Україну заполоняють фальшивки: як впізнати справжню купюру

2 жовтня 2016, 07:41

Олександр Литвин

У Національному банку кажуть: ситуація під контролем, а гривня надійно захищена, але при цьому відзначають, що українцям потрібно бути уважними

КількаднівтомуназустрічізкерівництвомНацбанкупредставникинебанківськихфінансовихустанов(вонижобмінники)повідомилипро те,щоостаннім часомукраїнцівсечастішеприносятьфальшивідоларитаєвро.Фальшивомонетникипідробляють нетількиіноземнувалюту,а йгривню:накожні10 мільйонівсправжніхкупюрприпадає27фальшивок.Сайт"Сегодня.ua"з'ясував,скількивУкраїніфальшивихгривеньіякдізнатисяпідробку.

Фальшивок мало, але вони є

Реклама

Українськувалютупідробляють нетакчасто,як,наприклад,євро,розповідаєзаступник начальникаУправлінняорганізаціївиготовленнятазахистугрошейібланківціннихпаперівДепартаментугрошового обігуНБУВалерійСтрочков.За підсумкамиминулогорокунамільйонкупюрприпадаєвсього2,7підробленихгривні.У тойжечаснатаку ж кількістьєвро-50фальшивок."Заразситуаціязпідробленимибанкнотаминаціональноївалютиконтролюєтьсяіне маєзагрозливийхарактер",-зазначаєСтрочков.

Кількістьфальшивокоцінюютьза кількістювилученихкупюр.Уцьомуроціцейпоказниквідповідають результатамминулогороку.Однакв 2016-мфальшивомонетникиактивніше"малюють"банкнотиноміналом500гривень.

Чимвищеноміналбанкноти,тимскладнішеїїпідробити,відзначаютьвНаціональномубанку.Системазахистукупюриноміналом1гривнянижче,ніжкупюриноміналом500гривень.Незважаючинаце,підробляють найчастішевеликікупюри-ризикуватичерезп'ятьгривень,використовуючискладниймеханізмідорогий папір-невигідно.

Реклама

"Звикористаннямкопіювальної абокомп'ютерноїтехніки,зокремаструменевихілазернихпринтерів,можнавідтворитизагальнийдизайніколірнугаммубанкноти.Прицьому невідтворюютьсяокреміелементизахисту,зокремаоптико-змінніфарби",-розповідаєВалерійСтрочков.Томувпізнатифальшивкуможебудь-якийукраїнець,якщоуважнішепридивитисядо купюри.

"Звикористаннямкопіювальної абокомп'ютерноїтехніки,зокремаструменевихілазернихпринтерів,можнавідтворитизагальнийдизайніколірнугаммубанкноти",-уточнюєВалерійСтрочков.

Найчастішезловмисникизбуваютьфальшивкиваптеках,громадськомутранспорті,наАЗС,вмагазинахіринках.Самевцихмісцяхвартоособливоуважнопридивлятисядо"здачі".У всіхсупермаркетахнакасахбанкнотиперевіряються,томутампідробкизустрічаютьсязначнорідше.

Більшістьпідробокцебанкнотиноміналом50,100,200і500гривень.Крімтого,фальшивомонетникинавчилисянепоганопідроблятибанкнотиноміналом100і200євро,атакож100-доларовукупюру.

"Вціломуукраїнськагривнямаєвисокийрівеньзахистувідпідробок,оскількиНаціональнийбанквикористовуєсучаснітехнологіїдлявиготовленнягрошовихзнаків.Сучаснасистемазахистубанкнотгривеньзнаходитьсянаодномурівнізсистемамизахиступровіднихвалютсвіту,наприклад,євро",-розповідаєексперт.

"Сучаснасистемазахистубанкнотгривеньзнаходитьсянаодномурівнізсистемамизахиступровіднихвалютсвіту,наприклад,євро",-розповідаєексперт.

Як впізнати фальшивку

Гривня захищена 20 елементами, однак неозброєним оком всі захисні елементи побачити вкрай складно. Для цього потрібно скористатися спеціальними детекторами. "Головне, що слід пам'ятати – в разі сумнівів у справжності банкнот потрібно не поспішаючи перевірити кілька захисних елементів. В переважній більшості підроблені банкноти гривні виготовляються з використанням копіювальної або комп'ютерної техніки, зокрема струменевих і лазерних принтерів. І якщо просто уважно розглянути банкноту, можна відразу відрізнити підробку від справжньої банкноти", – розповідає Валерій Строчков.

"В переважній більшості підроблені банкноти гривні виготовляються з використанням копіювальної або комп'ютерної техніки, зокрема струменевих і лазерних принтерів. І якщо просто уважно розглянути банкноту, можна відразу відрізнити підробку від справжньої банкноти", – розповідає Валерій Строчков.

Впершучергу,радятьвНБУ,потрібнозвернутиувагунаводянізнаки(розглянутибанкнотупротисвітла).Націй купюріможнапомітитибагатобарвнийводянийзнак-зображенняпортрета,що повторюєпортрет,надрукований на лицьовому боцібанкнотиісвітлийелементводяногознака-зображенняцифровогопозначенняноміналуабографічногознакагривні.

Реклама

500-uah-fake_finish.

Фото: НБУ

Набанкнотахновогозразканоміналом100і500гривеньз'явилисяновіелементизахисту:"віконна"захиснастрічка-часткововведенавтовщупаперуполімернастрічка,маєвідповіднийколір(набанкнотіноміналом100гривень-темно-сірий,номіналом500гривень-коричневий)іяскравовираженийкінематичнийефект.Стрічкаміститьзображенняноміналубанкнотиіграфічногознакагривні.Призмінікутанахилубанкнотизмінюєтьсянапрямокрухуфоновогозображеннястрічки.

Такожвартозвернутиувагуна:

  • наскрізний елемент-зображення,виконаніводномумісцізлицьового та зворотного боківбанкноты;
  • приховане зображення-цифровепозначенняноміналу,йоговидноприрозгляданнібанкнотипідгостримкутомзорудо джереласвітла;
  • зображення, виконані оптично змінними фарбами,що міняютьколірприрозгляданнібанкнотипідрізнимикутамизору
  • надотикможнавідчутирельєфністьокремихзображень;
  • за допомогоюзбільшувальногоскларозглянутишрифт-якщовінскладається зточокрізнихкольорів-підробка;

Пошкоджену купюру можна поміняти, а фальшивку просто заберуть

"Всебанкноти,які тривалий час знаходятьсявобігуз часомвтрачаютьсвійпервинний вигляд",-розповідаєВалерійСтрочков.Якщобанкнотавцілілабодайна55%,їїможнапомінятинановувбудь-якому банку.

Реклама

Якщобанкнотасильнопошкоджена,їївідправлятьнаспеціальне дослідження,наякомуухвалять рішення,відшкодовувативартістькупюри,чи ні.У тойжечасвсіфальшивкивилучаються-обмінятиїхнасправжнігрошіне можна.

20-years-200-uah-protection_fb

Фото: НБУ

"Якщоєсумніви,справжнякупюра,чи ні,громадяниповиннізвертатисявбудь-якийбанкдляпроведеннядослідженнявідповідною установоюНаціональногобанкуУкраїни.За результатамицихбезкоштовнихдослідженьклієнтамвідшкодовуєтьсявідповіднасумабанкнот,визнанихдійснимиіплатіжними,апідробленібанкнотивилучаютьсяз обігубезвідшкодуванняїхвартості",-пояснюєВалерійСтрочков.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти