнівідмінностірівняшумуістиснення,атакожознакиклонування.Центр сказав,що "навітьзурахуваннямнизької якостізображення,можнавстановити,щовонобулонастількизначнозмінено,щоне можевикористовуватисяякскільки-небудьпереконливий доказ".

авітьзурахуваннямнизької якостізображення,можнавстановити,щовонобулонастількизначнозмінено,щоне можевикористовуватисяякскільки-небудьпереконливий доказ", – йдеться в доповіді. 

Короткопро головне:щовдалосяз'ясуватиBellingcat:

  1. 23-25 червня2014року53-тязенітно-ракетнабригадаперевезлатехнікупотериторіїРосіїнапозиціїпоблизувідукраїнського кордону.Учисліцієїтехнікибулаісамохіднавогневаустановка"Бук",ранішеносиланомер332ізгодомпоміченавУкраїні17і 18 липня2014року;                                                                                                                  
  2. Вранці 17липня2014 року "Бук332"виїхавз Донецьканатрейлері,попрямувавшинасхідпоконтрольованійсепаратистамитериторії;          
  3. ПрибувшивСніжне,"Бук332"бувзвантаженийзтрейлераіпродовживрухсвоїмходом,виїхавшизмістанапівдень;                                                                   
  4. "Бук 332" прибув в поле на південь від Сніжного,звідкивипустивракету,що сталапричиноюзагибелірейсуMH17;                                                           
  5. Потім"Бук332"бувзнятийнавідеовранці 18липня2014 року,коливінпрямувавнасхідпоконтрольованомусепаратистамиЛуганськувнапрямкуросійського кордону;                                                                         
  6. 21липня2014року МіністерствооборониРосійськоїФедераціїоприлюднилонеправдивуісфабриковануінформацію.Зокрема,МОРФзбрехавпро відхиленняMH17відкурсу,помилковоінтерпретувалоданірадара,збрехалопро місцезйомкивідео,знятоговЛуганську18липня2014 року,атакожневірнодатувалоізначновідредагувалосупутниковізнімки;                                                                                                             
  7. "Алмаз-Антей" представивдані,що не відповідаютьпоказаннямисвідківабобудь-якійіншійінформаціїзвідкритихджерел;
711290_3_w_590

Фотозмісця аварії. Фото: AFP

Результатиофіційногорозслідуваннянаданиймоментневідомі.ЯкзаявивПетроПорошенко:"Росія,зловживаючиправомвето,заблокуваларішенняРадиБезпекиООНпро створенняМіжнародноготрибуналудлярозслідуваннязбивання "МН17",щоєнепрямимілогічнимдоказомїїпричетностідо злочину".

Спільнаслідчагрупа,вякувходятьфахівцізНідерландів,Австралії,Малайзії,БельгіїтаУкраїни,опублікувалазаявупро те,щорезультатиїїроботибудутьопублікованіне ранішеосені2016- го.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти