Судова реформа Порошенко: оцінка експертів

30 жовтня 2014, 07:21

Олександр Ільченко Олександр Ільченко

Президент: "Мені потрібен не лояльний суд, а той, що захистить закон і громадян..."

Вчорана зустрічі зчленамиствореногоднямиРадиз питаньсудовоїреформиПетроПорошенкозаявивпро необхідністьнегайного проведеннясудовоїреформи,що сприяєвстановленнюверховенстваправа,забезпеченняефективного захиступравісвободгромадян.

"Меніне потрібенсуд,лояльнийдо президента,-заявиввін.- Меніі всьомусуспільствупотрібенсуд,якийзахищаєзаконігромадянина".За йогословами,рівеньдовірисуспільствадо судової системимає бутитакимже,як доармії.Ареформусудовоїсистеми повиннасупроводжуватиреформасуміжнихінститутів-виконаннясудовихрішень,адвокатури,прокуратури,причомуРада зпитаньсудової реформи маєстатимайданчикомдляузгодження всіхпропозицій уцьому напрямку.

Вчора жнасайтіпрезидентаз'явилисятезипроектусудовоїреформи,покликаної,яксказано,впреамбулі,відповідати кращимєвропейськимстандартамізабезпечувативерховенствоправа.

Щоз цьогодумають саміслужителіФеміди,правозахисники таекспертиу сфері правосуддя?Відповідінацихпитанняшукалижурналісти"Сегодня".

-Реформипрезидентазнаходятьпідтримку і розумінняне тількивсуспільстві,алеівнашому професійному середовищі,- вважаєзаступникголови АпеляційногосудуКиївськоїобласті ОлександрШевченко.-Потугиколишньої владибудь-що змінитивсудовійсистемівиявилися лишекрасивимидеклараціями.На жаль,і нинішня владакористуєтьсяКПК,який фактичнобувпереписанийАндріємПортновим,та іншимизаконами,прийнятимиз його подачів 2010-муінаступні роки.Реформуватисудовугілку владитреба.Але нетак,якпропонуєтьсязараз.Мовляв,звільнимо9000суддів,івсебудепо-новому.Ніхточомусь невраховує,що ці9000суддівприйняли майже9 млн.рішень,захистившипорушені правагромадян.Так,судовареформаповиннабути спрямованана підвищеннявідповідальностісуддів,прозорістьїхрішень.Алеприцьому не можнапорушуватиКонституцію,рішенняВерховного,Конституційногосудів,Європейськуконвенціюпро захистправлюдини.Не можнавлаштовуватицькуваннясуддів.

-Головниму судовійреформімені видаєтьсянезалежністьсуддів,боконституційнихгарантійвцьомупитанніявнонедостатньо,-зазначаєправозахисникЄвгенЗахаров.-Існуючасудовасистемадуже залежнаповертикалівід судіввищого рівня.Суддібоятьсявиноситирішення.Чомуу настакмаловиправдувальнихвироків?Та томущосуддізнають:їхзаце будутьлаяти,цьогоїм непробачитьпрокуратура.Івиносятьобвинувальнівироки.Тому завданнясудовоїреформи,намійпогляд,двоєдина.З одногобоку,відродитиповагудо судовоївлади.З іншого-забезпечитисильнімеханізмиконтролюза нею,щоб недопуститизамовнихрішеньіприцьомусама"третя"влада була бзацікавленав очищеннівідлюдейнедостойних.Спробивзятисудипід свійконтроль,диктуватиїм своїумови характернідлябудь-якої влади.ЗгадайтеЮщенко,якийдивувався,як церайоннийсуддяможескасуватиуказпрезидента.До праваставлення має бутияк дочогось непорушногоівсуспільстві,іу можновладців,іолігархів,іу пересічнихгромадян.Іншезгубнодлявсіх.

- Меніза родомдіяльностідовелосядавнозайматисярозробкоюістворенняммоделі майбутньоїсудовоїсистеми,длячоговивчавізарубіжнийдосвід,-кажеекс-главаВищої радиюстиціїВолодимирКолесниченко.-Бездовірисуспільства до тих,хтоздійснює правосуддя,говоритипро позитивні зрушення,реформуваннісудовоїсистеминеможливо.Про свої пропозиціїполіпшитимодельправосуддяярегулярнодоповідавкерівництвукраїни.Ціматеріалиє, вонизаймають247сторінок.Алесьогоднішнявлада намагаєтьсявинайтисвійвелосипед.Створено комісіюз питаньсудовоїреформи,вчиїйкомпетенціїособистоу мене є великісумніви.Хорошийгосподар незруйнуєстарухату,поки непобудуєновий будинок.Анинішнявладавсеробить навпаки- спочаткухочезнищитидощентуте, що було,залишившись,образнокажучи,голими-босиминавулиці,і тільки потімприступатидо створеннячогосьнового.Меніздається,ценевірний,нерозумнийпідхід.Не дарма жкажуть:нове -це добрезабутестаре.ДайБогуспіхуновому проектусудовоїреформи.Алеяставлюсядо ньогопесимістично.

-Суддіврайонного,міськоголанки,які керівниківміліції,прокуратури,потрібнообиратигромадою,-переконанийщеодинправозахисникЕдуардБагіров.- Вони неповиннізалежативід влади.Відповідальністьза прийняті рішеннясуддяповиненнеститількипереджителямирайонучи міста,чиїінтересипредставляє.Вибиратийого требавідкрито.Дляцього необхідновнестизмінивЗаконпросудоустрій,суддяобиратиметьсянародом,афункції контролюзайогодіяльністюляжутьнапредставниківгромадськостіза участюспеціальноствореної ради.Почнуть надходитискаргинароботусудді-це привіддляйогопереобрання.Такиймеханізмдозволитьвчасноприпинити порушення,зловживання,виб'єґрунтз-піднігкорупції.

-Рівенькорупціївсудахкорелюютьіз загальнимрівнемкорупціївдержаві,-продчерківаетзампредседателятимчасовоїспеціальноїкомісіїз перевіркисуддівсудівзагальноюрисдикціїприВищій радіюстиціїМаркіянХалабала.-Судовасистемає лишескладовою системиорганівдержавноївлади.Разомз тимрівеньлатентностікорупційнихправопорушеньвсудахдещо вищез урахуванням наявностіу суддівзаконодавчихгарантій їхнезалежності -суддяне можебути без згодиВерховноїРадизатриманийчи заарештований,повідомленняпро підозруоздійснюєтьсягенпрокуроромУкраїниабо йогозаступником, відстороненнявідпосади у зв'язку зпритягненням докримінальноївідповідальностіздійснюєтьсяВищою кваліфікаційноюкомісієюсуддівУкраїнинапідставі мотивованоїклопотаннягенпрокурора,а звільненнясудді-парламентом або президентомза поданням Вищоїрадиюстиції.Чи зміниться ситуаціяна краще?Намійпогляд, так.По-перше,почавпрацюватимеханізмперевіркисуддівта притягнення їхдо відповідальності, передбаченоїЗакономУкраїнипро відновленнядовіридо судової владивУкраїні.По-друге, 14 жовтняпарламентомприйнято Законпро запобіганнякорупції,що передбачаєдоситьефективнусистемудекларуваннячерезвідображеннядоходівівитрат.

Реклама

В тренді
На Україну насуваються сильні грози: де погода буде небезпечна

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти