Соціолог Євген Головаха: З проблемою "Росія" нам жити довго

За словами експерта, Україна прагне в Європу, але європейські цінності поки розділяє не до кінця

Про те, як цінності більшості жителів України відрізняються від цінностей жителів Північної Європи, ніж схожі один на одного народи Східної Європи і до яких цінностей Москва тягне українців, в інтерв'ю сайту "Сегодня" розповів Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАН України.

- Чому тема цінностей і їх значення актуальна для економістів, політологів, соціологів, чому зараз багато чого обертається навколо цього поняття, навіть якщо почати говорити про реформи в Україні, все одно виходиш на цінності?

 
- Є базові категорії в будь-якій науці. Наприклад, енергія або симетрія для точних наук. Без цих понять неможливо нічого аналізувати, починаючи від аналізу елементарних частинок і закінчуючи астрофізикою. Так само в соціальних науках – економіці, політичній науці та соціології. Саме цінності є категорією, з якої треба починати аналіз соціуму. Цінності, за моїм визначенням, це культурно обумовлені стійкі уявлення про те, що саме в суспільстві є соціальним благом для людей. Саме цінності визначають, що є благом, тому що в різних суспільствах по-різному це уявляють. Цінності часто є тим, заради чого люди можуть жертвувати життям або благополуччям. Це можуть бути релігійні, ідеологічні, побутові цінності. Сам перелік цінностей для всіх однаковий, але для різних соціумів і для різних людей вони мають різне значення.

 
- Які цінності важливі для жителів України?

 
- Давайте почнемо з того, що ми сформували для себе геополітичне завдання – стати членом об'єднаної Європи. Що нам заважає? Економіст скаже, що бідність. Політолог скаже, заважає нерозвиненість демократичних інститутів, в Європі вони більш розвинені. Все це правильно, але ми все ж з геополітичних орієнтацій – європейці; ми відійшли від імперської Росії, йдемо в напрямку Євросоюзу, узгоджуємо на цьому шляху своє законодавство. Але не виходить.

 
- Чому?

 
- Тому що закони, суди і все інше може функціонувати в тому випадку, якщо у людей є відповідні цінності, які співпадають з благими намірами цих структур. Якщо цінністю є чесність в будь-яких справах, то ці закони мають велике значення. Коли ви вважаєте, що це зможе функціонувати будь-яким шляхом, ви вчитеся обходити законодавство. Рівність перед законом є базовим для Євросоюзу. У нас усі рівні, але хтось "рівніше". Якщо для нас життєвий успіх поза законом, то чиновники просто не дотримуються закону, тому що у них певні внутрішні домовленості щодо розподілу сфер впливу. Вони можуть міняти гроші на закон і навпаки. Рядові громадяни таких можливостей не мають, вони засуджують політичну корупцію.

 
- Але це ж лицемірно щодо практик ...

 
- Ми на першому або другому місці в Європі по нетерпимості до проявів політичної корупції. Навіть два Майдани влаштували. Але коли у цих же людей запитують, а якщо вам треба вирішити своє питання шляхом подарунків або підношень? Наші люди до цього ставляться нормально! Тут ми теж посідаємо перше-друге місце, але з кінця. Чому так? Тому що цінності рівності перед законом у нас до сих пір немає. Ми вважаємо, що рівними перед законом повинні бути інші люди, а не ми.

- А в які ще цінності ми "не вписуємося" в Європу?

 
- Наприклад, толерантність. Зараз по цій цінності виникають конфлікти між угорцями та німцями, наприклад. Це через біженців. Але все ж Європа тримається за цю цінність. Терпимість як цінність прописана навіть в договорі ЄС. Є цінність рівності між жінками та чоловіками, чого у нас все ще теж немає. Для нас це дивно, навіть наші жінки за цим спостерігають з гумором. Ми
засуджуємо геїв. Миїхрозглядаємоякщосьнезрозумілеідалеке.Унасдомінуєізоляціонізм,хочемовідсторонитисявідлюдей,якінанасне схожі,від"інших".Ізоляціонізмсередукраїнцівдужерозвинений.Ми нексенофоби,хочнасросіянивцьомузвинувачують,алемиізоляціоністи,дужевіддистанційовані,навітьвідзахіднихєвропейців.

- Ми в цьому унікальні?

- Ні. Це цінності напіврозкладеної традиційної соціальної системи. Ми вийшли з традиційного суспільства. Є два чинники. Перший: феодалізм, який пізно закінчився. Другий: патріархальне суспільство, яке розпадалося і ще остаточно не розпалося.

 
- Чому не розпалося?

 
- Ми були селянською країною, урбанізація у нас була дуже пізня – 1950-1960-ті роки. На початку 1950-х років 70% населення жило в сільській місцевості, де зберігалися свої цінності. Потім була штучна і прискорена урбанізація, вона зламала і спотворила традиційні цінності. Тому у нас напіврозкладене традиційне суспільство, та ще й з великим досвідом радянської безвідповідальної системи відносин, де людина нічого не варта, якщо не займає високої партійної позиції.

 
- Цінності можуть змінюватися?

- Так, але поступово. Не може бути революційних змін цінностей. Навіть коли радянська система, як здавалося, зламала імперське і феодальне суспільство, вона швидко почали відтворювати те ж саме, але під іншими назвами: замість царя – генсек, замість релігії – комуністична ідеологія, свої герої-мученики, замість кріпацтва – колгоспи. Але не створено демократичну спільноту, на яку ми зараз орієнтуємося.

 
- Які цінності домінують у європейців?

- Для них самореалізація є однією з головних цінностей. Для нас вона теж важлива, але в формі кар'єризму, модель самореалізації інша.

Сучасна модель самореалізації відривається від місця в соціальній ієрархії. Можна самореалізуватися будучи прем'єр-міністром або простим громадянином в будь-якій діяльності. У нас самореалізація – кар'єра. Наприклад, куди кинулися люди з Майдану – до Верховної Ради. Журналісти, командири, громадські діячі. А чому вони вирішили, що вони можуть керувати державою? Тому що це засіб самореалізації, кар'єрний ріст. Я їх не засуджую, такі у нас цінності в суспільстві.

 
Є домінантна цінність європейців – свобода. У нас провідна цінність – безпека. Це нормально, коли люди цінують безпеку. Нормальна людина хоче жити в безпеці. Проблема в тому, що вільна людина вибирає свободу навіть на шкоду безпеки, а людина нашого типу – готова поступитися свободою заради безпеки. В результаті, перефразовуючи Черчіля, немає ні свободи, ні безпеки.

 
- Якщо цінності змінюються, як швидко це може відбуватися?

- Світові дослідження цінностей свідчать про те, що вони змінюються. Для цього потрібні десятиліття. Є теорія американського соціолога Рональда Інглхарта, який розділив всі цінності на дві категорії – матеріалістичні і постматеріалістичні. Матеріалістичні, наприклад, безпека або гроші. Постматеріалістичні, наприклад, особиста самореалізація, взаємодопомога або благодійність. Це дослідження почалися в 1970-х роках. Вони і сьогодні проводяться. У всьому світі, в тому числі і в Україні.

У 1970-х роках в усьому світі переважали матеріалісти по домінантним цінностям. Постматеріалістів була меншість, а через 30 років постматеріалісти стали домінувати в країнах Північної Європи. Тобто нинішня система цінностей Європи – це тільки останні десятиліття. В Україні перехідний тип: переважна більшість – матеріалісти, постматеріалістів – лічені відсотки і є значний прошарок людей з перехідними цінностями. Якщо у нас буде ще нормальних 30-40 років, ми будемо теж постматеріалістичним суспільством.

 
- А як в інших країнах Східної Європи?

 
- У Польщі теж все ще перемагають матеріалісти, як і у всій Східній Європі. Коли добре, то всі демократи і європейці, а коли погано – ізоляціоністи.

- Ну, в цьому плані багато зав'язано на субсидування загальноєвропейських фондів ...

 
- Так, але нам стільки грошей не дають. Загалом, я до того, що ми не унікальні. Чим ми суттєво відрізняємося від інших країн, які не так давно вийшли з традиційної системи, так це тим, що в Україні був не дуже великий досвід тотального етатизму. У чому трагедія Росії? Там держава – вища цінність. Цінність держави вище цінності людини. Вони так і не вийшли з цього, за виключення скромних спроб початку 1990-х років. В Україні держава такої цінності не мала. У нас немає досвіду сакрального ставлення до держави. Це породжує як проблеми, тому що важче захищатися, так і переваги; з точки зору побудови європейського проекту – це добре.

pavl7310

Реклама

Євген Головаха. Фото: Данило Павлов

- Є інституційні сили в кожному суспільстві, які можуть прискорювати або зупиняти процес зміни цінностей?

- Є навіть окремі особистості. У ХХ століття Махатма Ганді остаточно, але зміг змінити систему кастових цінностей і задати напрямок розвитку Індії як егалітарної держави. У Туреччині такою людиною був Ататюрк. Інший приклад – соціал-демократичні партії Європи. Ці партії вимагали забезпечення соціального захисту для людей, які не можуть забезпечити мінімум соціальних благ. Вони дотримувалися принципу, що потрібно захищати слабких в суспільстві. Хоча, як не дивно, соціальною політикою першим почав займатися ще Отто фон Бісмарк.

- Пенсії ввів?

- Так, але він виходив з того, що без такої політики може бути революція. Послідовну політику проводили все ж соціально-демократичні рухи і партії. Тепер система соціальної підтримки в західних країнах дуже потужна. Де система соціального захисту у нас? І де у нас соціально-демократичні рухи і партії?

Ще приклад – ліберальні партії, який зіграли колосальну роль в популяризації принципу свободи індивіда і особистості. Політичні сили ведуть боротьбу за цінності, їх завдання – пропагувати в суспільстві свої цінності.

 
- Але зараз соціал-демократам в Європі не дуже добре, їх рейтинги падають від виборів до виборів, а партії поводяться так, що складно зрозуміти, хто яких цінностей дотримується ...

 
- Тому що в Європі криза. Соціал-демократи завжди були за підтримку слабких і меншин. А якщо держава підтримує біженців, то з точки значної частини середнього класу – це підтримка паразитів за їх рахунок. Тому соціал-демократи втрачають в популярності, а інші політичні сили набирають. Але все ж нинішні цінності в Європі тримаються і я впевнений, що в цьому плані Європа встоїть.

 
- А що на іншій стороні кордонів України – в РФ, що вибудував Путін? Як зрозуміти їхнє суспільство, коли у Меркель більше 40% рейтингу, то це багато за європейськими мірками, китайці своїх генсеків міняють раз на 10 років, а там вже 18 років і 80% підтримки ...

 
- Найпростіша відповідь: у Саддама Хусейна було 99%! Що зробили в Росії? Відтворили традиційну систему цінностей, довго не думали. Там коктейль імперських і радянських цінностей. Відтворили практично царя, що стало природним для цієї країни. Якщо труп не можна реанімувати, то його можна гальванізувати. Ось вони і гальванізували імперські цінності. Україно-російський конфлікт можна порівняти з тим, як мертвий хапає хворого, але все ще спраглого життя, і тягне його в "братську" могилу.

Підтримка Путіна в РФ – це ціна на нафту і нафтопродукти. Він налагодив мінімальну систему патерналістського розподілу частини надприбутків. Цінності патерналістських суспільств, домінуючі в РФ, це далеко не цінності постіндустріального суспільства, де індивід і його права домінують над державою. До того ж, Росія, як і Україна, напіврозкладена індустріальна країна. Скільки людей в східній Україні не можуть влаштувати життя і прилаштуватися до сучасної постіндустріальної економіки.

Росія приречена на відставання від світу. Наявність ядерної зброї не дає зупинити Кремль. Але тут і
Північну Корею не дуже виходить зупинити. Для насцепроблема,томущомиприреченіжитипідтискомРФ,якатягненасвминуле.Яговоривне раз,щовідРосіїтреба було невідскакувати,авідповзати.
Лавірували лавірували, та не вилавірували ...

- Не вийшло.Зпроблемою"Росія"намжитидовго.Покиїхвнутрішніпроблеми ненаростуть дотакихмасштабів,щовонине зможутьнав'язуватисвоїцінностінамівсьомупострадянському простору.Колицетрапиться-не знаю.Цінності незмінюютьсяшвидко,алережимиінодіпадаютьшвидко.ЯкщоЄвропаза40роківпройшлавідсуспільствазпереважноматеріальнимицінностямидопереважнопостматеріалістичних,чомумине можемо.Щеякщоврахуємоїхпроблеми,можемоішвидше.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 вересня 1991. 🇺🇦24 вересня 1991 Візит голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука до Канади завершено...

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
7 866 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти