Робочі руки з Африки і Близького Сходу: скоро Україну почнуть штурмувати біженці

9 вересня 2018, 06:40

Тетяна Негода

Експерти: якщо розробити чітке законодавство, інтеграція біженців допоможе країні

Палаючі Близький Схід і Африка – постійне джерело головного болю для світової спільноти. Нелегальні мігранти від безвиході долають величезні відстані і ризикують життям, аби потрапити до Європи. Так, нещодавно в Нігері врятували 400 мігрантів від загибелі поблизу кордону з Алжиром, повідомило французьке інформагентство: вони загубилися в пустелі майже без води, їжі і документів. Їх виявили, коли прочісували дороги біля кордону.

Влада давно знає ділянки в Сахарі, де пролягають шляхи мігрантів із Західної Африки в Європу. Головне – пробитися до моря, а потім – до берегів Італії. Для старту ідеально підходять лівійські порти. І, як повідомляв телеканал CNN, в Лівії злочинці активно користуються безвихіддю біженців: продають їх на ринках рабів. Люди без документів – легка здобич, особливо в регіоні, якому до правового і мирного після недавніх війн ще далеко. І ця далека від нас, на перший погляд, проблема може в недалекому майбутньому торкнутися і України
.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Нестабільний регіон: мафія на Близькому Сході

Реклама

Обуренікраїнисвітузажадаливідлівійськогоурядунегайнорозібратисяздикимиторгами,делюдейпродаютьзмолотка.Алетамвідповіли,щокраїнапереживаєважкічасиіпотребує підтримкиЗаходу-іншимисловами,зажадалигрошей,не обіцяючи,втім,щопроблемудійсновдастьсявирішити.Затимжесамим(підтримкоюєвропейців)їдутьісотнітисячмігрантівзНігерії,Кот-д'Івуару,Еритреї.

"Лівія-ключоватранзитнакраїна,вонавстанірозрухи,-пояснюєОлександрБогомолов,президентЦентрублизькосхіднихдосліджень.-Тампрактичнонемаєуряду,єдиноївладиівідповідальності,акраїною керуєдекількома озброєнимиугрупованнями".

Вірніше,урядівдва:одинкористуєтьсярегіональноїпідтримкою, другийпідтримало міжнароднеспівтовариствоінамагаєтьсязнимскооперуватися,алеуспіхівпокинегусто.


ПриМуаммаріКаддафі,за словамиОлександраБогомолова,домовленістьзЄСзіскрипом,алепрацювала:ЛівіязагрошіЄвросоюзумістилафільтраційніцентри,девідсівалилегітимнихбіженціввідекономічнихмігрантів.

"Основнамасанародуне булатими,хтонапідставіКонвенціїпро статусбіженцівмавшансипотрапитивЄвропу,-пояснюєексперт-міжнародник.-ЧерезСередземномор'яйдепотіклюдей,що жиливповній убогості".

Реклама

Колирегіоннакриларозруха,збільшенимипотокамимігрантівпочала користуватисяміжнароднамафія,що базуєтьсяпереважновЛівії-причомуцілкомймовірно,за словамиБогомолова,щодо неїпричетнаісамалівійськавлада.Неурядовіорганізаціїнамагаютьсярятуватипотенційнихжертвработоргівців,аЄвропа-розподілитимігрантівза квотами,іповернутихочабчастину по країнах походження-туди,девсехочвідносно спокійно.Алеконструктивноспівпрацюватипокині з ким.

blok1

Лівія. Через її порти налагоджена схема відправки нелегалів

Незаконніпослугизавждидороги.Іафриканці,якінелегальнобіжатьвідзлиднів,вимушенопродаютьсамісебе,довіряючибандитам.

"Знихберутьвеликігрошізапереправлення,документи.АджеякщолегальновЄвропуможнадолетітиза$300,товониза $ 1000ризикуютьжиттям,пливучинагумовому човні,-пояснюєОлександрБогомолов.-Аякщогрошейне вистачає,потрапляютьвзалежністьвід"помічників"-їхвикористовуютьякрабіввЛівіїісусідніхкраїнах".

До тоговжебулипередумови:наоколицяхТріполііраніше,за словамисходознавця,існували"ринкипраці",дестояла чергалюдей,готовихзакопійкинайнятисянабудь-яку тяжку,навітьнебезпечнудляжиттяпрацю.Теперзловживаннятяжким становищемцихлюдейдосяглострашнихмасштабів.

"УЛівіїгеть відсутнітрадиціїдемократії,культурадосягненнякомпромісів.Багатонадійпокладаютьнавибори(президентськівиборивЛівіїпройдуть 10грудня2018 року.-Ред.).Алевониможутьстатичерговимприводомдлягромадянської війни,-кажеБогомолов.-Поліпшеньвнайближчійперспективі,думаю,не побачимо".

Реклама

До того ж-Сирія,депокиРФіІраннамагаютьсявідновитихиткийрежимБашараАсада,негативноналаштованогодобільшостінаселення, що залишилося.

"Складаєтьсяситуація набагато гірша,ніжвихідна,якапривеладо громадянської війни,вонавибухонебезпечна.Амільйонибіженців"зависли":гарантійбезпекипісляповерненнядодомуунихнемає,-описуєстанвгарячій точціБогомолов.-Дестабілізація-надовго".

Іневідомо,вкоридордлякогоічогоможеперетворитисящейСирія.

falshka2

На нашому кордоні. Ловлять кілька сот порушників на рік

Раби і Міссісіпі

Що говорити про Лівію, якщо в США з рабством покінчили лише 5 років тому! Останнім його скасував штат Міссісіпі. 13-у поправку до Конституції, яка заборонила рабство, Конгрес США ратифікував в 1865 році, і її прийняли 27 з тодішніх 36 штатів. Решта розтягнули задоволення. У 1976 році сподобився штат Кентуккі, а Міссісіпі, як випадково виявив професор Ранджан Батра, ні! Влада штату свого часу ратифікувала поправку, але чомусь не відправила копію підтверджуючого документа в Федеральний реєстр США, і її не затвердили. Професор підняв громадськість, зв'язався з адміністрацією штату. Ті направили документи в Національний архів, і лише в лютому 2013-го Федеральний реєстр підтвердив, що в Міссісіпі нарешті всі вільні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Кольорова Україна: через 10 років потіснимося

Реклама

ВостаннірокинаселенняУкраїнивсебільшескорочується,кажезаступникдиректораІнститутудемографіїтасоціальнихдослідженьіменіМ.В.ПтухиНАНУкраїниОлександрГладун.Атериторіяунасвелика,іробочірукипотрібнібуквальноякповітря-підприємствастраждаютьвіднестачіпростихрізноробочих,не тещокваліфікованихкадрів.

Порожніми вакансії, втім, будуть неволго.

"До наспоїдутьмігрантиз третіхкраїн.Основнийпотік,намійпогляд,підездержавКавказу,колишніхазіатськихреспублікСРСРіАфганістану",-перераховуєдемограф.

Такийпрогноз,зайогословами,цілкомукладаєтьсявсхемудемографічнихпроцесів.Усвітовомумасштабієдваглобальнихнапрямкиміграції:зпівднянапівніч(ЛатинськаАмерика-вСША,Африка-вЄвропу)ізі сходуназахід(поляки-вВеликобританію і Німеччину,німці-вШтати,українці-вПольщііЧехії).

"Кордонинапланетіпрактичнорозмитідляробочоїсили.Їїпереміщенняніякізаконидовше,ніжнарік-два, незагальмують",-упевненийучений.

Кількароків томуОлексійПозняк,заввідділомміграційнихдослідженьІнститутудемографіїтасоціологічнихдослідженьНАН,заявляв,щодо 2025 рокуцентральнііпівнічніобластіУкраїни(Чернігівську,Сумську,Кіровоградську,Луганську)вжезаселятьмігранти.Розрахункипоказували,щодо2025-годефіцитробочоїсилистанеколосальним,івУкраїністанутьзалучатимігрантівпереважнозАфрикиіПівденно-СхідноїАзії-інтегруючивсуспільствоінавчаючиукраїнської мови.

"Алеціпрогнозимиробилидо2013 року.Заразекономічнаситуація така,щонавітьпісляїїполіпшенняповиннопройтидекількароків,першніжУкраїнастанецікавамігрантам",-вважаєПозняк.

Відтемпівекономічногозростаннядійснозалежитьбагато чого.Але,втой жечас,складнаселенняУкраїнистабільнозмінюється,ічисельністьконтингентів,які формуютьробочусилу,за словамиПозняка,зменшитьсявбудь-якомувипадку.Притому,щокількістьлюдей,які потребуютьсоцзабезпечення,обов'язковобудезростати.

"Тількиміграціядопоможенамполіпшитиситуаціювкраїні",-вважаєексперт.

Алеміграціяцяповиннабутиконтрольована,аміграційнезаконодавство-дужечітким.

"Українаідлятранзиту,ідляпроживаннядужецікаважителямтретіх країн,-переконанийекспертз міжнародних питаньісходознавецьАндрійБузаров.-МивжеекономічнонаближенідоЄС,підписалиугодупро асоціацію,отрималибезвізовийрежим".

Алеяка різниця,скажімо,нігерійцю,щоунасзВВПіінвестиційнимкліматом,якщоеміграціядлянього-питанняфізичноговиживання,єдинийшансвтектизі своєїубогої,охопленоївійнамикраїни?Покивченіроблятьпрогнози,вонипростоприїжджають-влаштовуютьсянароботуінамагаютьсяобжитисявновихдлясебеумовах.

"Заостанніпаруроківунасврайцентрічорношкірихсталопомітнобільше,-кажеМаринаРясненкозОбухова(Київськаобласть).-Орендуютьжитловстарихприватнихсекторах.Вжецілаафриканськафутбольнакоманданабралася".

Європейцівжезіткнулисязнеконтрольованимипотокамибіженців,кажеОлександрГладун.Етнічнийскладкраїнзмінюється,африканці,азіатиселятьсятамцілимианклавами,привносятьсвоюкультуру,ментальність.До тогож,деякіприїжджіпоганоадаптуютьсядонових умов,іцевикликаєвнутрішнє напруженнявсоціумі.

"Якщо нерозробитиправильнуміграційнуполітику(стримуванняабоадаптації),вУкраїнібудутьтіжпроблеми,-вважаєГладун.-У1-2поколінніпереселенцівасиміляціїщене відбудеться,алевониповинніприйнятинашіправила".

Аосьмінятизаконодавство,щобуньомуз'явилисяпосібникидлябіженцівабоспрощенеотриманняпосвідки на проживання,покине треба,впевненийОлексійПозняк:

"Мизацікавлені невмисливцяхзапільгами,авпрацівниках".

Якбитамне було,Українане зможестоятиостороньвідсвітовихміграційнихпроцесів,кажутьексперти.Іпопереджають:мігрантизароків50можутьнавітьзмінитивиглядУкраїни,якщокраїнане захиститьсебезаконодавчоі непідготуєдляприбулихпростіізрозуміліумовижиттяіпраці.

blok4

Афроукраїнців. Грають на міському спортмайданчику Обухова. Фото: Т. Негода

Ціна питання: 700 євро за мігранта

СуспільствовЄвросоюзірозкололосянатих,хтосприймаємігрантіввкрайвороже,ітих,хтоналаштованийтолерантно.Першіпереконані,щочужакизагрожуютьцілісностіЄС,другі-щодо людейтребабутим'якше,тимбільше,щовони втеклине від хорошогожиття.

"Надержавному рівнідомінуєпозиція:всі країниЄвросоюзуповинніставитисядо мігрантіводнаковотолерантно,-розповідаєексперт-міжнародникАндрійБузаров.-АлеПольща,Чехія,Угорщина,СловаччиназгоднінавітьнаштрафнісанкціїіконфліктзБрюсселем,абине пускатипереселенцівдо себе".

Це,за словамиексперта,важливапроблемасьогоднішньоївнутрішньоїізовнішньоїполітикиЄС.Франція,Німеччинавідчуваютьгострийдефіциткадрівірозраховуютьнаафриканцівіазіатівякнаробочусилу:місцевіне поспішаютьйтивчорнороби.Аледалеко невсімігранти,навітьне маютьніякихдипломів,готовібратисязаважку працю:багато хто їдевЄвропу,щобпростопересидітирік-два,іосідають,користуючисьпільгамиісоцстрахуванням.

"ЄСставзаручникомвласноїсистеми:вінне відмовляємігрантам,але невзмозіінтегруватиїху суспільство,-вважаєБузаров.-Уафриканцівіазіатівпроблемазадаптацієюдо європейськогоукладужиття,немаєосвітиідозволівнароботу.Томубагато хто йдевкримінал,пропагуютьрадикальнийіслам".

Прицьому,взалежностівідстатусуітермінівперебуваннявЄвропі,мігрантобходитьсяплатникам податківв400-700єврона місяць.

АлецяситуаціявЄСдаєУкраїнішанснавчитисяначужихпомилках.І,розробляючизакони,врахуватипромахиєвропейськихсусідів.

blok2_01

Наметоий "квартал" Парижа

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

В Африці: життя на контрасті

ІринаПилат-дружинанігерійськоголікаря,проживаєзсім'єювЛагосі(найбільше містоНігерії).Заїїсловами,убагатьохмісцевихдійсноєнав'язливаідеявиїхативЄвропу.Країнарозвиненапогано,заробити,якщонемаєосвіти,можливостімайженемає.Достойно-тимбільше.Аосвіта платна,починаючиздитсадка.

"Інеобов'язкова,томубагато хто зовсімбезграмотні,-розповідаєІрина.-Вонипрацюютьз15роківпомічникамипо будинку,нянямиза$50-100на місяць.Прицьомуосвічена людина,співробітникбанку,наприклад,отримує$ 1000".

Прірваміжбагатимиібіднимидужевелика.Ті,укогоєфінансоваможливість,виїжджають:народжувативСШАабоКанаду(коштує $10тис.),нанавчання.

"ДістаютьзапрошеннявідВНЗ,отримуютьпо ньомувізуітакпробираютьсявЄвропу.Всіхочутьподружитисяякосьзєвропейцями(якшансзачепитися)",-розповідаєІрина.

Найбіднішіне виїжджають-захмарнодорого.Вони-тоійдутьпішкичерезпустелідо Лівії.

АУкраїну,заїїсловами,дужедобрезнаютьзавдякистудентамукраїнськихвузівівважаютьнашрівеньжиттяцілкомнормальним.

"Ілюзій щодоеміграціїніукогонемає.Людирозуміють,щовЄвропівонинікомуне потрібніізроботоюбудескладно,-кажеукраїнка.-Алевсеоднокращетам,ніж удома:якмінімумбудеелектрикаіїжа,атутніякоїцивілізаціїіголодбуває.Медицинаприватна.Є йдержавнілікарні,алетуди,ячула,йдутьхібащовмирати".

УкраїнахАфрикирізніуявленняпро Європутасвітвзагалі.

"Алеспільне бачення-цемісце,дещасливоживутьзабезпеченілюди",-кажемандрівникОрестЗуб,який відвідав12країнЧорногоконтиненту.

blok3_01

Мандрівник. Орест Зуб має намір об'їхати всі країни Африки. Фото: з архіву О. Зуба

На кордоні пильнують

ЄСвизнає,щоУкраїнане єкраїною-постачальникомнезаконнихмігрантів,кажеречник ДержприкордонслужбиОлегСлободян.ВінпосилаєтьсянаданіагентстваЄСз безпекизовнішніхкордонів"Фронтекс"за2014рік:всього0,2%загальногочисламігрантівпотрапиливЄвропучерезкордониУкраїниіБілорусі,їхнамповертаютьза угодоюпрореадмісію.

Багатьохловлятьщенакордоні:у 2017 роціДПСУзафіксувала111африканціві607азіатівна"зеленому кордоні".

"Намагалися перетнутикордонпоза пунктамипропуску,черезсобачістежки,за допомогоюмісцевихжителів",-пояснюєСлободян.

У такійнезаконній міграції,якправило,задіянітранскордоннізлочинніканаликількохкраїн,криміналітетінавітьправоохоронці.

"Буваєщеміграціяпоканалахлегальногов'їзду:возз'єднаннясімей,організаціяділовихвідносин,навчання,-розповідаєСлободян.-Представляютьсястудентамивузів,анаперевірку-довідкилиповіабонавітьвузівтакихнемає".

Зазвичай"студенти",за його словами,відсиджуютьсявУкраїніпарумісяцівірухаютьдалі.Алеінодінадходятьсигнали,щозалишаються,порушившиміграційніправила.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти