Поїздка в АТО: Волонтери з гітарами і Слов'янськ, що змінює забарвлення

5 вересня 2014, 08:00

Олександра Захарова Олександра Захарова

У зоні бойових дій не радять ходити в траву і жартують про зимові пейзажі

- Журналістиє?

-Двітушкижурналістівнамісці!

-Бардиспакували?Священиктут?

- Так!

-Все,ми готовіїхати!

Зцього починаєтьсяпоїздкавзонуАТОзволонтерами.Зжарту.Іце покинавітьне чорнийгумор.Кореспондент"Сегодня"побуваввСлов'янську,поспілкувавсязволонтерами,військовими,місцевимижителямиі дізнався,як це-перебуватиТАМ:в 5-10кмвідфронту.

ТАМвсепо-іншому.Волонтеривідвозятьнафронтзброюі їжуз водою,співаютьвійськовимпіснібіля багаттяночами,обіцяютьпітив партизани,апіслявійни -повернутися інавестипорядоквКиєві.Авійськовіосвячуютьсобічотки,танцюютьпідпопсуігодуютьдам.

ВОЛОНТЕРИ: ІНКОЛИЙДУТЬНАФРОНТ

Перше,щорозумієш,знайомлячисьзгрупоюволонтерів,-щовонитежбуваютьрізні.Ті,з якимияїздила,більше схожінагрупу військовихпартизанів.У нихдостатньо зброї,вонипостійноспівпрацюютьз військовими,та й нетільки з ними,ночуютьнаполігонахі небоятьсяпотрапитипідобстріл."Я свого часубувнавійнівІзраїлі.Післяцього нетакскладновсесприймається.Пам'ятаю,у насбулабазаміждвомапагорбами.Мисиділиі спостерігали:побіглилюдизі зброєюводнусторону.Побігливіншу.Інезрозуміло- свої-не свої,-розповідає "Сьогодні" Роман.- Туттеж буваєскладно.Наприклад,виходимовлісінагрупулюдейзі зброєю,якісидять ісмажатьшашлики.Було5хвилиннапруженогомовчання,потім мизателефонуваливГенштаб,дізналися, чи можутьтутнашібути ще йнашашликах,іми приєдналися доїхпосиденьокбіля вогнища.Амоглиж іпострілятиодин одного.Війна...".

"Явякийсь моментзрозумів,що найважливіше вційкраїнівідбувається тут,-розповідаєгітаристСвятослав.-Кинуввисокооплачувануроботу іставїздитисюди.Хочетьсядопомогтихоччимось.Поїдешодинраз,ірозумієш,що щеповернешся.ДужескладносидітивКиєві,коли тутза нашукраїнувмираютьлюди".
Частинаволонтерів,за словамикерівникагрупиРуслана,з часом йденафронт.

"Працюєще йейфорія.Осьвони виїхалищойнонафронт.Їмдовелосяповернутися- тамстріляли(вДебальцевевцейденьбуложарко,алеволонтеривстигли -пішлинамашиніз-підобстрілу.-Авт.),алевонизахочутьназад!Цеадреналін:вонинагадують меніхлопчаків,якимподарувалирогатки- треба жвипробуватиїхнегайно"."Аот Оля(19-річнадівчина-волонтер)їздитьзнами,як меніздається,щоб знайти собі чоловіка,-жартуєволонтерРоман.-Вічногуляєпо Слов'янську,доводиться їїловити".

Реклама

olya_i_ruslan

ОляіРуслан.Їздятьвзонубойовихдійвжене першиймісяць.

СЛОВ`ЯНСЬК:"ДОПОМОГЛОВІДКЛЮЧЕННЯ ТЕЛИКА"

У Слов'янськумипросиділивесьдень- покихлопці-волонтеривідвозилиїжу іводунафронт.Журналістівбезконвоюнамагаються невипускатинавітьзамежі військовоїбази,яказнаходиться у будівліколишньогоколеджу.У містідоситьбезпечно,тут жезаспокоюютьволонтери,алеце нескасовуєможливих нападіві грабежів."Сепарати,яківрозпачіховаютьсявлісах,тежхочуть їсти,-розповідаєІгор.-Осьнедавнобув випадок: вночіприйшли10людей зі зброєю,рознесликафе,забралипродуктиіводуіпішлиназад уліси."Партизанять"...

Місцевіжителі,за словамищеодноговолонтера,в думкахрозділилися:"Колими сюдитільки приїхали,більшістьпідтримувалисепаратів.Заразприблизно60% – заУкраїну,20% – засепаратистів,арешті – побарабану.Але чимдовше митут (військові таволонтери.-Авт.),Тимвиразнішевонирозуміють,що ми невороги,і підтримуютьнас.Підходятьі запитують,коли жвсезакінчиться.Дужесильнодопомогловідключенняросійськихканалівпотелеку: відразуадекватністьвочахпочалаз'являтися".
Дійсно,до військовихнабазіпідходить жінка-питає,чи можназнятиантенуз будівліколишньогоклубуколеджу."Мизакриваємомагазин,-розповідає "Сегодня" мешканкаСлов'янська,що представиласяСвітланою.-Вікнавсепобиливночі,торгівлінемає.Магазиннашв будівлі клубу,митепертехнікувиносимо,аантенавідтелевізоранадаху".Назапитання, чи непланує вонаїхати з міста,Світлана каже:"Ні-ні,залишаємосятут,простобезроботи".

Амістопотихенькузабарвлюєтьсявсиньо-жовтікольори,розповідаєволонтерОльга,яка щойно повернуласяз прогулянкипомісту(їївозивзнайомийвійськовийнамашині):"Бордюрифарбують,паркани...Ленін стоїть,алейогозавернуливнашпрапор.Тепер івін-заУкраїну".

Реклама

slavyansk_01

Військовабаза.Місцевіжителіживутьпосусідствуз військовими.

"Витягнув зброю-відразустріляй"

ЗброювзонуАТОможна брати,алетількилегальну,попереджаєкерувавпоїздкоюнашої групиРуслан.Наблокпостах,особливонавиїздіз Харковау бікзониАТО,інав'їздіназад можназастрягтинагодину тількичерез те,що в людини невистачаєдокументів (наприклад,журналіствзявпосвідчення,апаспорт- ні).Аот наявністьнелегальної зброї-серйозне порушенняі привідповернутивасназад.

Друга порадавідРуслана:брати зброю,тільки якщовизможетестрілятив критичнійситуації:"витягнувпістолет,почнешним розмахувати- і тебеуб'ють.Витягнув-стріляй,аякщоможе здригнутисярука- не бериз собоюпістолет.Аджевжевмомент,коли титягеншся докишені,людина готоватебевбити".Прицьому,за словамиволонтерів,придатисявбойовійситуації моженавіть звичайнийпневмат,що не вимагаєдозволу:"Якщовистрілитивлобз трьох метрів,навіть найсильнішиймужиквпаде- відшоку.Можнавистрілитивобластьшиїабо кілька разів напотилицю,абодокластиприкладом...Цеможеврятуватитобі життя".

Також вартообзавестисьбронежилетомта каскою,і постійнорухатися:"влюдину, якапостійноврусі,влучитискладніше.Аосьтушкажурналіста, що закуриланагорбику -відміннамішень".

ЖАРТИІПОЛІТИКА: "ЩЕ ПОБАЧИМОЗИМОВИЙ ПЕЙЗАЖ"

У зоніАТОжартуютьнабагато більше,ніжу мирнійчастині країни.Алегумортутспецифічний.

Тут неперекинешсякартинкамизкошенятамипоМережіі непочитаєшгумористичнісайти.Навійськовій базіі, тим більше,натериторіяхбатальйонів,немаєцілодобовогодоступудо інтернету.Крімтого,і військові, іволонтеривідразупопереджають: кращей не намагатисявийтивМережу черезтелефон."Тут всепрослуховується,перечитується,розшифровується.Будь-якіскинутівМережу фотографії,що допомагаютьвизначитинаше місцерозташування,- прекрасназнахідкадляворога",-говоритьРуслан.Томуновинилюдиотримуютьобривчастіірозрізнено,найчастіше -телефонуючирідним.Причомусолдатвчатьговоритиблизьким:"Мама,яв порядку",замість-"ЯвДебальцеве,туттихо".З тих же причин.

"Що,наступаєПівденнийФронт?БудутьбратиМаріуполь?РосіявизналанападнаУкраїну?Що кажутьофіційно?Що влада,Європа,США?" -питаютьприменіпо телефону.

Відріднихдізнаютьсяпро те,що військовіРФ,за версієюРФ,просто..."заблукаливлісахЛуганщини"."Ага,грибизбирали.ВЛІСАХЛУГАНЩИНИ.У менеодне питання:денаЛуганщиніліси?" – зусмішкою ставитьриторичнепитанняодинз військових.Другийпідхоплює:"Європа,якзавжди,буде "сильношокована...".Закриєщеодинзавод,похитаєголовою.АСШАдастьнамще трохитепловізорів".

Тут,на фронті,швидкогозакінченнявійни нечекають."Ядумаю,ми щепобачимозимовіпейзажі.І,напевно, навітьвесняні",-говоритьодинз волонтерів."Якщовсебудепогано- почнетьсяпартизанськавійна,-пояснюєРуслан.-Південнийфронт, чи неПівденний- гетьхлопцівОУН-УПАдо 54-горокуСталін немігзловити.Томупартизанськавійна -це дуженадовго"."Коливсезакінчиться,миповернемосядо Києва,-запевняєменеСвятослав.-І,впершучергу,потрясемоМіноборони.Будепереворот,будутьрозстріли.Бо покитутхлопціврвенашматки,вонитамділять владу".

Реклама

orujie_konvoira_01

Зброя.Конвоїразнімати не можна.

Алене все такпесимістичні."Одне поколіннячиновниківпоженемовшию,друге, третє- іраночи пізноз'являться ті,длякогогроші -не головне,-кажеРоман.Алетут жезапитує.-Осьяк тидумаєш,потрапмивРаду,насбитежкупили?Ми бзмінилися?"

"Можливо",- хитає головоюРуслан.

Але це- про політику,ахочетьсяповернутисядо гумору.

До журналістівмоягрупаволонтеріввідноситьсяпоблажливо."Ми,якщообидві дверіавтобусавідкриті,намагаємосястатипівколом,і щобу когосьбула зброя,-смієтьсяРоман.-Не встигнешозирнутися,ажурналіствжепобігвкущі-погуляти,або,вибачте,втуалет.І навітьне думає,що ми щерозтяжкине перевірили,ааджевкущахможутьбутиміни... Потімйоготушкупо частинах,вмішечку,додомувезти.Томуми навітьсадимоїх завждипоруч -щобнамбулолегшеза нимивстежити".

roman

В тренді
Сонячно і до +13 – синоптики дали розкішний прогноз на 10 квітня (карта)

Роман.Вірить,що гроші -не все.

Реклама

Своїісторіїпробезладнихпредставниківжурналістськоїбратіїє і уРомана:"Везлими якосьзасобою цілийавтобусвашихколег.Зупиняютьнас "менти".Чуєм-не наші...Виходимодо них.Іщо,видумаєте,роблять цікрасені:весьавтобусвідкриваєшторочку, припадає довікон- іробить "клац,клац,клац"...Обстановкарізкопересталабутинапруженою".

ВІЙСЬКОВІ: МУЖНІСТЬТА СЕНТИМЕНТАЛЬНІСТЬ

ВійськовабазавСлов'янськузнаходитьсяв будівліколишньогоколеджу.Самімобілізованіживутьнадругомуповерсі,і в будівліколишньогоклубу -навпротиколеджу.Наповерсі єтакожневеликакухонькаідуш."Натретьомуповерсіу нас "Беркут",-тихорозповідаютьнамсамісолдати.-До нихкраще непідніматися,тамвсезабарикадувано.І взагалі -можутьзастрелити".Якпояснилименіволонтери,військових,атим більше"Беркут",краще нефотографувати."Найменше-змусятьстертивсіфото.Але можуть ікамерурозбити,інавітьпристрелити.Наприклад,у насє військовіз Луганськоїобласті.Длянихнайстрашніше -що їхні обличчяз'являтьсявЗМІ.У багатьох взоніАТО- рідні.Абуло як мінімумдванамвідомихвипадки,колиприходили,вирізалисім'ї таспалювалибудинки.Томуїх можназрозуміти".

osvyshaut_chetki

Освячуютьчотки.Щобпомолитися,військовіприбрализі столунарди.

Тількипіднявшисьнадругийповерхзасвящеником,ярозумію,навіщовінзнамипоїхав.Військовіпобачившиньогоі журналістівшвидкоприбираютьзі столунардиітарілкизїжею.Замістьнихвикладаютьчотки.Священикпроводитьобряд,освячуючичотки.Хлопцімоляться:за себе,защо пішлинафронт,заУкраїну.Навсякийвипадоксвященикосвячує...лобижурналістів.Миздивованознімаємопроцес.Пізнішехлопцізапрошуютьмене іволонтераОлюпоїсти.Вцеймоменттирозумієш,що їм тутсамотньо.Хлопцісадятьнас,видаютьїжу -гречкузтушонкою,салат,каву змолокоміпросятьтількипро одне:"Посидьтезнаминебагато".Асамівключаютьдоситьслізливумузикуі починаютьпід неїтанцюватиідуріти."Розумієш,цеІньіЯнь,-пояснюєменіРуслан.- Чиммужнішимиїм потрібно бутив бою,тимсентиментальнішевонистають,колиповертаютьсявмирне життя.Їм можнадаруватиіграшки- вонибудутьвдячні.У звичайніймирного життяє якийсьбаланс,а тут- одніконтрасти".

За словамиволонтерів,психологічний станмолодихсолдат- тяжкий."Я нерозумію,навіщонавійнувідправляють18-19-річнихшмаркачів,- каже меніРоман."Після першихбоїву нихістерики,кошмари,агресія,вони б'ютькулакамивстіни.Особливоколибачать,як їхтоваришащойнорозірвалонашматки...Але ж є щетакеправило: требазібратишматкитілавмішок.Нехайне вперший і нев другійбій,алез третього- доведетьсязвикнути".

bivshi_klub

Тутбувклуб.Військовубазуобладналивбудівляхколишньогоколеджу.

Романрозповідає,що хлопцівдоводитьсяреабілітувати:"Пам'ятаю,була в менегрупахлопцівтаких.Япопросивчерез офіційніканалинадіслати менідівчаток-психологів.Ясампсихологза освітою,алемужикамрозмоваминіякне допоміг.І що видумаєте:прислали18-річних дівчаток,хлопціпочали знимирозмовляти.Через годинуу мене,окрім групиістеричниххлопчиків,була групаридаючихдівчаток:у них простодах поїхав.Довелосяшукати своїхзнайомихпсихологів,дорослихбабздипломамивідповідними.Вониприїхали ідопомогли".


Прямонатериторіївійськовоїбази розташованийжитловий будинок.Міжвійськовими імирногуляютьмісцевимижителямизколясками-тількиконвоїрзавтоматом."Насамій базібезпечно,-запевняєРоман.МитутходимобезБроники,вспеку- взагалінапівголі.Хоча єу нас тутодинперсонаж,осьвінбронежилетне знімає.Ходитьпобазі,якТермінатор"."У Києвіу мене4місяцінемає гарячоїводи.Асюди раз натижденьприїхав,помився-яккурорт,тільки зградами",-жартуєРуслан.

ubop_zap

Опечатанідвері.Сюдине вартоломитисяцікавим.

З собою-спальник, джгуті двіголки

За словамиРуслана,дляпоїздкивзонубойовихдійволонтеруабожурналістовінеобхіднийпохідний набір.Прицьому потрібномінімізуватизайманевамиі вашимиречамимісцевавтобусі- такможнапривезтивійськовимбільше запасівїжіта води."У насбуваютьночівлівлісі,наполігоні.Томупотрібно купитирюкзакна 50-60літрів,спальник, каремат(його можнаобрізатипід себе,таквінзаймаєменше місця),ліхтар,складаний ніжзвикруткоюіплоскогубцями,-перераховуєРуслан.-Потрібнааптечказіндивідуальнимнаборомліків -коженсамзнає своїхвороби.У мене,наприклад,гастрит, томусвої лікияношуз собою".

Їжііводиу волонтерів,якправило,вистачає.Єу нихі стандартнийнабір ліків,інавітьреанімаційнийнабір.Грошейбагато непотрібно- потрібнасума, необхідна,щобкілька разіввзятикавиіхотдогинастоянках."Такожраджувзятимедичнуголкузниткоюі звичайнуголку знитками-зашиватидоводиться ішкіру,іодяг.Знадобляться і цигарки.Обов'язково потрібентеплий одяг: зараз-куртка,светр,тепліштани.Ізручне взуття",-говоритьРуслан.

Телефони,за словамиволонтерів,варто братинайдешевші-популярнісмартфониможутьне пережитиодинобстріл.

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти