Соціолог Євген Головаха: З проблемою "Росія" нам жити довго

За словами експерта, Україна прагне в Європу, але європейські цінності поки розділяє не до кінця

Про те, як цінності більшості жителів України відрізняються від цінностей жителів Північної Європи, ніж схожі один на одного народи Східної Європи і до яких цінностей Москва тягне українців, в інтерв'ю сайту "Сегодня" розповів Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАН України.

- Чому тема цінностей і їх значення актуальна для економістів, політологів, соціологів, чому зараз багато чого обертається навколо цього поняття, навіть якщо почати говорити про реформи в Україні, все одно виходиш на цінності?

 
- Є базові категорії в будь-якій науці. Наприклад, енергія або симетрія для точних наук. Без цих понять неможливо нічого аналізувати, починаючи від аналізу елементарних частинок і закінчуючи астрофізикою. Так само в соціальних науках – економіці, політичній науці та соціології. Саме цінності є категорією, з якої треба починати аналіз соціуму. Цінності, за моїм визначенням, це культурно обумовлені стійкі уявлення про те, що саме в суспільстві є соціальним благом для людей. Саме цінності визначають, що є благом, тому що в різних суспільствах по-різному це уявляють. Цінності часто є тим, заради чого люди можуть жертвувати життям або благополуччям. Це можуть бути релігійні, ідеологічні, побутові цінності. Сам перелік цінностей для всіх однаковий, але для різних соціумів і для різних людей вони мають різне значення.

 
- Які цінності важливі для жителів України?

 
- Давайте почнемо з того, що ми сформували для себе геополітичне завдання – стати членом об'єднаної Європи. Що нам заважає? Економіст скаже, що бідність. Політолог скаже, заважає нерозвиненість демократичних інститутів, в Європі вони більш розвинені. Все це правильно, але ми все ж з геополітичних орієнтацій – європейці; ми відійшли від імперської Росії, йдемо в напрямку Євросоюзу, узгоджуємо на цьому шляху своє законодавство. Але не виходить.

 
- Чому?

 
- Тому що закони, суди і все інше може функціонувати в тому випадку, якщо у людей є відповідні цінності, які співпадають з благими намірами цих структур. Якщо цінністю є чесність в будь-яких справах, то ці закони мають велике значення. Коли ви вважаєте, що це зможе функціонувати будь-яким шляхом, ви вчитеся обходити законодавство. Рівність перед законом є базовим для Євросоюзу. У нас усі рівні, але хтось "рівніше". Якщо для нас життєвий успіх поза законом, то чиновники просто не дотримуються закону, тому що у них певні внутрішні домовленості щодо розподілу сфер впливу. Вони можуть міняти гроші на закон і навпаки. Рядові громадяни таких можливостей не мають, вони засуджують політичну корупцію.

 
- Але це ж лицемірно щодо практик ...

 
- Ми на першому або другому місці в Європі по нетерпимості до проявів політичної корупції. Навіть два Майдани влаштували. Але коли у цих же людей запитують, а якщо вам треба вирішити своє питання шляхом подарунків або підношень? Наші люди до цього ставляться нормально! Тут ми теж посідаємо перше-друге місце, але з кінця. Чому так? Тому що цінності рівності перед законом у нас до сих пір немає. Ми вважаємо, що рівними перед законом повинні бути інші люди, а не ми.

- А в які ще цінності ми "не вписуємося" в Європу?

 
- Наприклад, толерантність. Зараз по цій цінності виникають конфлікти між угорцями та німцями, наприклад. Це через біженців. Але все ж Європа тримається за цю цінність. Терпимість як цінність прописана навіть в договорі ЄС. Є цінність рівності між жінками та чоловіками, чого у нас все ще теж немає. Для нас це дивно, навіть наші жінки за цим спостерігають з гумором. Ми
засуджуємо геїв. Ми їх розглядаємо як щось незрозуміле і далеке . У нас домінує ізоляціонізм , хочемо відсторонитися від людей , які на нас не схожі , від " інших " . Ізоляціонізм серед українців дуже розвинений . Ми не ксенофоби , хоч нас росіяни в цьому звинувачують , але ми ізоляціоністи , дуже віддистанційовані , навіть від західних європейців .

- Ми в цьому унікальні?

- Ні. Це цінності напіврозкладеної традиційної соціальної системи. Ми вийшли з традиційного суспільства. Є два чинники. Перший: феодалізм, який пізно закінчився. Другий: патріархальне суспільство, яке розпадалося і ще остаточно не розпалося.

 
- Чому не розпалося?

 
- Ми були селянською країною, урбанізація у нас була дуже пізня – 1950-1960-ті роки. На початку 1950-х років 70% населення жило в сільській місцевості, де зберігалися свої цінності. Потім була штучна і прискорена урбанізація, вона зламала і спотворила традиційні цінності. Тому у нас напіврозкладене традиційне суспільство, та ще й з великим досвідом радянської безвідповідальної системи відносин, де людина нічого не варта, якщо не займає високої партійної позиції.

 
- Цінності можуть змінюватися?

- Так, але поступово. Не може бути революційних змін цінностей. Навіть коли радянська система, як здавалося, зламала імперське і феодальне суспільство, вона швидко почали відтворювати те ж саме, але під іншими назвами: замість царя – генсек, замість релігії – комуністична ідеологія, свої герої-мученики, замість кріпацтва – колгоспи. Але не створено демократичну спільноту, на яку ми зараз орієнтуємося.

 
- Які цінності домінують у європейців?

- Для них самореалізація є однією з головних цінностей. Для нас вона теж важлива, але в формі кар'єризму, модель самореалізації інша.

Сучасна модель самореалізації відривається від місця в соціальній ієрархії. Можна самореалізуватися будучи прем'єр-міністром або простим громадянином в будь-якій діяльності. У нас самореалізація – кар'єра. Наприклад, куди кинулися люди з Майдану – до Верховної Ради. Журналісти, командири, громадські діячі. А чому вони вирішили, що вони можуть керувати державою? Тому що це засіб самореалізації, кар'єрний ріст. Я їх не засуджую, такі у нас цінності в суспільстві.

 
Є домінантна цінність європейців – свобода. У нас провідна цінність – безпека. Це нормально, коли люди цінують безпеку. Нормальна людина хоче жити в безпеці. Проблема в тому, що вільна людина вибирає свободу навіть на шкоду безпеки, а людина нашого типу – готова поступитися свободою заради безпеки. В результаті, перефразовуючи Черчіля, немає ні свободи, ні безпеки.

 
- Якщо цінності змінюються, як швидко це може відбуватися?

- Світові дослідження цінностей свідчать про те, що вони змінюються. Для цього потрібні десятиліття. Є теорія американського соціолога Рональда Інглхарта, який розділив всі цінності на дві категорії – матеріалістичні і постматеріалістичні. Матеріалістичні, наприклад, безпека або гроші. Постматеріалістичні, наприклад, особиста самореалізація, взаємодопомога або благодійність. Це дослідження почалися в 1970-х роках. Вони і сьогодні проводяться. У всьому світі, в тому числі і в Україні.

У 1970-х роках в усьому світі переважали матеріалісти по домінантним цінностям. Постматеріалістів була меншість, а через 30 років постматеріалісти стали домінувати в країнах Північної Європи. Тобто нинішня система цінностей Європи – це тільки останні десятиліття. В Україні перехідний тип: переважна більшість – матеріалісти, постматеріалістів – лічені відсотки і є значний прошарок людей з перехідними цінностями. Якщо у нас буде ще нормальних 30-40 років, ми будемо теж постматеріалістичним суспільством.

 
- А як в інших країнах Східної Європи?

 
- У Польщі теж все ще перемагають матеріалісти, як і у всій Східній Європі. Коли добре, то всі демократи і європейці, а коли погано – ізоляціоністи.

- Ну, в цьому плані багато зав'язано на субсидування загальноєвропейських фондів ...

 
- Так, але нам стільки грошей не дають. Загалом, я до того, що ми не унікальні. Чим ми суттєво відрізняємося від інших країн, які не так давно вийшли з традиційної системи, так це тим, що в Україні був не дуже великий досвід тотального етатизму. У чому трагедія Росії? Там держава – вища цінність. Цінність держави вище цінності людини. Вони так і не вийшли з цього, за виключення скромних спроб початку 1990-х років. В Україні держава такої цінності не мала. У нас немає досвіду сакрального ставлення до держави. Це породжує як проблеми, тому що важче захищатися, так і переваги; з точки зору побудови європейського проекту – це добре.

pavl7310

Реклама

Євген Головаха. Фото: Данило Павлов

- Є інституційні сили в кожному суспільстві, які можуть прискорювати або зупиняти процес зміни цінностей?

- Є навіть окремі особистості. У ХХ століття Махатма Ганді остаточно, але зміг змінити систему кастових цінностей і задати напрямок розвитку Індії як егалітарної держави. У Туреччині такою людиною був Ататюрк. Інший приклад – соціал-демократичні партії Європи. Ці партії вимагали забезпечення соціального захисту для людей, які не можуть забезпечити мінімум соціальних благ. Вони дотримувалися принципу, що потрібно захищати слабких в суспільстві. Хоча, як не дивно, соціальною політикою першим почав займатися ще Отто фон Бісмарк.

- Пенсії ввів?

- Так, але він виходив з того, що без такої політики може бути революція. Послідовну політику проводили все ж соціально-демократичні рухи і партії. Тепер система соціальної підтримки в західних країнах дуже потужна. Де система соціального захисту у нас? І де у нас соціально-демократичні рухи і партії?

Ще приклад – ліберальні партії, який зіграли колосальну роль в популяризації принципу свободи індивіда і особистості. Політичні сили ведуть боротьбу за цінності, їх завдання – пропагувати в суспільстві свої цінності.

 
- Але зараз соціал-демократам в Європі не дуже добре, їх рейтинги падають від виборів до виборів, а партії поводяться так, що складно зрозуміти, хто яких цінностей дотримується ...

 
- Тому що в Європі криза. Соціал-демократи завжди були за підтримку слабких і меншин. А якщо держава підтримує біженців, то з точки значної частини середнього класу – це підтримка паразитів за їх рахунок. Тому соціал-демократи втрачають в популярності, а інші політичні сили набирають. Але все ж нинішні цінності в Європі тримаються і я впевнений, що в цьому плані Європа встоїть.

 
- А що на іншій стороні кордонів України – в РФ, що вибудував Путін? Як зрозуміти їхнє суспільство, коли у Меркель більше 40% рейтингу, то це багато за європейськими мірками, китайці своїх генсеків міняють раз на 10 років, а там вже 18 років і 80% підтримки ...

 
- Найпростіша відповідь: у Саддама Хусейна було 99%! Що зробили в Росії? Відтворили традиційну систему цінностей, довго не думали. Там коктейль імперських і радянських цінностей. Відтворили практично царя, що стало природним для цієї країни. Якщо труп не можна реанімувати, то його можна гальванізувати. Ось вони і гальванізували імперські цінності. Україно-російський конфлікт можна порівняти з тим, як мертвий хапає хворого, але все ще спраглого життя, і тягне його в "братську" могилу.

Підтримка Путіна в РФ – це ціна на нафту і нафтопродукти. Він налагодив мінімальну систему патерналістського розподілу частини надприбутків. Цінності патерналістських суспільств, домінуючі в РФ, це далеко не цінності постіндустріального суспільства, де індивід і його права домінують над державою. До того ж, Росія, як і Україна, напіврозкладена індустріальна країна. Скільки людей в східній Україні не можуть влаштувати життя і прилаштуватися до сучасної постіндустріальної економіки.

Росія приречена на відставання від світу. Наявність ядерної зброї не дає зупинити Кремль. Але тут і
Північну Корею не дуже виходить зупинити. Для нас це проблема , тому що ми приречені жити під тиском РФ , яка тягне нас в минуле . Я говорив не раз , що від Росії треба було не відскакувати , а відповзати .
Лавірували лавірували, та не вилавірували ...

- Не вийшло. З проблемою " Росія " нам жити довго . Поки їх внутрішні проблеми не наростуть до таких масштабів , що вони не зможуть нав'язувати свої цінності нам і всьому пострадянському простору . Коли це трапиться – не знаю . Цінності не змінюються швидко , але режими іноді падають швидко . Якщо Європа за 40 років пройшла від суспільства з переважно матеріальними цінностями до переважно постматеріалістичних , чому ми не можемо . Ще якщо врахуємо їх проблеми , можемо і швидше .

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38705.62

Bitcoin Cash (BCH)

225.21

Binance Coin (BNB)

228.54

Ethereum (ETH)

2088.26

Litecoin (LTC)

71.57

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
53,90
51,90
52,90
35,90
54,00
53,50
53,50
39,95
55,74
54,29
54,30
36,77
55,79
54,38
54,29
35,99
55,90
53,90
52,90
35,90
59,88
56,79
56,49
37,33
59,99
57,99
56,99
36,60
59,99
57,99
57,99
36,48
59,99
57,99
56,99
36,64
-
51,45
51,22
35,14
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

36.35

Євро (€)

39.72

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти