Ткацтво в Україні та світі: від трави і стебел до золотої павутини

17 червня 2018, 03:19

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

У Стародавньому Єгипті ткали з тростини, на Русі – з льону, а в М'янмі – з лотоса

Ткацька справа була закладена на початку новокам'яного століття, коли люди з землеробством освоїли і мистецтво плетіння полотен з трави, пагонів і стебел рослин. Є навіть думка, що "ткачі" просто перейняли технологію створення гнізд у птахів. В процесі експериментів людина визначила, що конопляні, кропив'яні і лляні стебла найкращим чином підходять для створення міцних волокон. По настінних малюнках в Єгипті, по фресках і малюнках на грецьких вазах можна судити про отримання льняного волокна в стародавні часи: його сушили, м'яли, шарпали, чесали і пряли вручну за допомогою висить на нитки веретена.

Найдавніші відомі науці тканини з'явилися в Стародавньому Єгипті – їх ткали з льону, очерету і трави понад 7 тисяч років тому. Невеликі зразки цих раритетів дійшли до наших днів завдяки тому, що єгипетських фараонів перед похованням замотували в лляні савани. По пізніших зразках можна судити про те, якого прогресу отримала ткацька справа в Стародавньому царстві. У гробниці Тутмоса IV (1397-1388 роки до н. е.) знайшли кілька шматочків кольорової гобеленової лляної тканини, а в гробниці Тутанхамона (1332-1323 роки до н. е.) вже лежала вишивка. У Каїрському музеї зберігаються три зразка гофрованої лляної тканини XVIII династії (1550-1292 роки до н. е.), на одній з яких вже є два ряди плісировки під прямим кутом один до одного
.

Чистий і білий лляний одяг був символом невинності і моральної чистоти. А ось одяг з вовни, в основному овечої, у древніх єгиптян вважалася нечистим для ритуальних цілей. Давньогрецький історик Геродот писав: "Нічого з вовни не можна вносити в храм або ховати з померлим. Це заборонено". Стародавньому єгипетському ткацтву присвячено безліч наукових праць, і цю тему досі досліджують вчені. З настінних розписів гробниць наука дізналася, як оброблялися стебла льону для отримання лубяністих волокон, як їх очищали, чесали, вирівнювали, пряли і сучили. Вчені прийшли до висновку, що примітивний ткацький верстат ремісників Стародавнього царства лежить в основі сучасного ткацького обладнання, а єгиптянам залишалося мало невідомого в цьому ремеслі.
Реклама

ВІндії,якнабатьківщинібавовняноговиробництва,знайденітканиницьоговиду,датованіперіодомміж3250-2750рокамидон.е.Гердотписав:"ВІндіїнадеревахростешерсть,красивішеіякісніше,ніжовеча.Індійціносилиодягздеревноївовни".
АвIVтисячоліттідон.е.китайцінавчилися вироблятишовкзм'якихниток,що добуваютьсязкоконашовковичногошовкопряда.Найдавніший екземпляршовковоїтканинидатується3630рокомдон.е.,вінбувзнайденийнарозкопкахЯншаов Хенань.Цієютканиноюбулообгорнутетілодитини.

Шовк: виробники люблять ароматне листя і дуб

Дами, як відомо, мріють однаково і про хутро, і про шовки. У світі існує п'ять основних видів шовку високої комерційної значимості, одержуваних від різних видів шовкових черв'яків і вироблених в КНР та Індії. Основні види шовку – малбері, туссар, туссар з нитки дубового шовкопряда, муга і ері. Решту сортів зазвичай називають узагальнено – нетутові.
Велика частина світової шовкової продукції відноситься до сорту малбері – продукт життєдіяльності тутового шовкопряда, який харчується листям тутового дерева. Цей вид прекрасно розводиться в неволі. Туссар є сортом суворого шовку мідно-червоного кольору, який використовується, в основному, для виготовлення меблевої оббивки і інших інтер'єрних тканин. Виробники цієї нитки розводяться на деревах в природних умовах, і їх збирають індійські сімейні громади.

Шовксорту ері,відомийтакожпідназвоюендііерральді,проводитьсязперекрученоїшовковоїнитки,яку отримують зкоконів,відкритихзобохкінців.Шовкова ниткадляшовкуцьогосортувиробляєтьсярозведенимвштучнихумовахшовковимчерв'яком,якийхарчуєтьсялистямкасторовихдерев.Здавніхчасівцейвидшовкувикористовуєтьсядлявиготовленнячаддара.

Найбільшелітнимматеріаломвважаєтьсяшовкзолотистогокольорумуга,якийєосновною продукцією шовкової галузіІндії.Ціниткивиробляєшовковийассамськийчерв'як,любительлистяароматнихпоріддерев.Ікоштує від$50до$100заметр.

muga_silk_cocoons

Індія. Найдорожчі сарі виходять з шовку муга. Фото: craftsvilla.com

Шарф з лотосу

Реклама

УМ'янмііснуєєдиневсвітібагатовіковевиробництвопоствореннюшовкузнайтоншихнитоклотоса.Білі,блискучіідужееластичніволокнавитягуютьзстеблацієї рослини.Вонинастількитонкі,щобільшесхожінапавутинки.Знихцілкомтрадиційнимспособомробитьсянитка.

Роблятьшовкзлотосанаєдинійвсвітіфабриці,що стоїтьнапаляхпосередвисокогірногоозераІнле.Ідобуватисировинуможнавстрогообмежений час-зтравня по грудень,коливнутрішніволокнастеблабірманськоголотосадоситьніжнііеластичні.Зсировинногоквіткинеобхідновідразу ж отриматинитки,оскількичерезкількагодинвонивисохнутьіцезробитибуденеможливо.

Всіопераціїроблятьсявиключновручну,технологіятрудомістка,кількістьсировиниобмежена.Врезультатізамісяцьбірманськімайстриніможутьстворитивсього50мтканинишириноюв75см.Длявиробництва1кгпряжінеобхіднідесяткитисячстебеллотоса.Цедорога тканина.Шарфзнеїкоштує до $200.

Ткаль в Давній Русі охороняла Мокоша

У Європі в першу чергу навчилися плести лляні тканини і вовняні. А той же шовк не одне століття вважався тканиною для знаті, оскільки його потрібно було доставити з Китаю через відомий всім Шовковий шлях, що можна було зробити нерегулярно і в дуже обмежених обсягах. Одяг з шовку зустрічався хіба що у візантійського імператора, повсякденний одяг не входив в цю категорію. Бавовна була відома в Європі та Малій Азії з часів Олександра Великого, але єдиним її джерелом за межами Індії (де він був одомашнений) до промислової революції був Іран і Центральна Азія. Таким чином, одяг робили в основному з вовни і льону. Надалі льон широко використовували на Русі, в Ассирії, Індії, Персії, Месопотамії і Римі.

Ткацька справа з рослинних волокон була налагоджена ще у трипільців, які жили в VI-III тисячолітті до н. е. в Дунайсько-Дніпровському межиріччі. Через особливості цього кліматичного поясу зразки трипільських тканин просто не могли дійти до наших днів. Єдине, що ми маємо, – відбитки тканин, збережених на днищах трипільського посуду. Зате знайдено безліч пов'язаних з ткацтвом інструментів і пристосувань, датованих ІІ тисячоліттям до народження Христа. Відомий український археолог Михайло Відейко так описує домашні виробництво трипільського періоду:

"Станок состоял из вертикальной деревянной рамы, на которую были натянуты нитки основы при помощи вытяжек определенного веса, в зависимости от качества и количества ниток. Костяной или деревянный кораблик запускается вручную. Станок давал возможность делать ткань шириной до 1 метра и шире".

Убільшпізнічаси,згіднонаукової праціакадемікаБорисаРибакова"РемеслоДавньоїРусі",вкожній хатібувткацькийверстатісім'ясамостійносебезабезпечувалаодягом:

"Вплоть до XIX века почти каждая крестьянская семья своими силами рубила избу, ладила соху, борону, ставила ткацкий стан, дубила овчину, пряла и ткала лен, изготавливала деревянную мебель и утварь... Сырьем для ткацкого дела в X—XIII веках служили лен, конопля и овечья шерсть. Все эти виды волокнистых веществ были известны в Восточной Европе еще задолго до Киевской Руси. Обработка льна, известная нам по древним обрядовым песням, ничем не отличалась от более поздней. Лен дергали, мочили, сушили, трепали и готовили из него кудель. Шерсть стригли специальными ножницами, известными нам по находкам. А вот ни одно ручное веретено не сохранилось в музеях".

Услов'янбуласвояпокровителькапрядіннятаткацтва-богиняМокоша.Цеєдине жіночебожество,ідолякогостояввспорудженомукняземВолодимиромкиївськомукапищенарівнізідоламиіншихбогів.

Про розвиток ткацької справи на території сучасної України можна судити і за килимами, що дійшли до наших днів, які використовувалися не тільки як постілки, а й як настінна прикраса і як скатертина на столах і скринях. Слов'яни виготовляли килими на верстатах двох типів – вертикальних і горизонтальних, і вченим складно сказати, який з них з'явився раніше. У центральній Україні на вертикальних верстатах під назвою кросни виготовляли гладкі двосторонні і ворсові килими. Візерунок ткали вручну, шляхом переплетення основи кольоровою ниткою, без застосування будь-яких пристосувань. На території сучасної західної України, де переважало вівчарство, плели вироби з вовняних ниток.
Реклама

Якрозповіла"Сегодня"завідувачвиставкоюткацтвавМузеї народноїархітектуриіпобуту"Пирогово"НінаЗозуля,донашихднівдійшлобагаточастинвідткацькихверстатів.Укерованій неюекспозиціїнайстарішимєкилим1871 року,створениймайстрамиколишньоїПодільськоїгубернії."Устародавнічасилюдибулинеписьменними,алелегкопроводилирозрахунки,щобзробититканину.Іцебулодивно",-говоритьЗозуля.

9124-9216_

Покровителька ткаль. Зображення богині Мокоші часто зустрічається в старовинних полотнах, що дійшли до наших днів

Найбільш унікальні в світі зразки

  • Найдавніші тканини зняли з фараонів

НайдавнішітканинизнаходятьсявЄгипетськомумузеїтекстилю.Невеликізразкираритетівдійшлидонашихднівзавдяки тому,щоєгипетськихфараонівпередпохованнямзамотуваливллянісавани.Колекцію збираликількадесятиліть,алемузейвідкривсялишев2010 році.

  • Найдорожча шерсть: альпака

НатериторіїПеруанськихАндплетутьполотназниток,отриманихзвовнигірськихальпака,івонанайдорожчашерстьвсвіті.Така тканинанабагатолегшеітеплішеовечої,ащепрактичноводонепроникна.Хутроальпакадужестійкеіне маєжиру,томувиробизньогодовгоне забруднюються.

  • Королівська тканина від паука-колопряда

Найдорожчатканинавсвіті($500тис.за1кв.м)створюєтьсяпавуками-колопрядамизМадагаскару.Міцні,алетонкіниткизолотоговідтінкувиробляютьлишесамкивсезондощів.23тис.комахзаденьможутьвиткатилише28гнитки.Дляткацькоїниткипотрібноскрутитичотириниткиз24павукових.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти