Воєнний стан, перемир'я на Донбасі, зміна назви УПЦ МП: головні події останнього тижня року

29 грудня 2018, 20:23

Сергій Гусєв

Росія ввела нове торговельне ембарго, а українці активно оформляють "євробляхи"

Суспільство

Реклама

Про завершеннядіївоєнного стану в10областяхУкраїнизаявивпрезидентУкраїниПетроПорошенко.Прицьомузберегласязаборонанав'їздвУкраїнучоловікамзРосійськоїФедераціїу віці16до60років.

В иросла на 11,4% реальназарплатавУкраїнівлистопадіврічномувираженні.Умісячномувираженні-в порівняннізжовтнем-вонаскоротиласяна2%.Середняномінальназарплаташтатнихпрацівниківвлистопадівмісячномувираженніскоротиласяна0,6%,врічному-вирослана22,5%,склавши9161грн.Прицьомуза прогнозамипрем'єр-міністраВолодимираГройсмана, середнязарплатавУкраїніза підсумками2019рокуперевищить 10,5 тис. гривень.

58% опитаних українців бачатьситуаціювкраїнінапруженою,а31%-критичною.Про цейдетьсяврезультатахопитуваннясоціологічноїгрупи"Рейтинг".За данимидослідження,ситуаціювціломупокраїніжителіобластейоцінюютьгірше,ніжнамісцях.

63 тисячі осіб відвідалив 2018 роцізонувідчуженняЧАЕСзтуристичною метою.Надходженнявідтуристичнихпослугзарік-39 млнгрн.Про цеповідомилоМіністерствоекологіїтаприроднихресурсів.

Реклама

Переноситься на 2019 рік запуск продажу єдиногоелектронногоквиткадлягромадськоготранспорту в Києві. Презентаціясистемиповиннабулавідбутися26 грудня.Щосамезавадилозапускусистеми,вКМДАне уточнюють.

З 29 грудня наДонбасіпочавсярежимприпиненнявогнювзонібойовихдій.Безстроковийрежим"тиші"оголошенонавсійлініїбойового зіткнення,алебойовикивже порушилиноворічнеперемир'я.

З а місяцьрозмитнено 11 тис. "євроблях",  якібули ввезенінамитнутериторіюУкраїниз 1 січня 2015року донабрання чинностіновихправилввезеннятакихавтомобілівізнаходятьсявмитнихрежимахтимчасовоговвезенняаботранзиту.Із загальної кількостірозмитненихавто-майже9,6тис.перебувалинамитнійтериторіїУкраїнизпорушеннямвимогМитногокодексу.

Вступив в силу закон,який зобов'язуєУкраїнськуправославну церквуМосковськогопатріархату(УПЦМП) змінитиназву,вказавшиприналежністьдоРосійськоїправославної церкви. Згідно з документом,релігійнаорганізація,якаєчастиноюіншої структури,керівнийцентрякоїзнаходитьсявдержаві,яказакономвизнанотакою,щоздійснилавійськовуагресіюпротиУкраїниітимчасовоокупувалатериторіюУкраїни,зобов'язанавсвоїй повній назвівідображативідповіднуприналежність.

"Укрпошта" підвищила тарифи науніверсальніпослугиз пересиланняпростої письмової кореспонденціївагоювід1гдо3кгна14,3%-длянепріоритетних,на11,1%-дляпріоритетнихвідправлень.

Реклама

22,5 млн грн зпочаткуопераціїОб'єднанихсил(ООС)наДонбасіукраїнськимвійськовослужбовцямвиплаченогрошовихвинагородзазнищенутехнікупротивникаіуспішновиконані завданнявзоніпроведенняоперації.

Всі захоплені Росією українськіморякизаявилислідству,щовонивійськовополонені.

Головною політичною подією 2018 року українціназвалинаданнятомосу(цевідзначили24%респондентів).Про цесвідчатьрезультатизагальнонаціональногосоціологічногодослідження,проведеногофондом"Демократичніініціативи"іменіІлька Кучеріваспільнозсоціологічною службоюЦентруРазумкова.Головною політичною подієюроку, що минаєвсвітівизнаніпротестиу Франції(7%)..

Епідемічніпорогиперевищені в 8 областях , протеепідеміїгрипунемає.Про цеповідомиливМіністерствіохорони здоров'я.Вказується,щозаминулий тижденьна грип таГРВІ захворіли понад216 тисячосіб. Показникзахворюваностістановить561,6на100 тисячнаселення,щона8,3%більшеза епідемічний порігпоУкраїні.Епідемічніпорогиперевищенів8областях:Хмельницькій,Житомирській,Київській,Чернігівській,Сумській,Луганській,Донецькій,Одеській.

Близько7 тисячжінок-військовослужбовців вжеотрималистатусучасника бойовихдій.УЗбройнихсилахтаМіністерствіоборонинесутьслужбублизько56 тисячжінок,близькополовинизнихєвійськовослужбовцями.

Реклама

Витратити 14,7 млрд грн плануєтьсяв 2019 роцінабудівництвотаремонтмісцевихдоріг,7,7 млрднаправлятьдо Державного фондурегіональногорозвитку,4,7 млрдпіденасоціально-економічний розвитокрегіоніві2,1 млрд-наформуванняінфраструктуривоб'єднанихгромадах,-повідомивпрем'єр-міністрВолодимирГройсман.Відзначається,щоще1млрд.грннаправлятьнасільськумедицину

Економіка

Агентство Moody's підвищилорейтингемітентаіпріоритетнихнезабезпеченихоблігаційуряду УкраїниCaa2доCaa1.Прогнозза цими рейтингамизмінивсяна"стабільний"з"позитивного".Вагентствізазначили,щопрогнозибули підвищенізурахуваннямдосягненняУкраїноюіМВФугодипро нову програмукредитуванняStand-By;позитивнихочікуваньвідреформвУкраїні;поступовогопідвищеннястійкостіУкраїнинатліконфліктузРосією.

Збільшився на 0,6% сукупнийдержавний(прямийігарантований)боргУкраїнивлистопаді,абона 0,44млрд доларів,до74,76млрд доларів (за станомна30 листопада)в порівняннізпопередніммісяцем.

101,6 млн доларів Національнийбанквперіодз17по 22 груднякупивнаміжбанківськомувалютномуринку.ЗпочаткурокуНБУкупивнаміжбанку3093,78млн доларів, апродав1651,32млн.

Знизила на 16,3% Україназпочаткусезонувідборугазузпідземнихсховищіпо 24 груднязапасивних(на2 млрд799,02млн куб.М)-до14 млрд395,94млн куб.м,свідчатьданіАТ"Укртрансгаз".

Провела 1,6 тисячі фактичних перевірок Державнафіскальнаслужбав 2018 роціресторанів,кафета іншихмісцьмасовоговідпочинку,виявившивкожномувипадкупорушення.До суб'єктівгосподарюваннязастосовано20,6млнгрнштрафнихсанкцій.ДФСвстановила606фактів неоприбуткуванняготівкових коштів(11,4млнгрнштрафнихсанкцій),391фактторгівліалкоголемітютюновимивиробамибезвідповідноїліцензії(5,7 млнгрнштрафів),302фактинезастосуванняреєстраторіврозрахунковихопераційприпроведенніплатежівзаготівку(0,2млнгрнштрафів).

Збільшила на 64% в порівняннізаналогічнимперіодомминулогорокуУкраїнавсічні-листопадіпоточногорокупромисловийвиловрибиіводнихбіоресурсівуЧорномуморі-до8,3тисячітонн,повідомиливДержагентствірибногогосподарства.

На 25,8% більше за данимиДержкомстату, запаси зерновихізернобобовихкультурв Україністаномна1 грудня,ніжнааналогічнудатуминулогороку,Збільшенняпоказниківвідбулосязарахунокзростаннязапасівкукурудзина59%у зв'язкузїїрекорднимурожаєм.Однакзапасиіншихзерновихдо звітної датидемонструютьзниження.Житопоказаланайбільше зниження(-37%).

Зафіксовано 142 випадки захворювання на африканську чумусвиней(АЧС)вУкраїнізпочатку2018р захворюванняреєструвалосясереддомашніхсвиней-93 випадки,середдиких-37випадків.Крімтого,буловиявлено12інфікованихоб'єктів.У порівнянніз 2017роком,впоточномуроціспостерігаєтьсязменшеннякількостівипадківзахворюваннявціломуна13%.

На суму 45,69 млн грн Фондгарантуваннявкладівфізичнихосібвперіодз17по 22 грудняпродавактиви13неплатоспроможнихбанків.Протягомпоточного тижнязаплановано продажактивівна2,63 млрдгрн.У 2017 роціФГВФОпродавактивибанків-банкрутівна5млрд.грн,в 2016-на 3млрд.Фондочікує збільшенняданогопоказникав 2018 роцідо11-12млрдгрн.

В тренді
Подекуди дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 2 березня (карта)

На 675,1 млн грн і 2,8 млн доларів Міністерствофінансів26груднярозмістилооблігаціївнутрішньої державноїпозики.Гривневі паперирозміщеніз терміном обігу90днівпід20%річних.Валютні-з терміном300днівпід7,25%.

Збільшили на 15,1%  в 2018 роців порівнянніз 2017рокомвеликіплатники податківвідрахуваннядо держбюджету-до296 млрдгрн.Прицьомучасткаподатковихплатежіввідвеликихплатників податківсклала57%відзагальнихзборівдо держбюджету,втомучислі,з податкунаприбуток-78%,ПДВ-58%,акцизного податкувиробленихвУкраїнітоварів-96%.

Кабмін заборонивввезенняз Росіїкрохмалюкукурудзяного,глюкозиісиропузглюкози,мальтодекстринуімальтодекстріновогосиропу.

Заборону на товари з УкраїниввелаРФ.Великачастина-цепромтовари,алефігуруютьвперелікуіпродукти.Всьоговсписокзабороненихпотрапили59 товарнихпозиційпоходженнямз України.

20 млрдгрнприбуткуотримавбанківський секторза11місяців,щов11разівбільшеза аналогічний показник2017року.

Зросли до 20,7 млрд доларів міжнароднірезервиУкраїнипіслянадходження349,3млн єврокредитуDeutscheBankпідгарантіюСвітового банку.Востаннійразрезервиперевищувализазначенупозначкувжовтні2013року.

 

Знизилися на 7% обсягитранзитугазучерезукраїнськуГТСза результатами9місяців2018 року ісклали65,4 млрдкуб.м,говоритьсявзвітіНАК"НафтогазУкраїни".ОднимзголовнихчинниківзниженняобсягівтранзитучерезукраїнськуГТСєзбільшенняобсягівтранзитуросійськогогазувЄвропупотрубопроводуNord Stream-OPAL.

Склав 1,975 млрд дол. імпортлегковихавтомобіліввУкраїнузасічень-листопад2018 року,повідомилаДержавнафіскальнаслужба.Найбільша кількістьлегковихавтомобілівбуловвезенозЯпонії-насуму341,6млн дол.НадругомумісціопиниласяНімеччина-318,3млн дол.ЗамикаєтрійкулідерівСШАзрезультатом279,9млн дол.

Світ

Влада Німеччини схвалила план будівництвапідводноготунелю в Данію. Вартістьпроектуоцінюєтьсяв8 млрддол.Тунельз'єднаєдатськийострівЛолланнзнімецькимостровомФемарн.Довжинатунелюскладе19км.Усерединібудутьпроходитичотирьохсмуговаавтострадаізалізниця.ЗавдякитунелюшляхзКопенгагенадо Гамбурга,що займаєблизько 4 годин,скоротитьсядогодини.ВладаДаніїсхвалилипроектщев 2015році.Будівництвоплануєтьсязавершитидо 2024 року.

Може перевищити рівень в 2 трлн дол. загальнийобсягімпортувКитайзарік, що минає,встановившиновийрекорд.У 2018року Пекінзнизивмитанаввезеннявкраїнуширокогоспектрупродукції-відмедикаментівдоавтомобілів,врезультатізагальнийрівеньмитних зборівзнизивсяз9,8%до7,5%.Устадіїрозробкизнаходятьсязаходи,покликаністимулюватиімпортпередовихтехнологій,сільгосппродукції,споживчихтоварівіпослуг.

Японія вийдев 2019 роцізМіжнародноїкомісіїз промислу китів(IWC) івідновитькитобійнийпромиселвпромисловихцілях.Злипня наступногорокувонаплануєполюватинакитіввдовколишніхводахівмежах своєї виключноїекономічноїзони,але невАнтарктичномуокеані.Тамкраїнабудепродовжуватипроводититакзваний"науковийкитобійнийпромисел"вдослідницькихцілях.

Будували16роківвІндіїнайдовшийвкраїнізалізничнийіавтомобільнийміст,якийвідкрили25 грудня вштатіАссамнасходікраїни.МістчерезрічкуБрахмапутрапротяжністю4,94кмотримавназвуБогібіль.Рішенняпро будівництвоцьогооб'єктабулоприйнятоврамкахзусиль,спрямованихнапідвищенняобороноздатностіІндіїнакордонізКитаєм.Крімтого,містспроектованийтакимчином,щонаньоговразі потребизможутьприземлятисявинищувачі.

Скоротилося на 60 млн голів свинячестадоКитаючерезафриканську чумусвиней(АЧС)інерентабельністьвиробництва.Близько1,5-1,7млнсвиноматокбулиліквідованічерез низькіцінщедоспалахуафриканськоїчумисвиней.ПротягомостанніхчотирьохмісяціввКитаївиявлено понад90спалахівАЧС,алемісцевіЗМІне впевнені,щоофіційнастатистикавідображаєвсівипадкизахворювання.У 2018роціАЧСвКитаїбуло зафіксовановперше.ПрицьомунаКитайприпадає близькополовинисвітовогорівнявиробництваіспоживаннясвинини.

Додаткові платежі врозмірідекількохсотеньмільйонівєвровнаступномуроціможутьзнадобитисявідНімеччини,якщоВеликобританіявийдезЄвросоюзубезугоди.Про цепопередивкомісарЄвропейськогосоюзуз питань бюджетуГюнтерЕттінгер.

Втратив мінімум 2 млрд євро замісяцьфранцузькийторговийсекторчерез протестируху"жовтихжилетів"івикликанінимизаворушення.

Подвоїти збори за пластикові пакети до10пенсівплануєвладаВеликої Британіїврамкахзаходівщодо захистунавколишньогосередовища.ПодатокнапластиковіпакетиВелика Британіяввелав 2015 рЗаразвінстановить5пенсів.За данимистатистики,довведенняподаткусереднійбританецьвикористовував140пакетівна рік,після-19.

В розмірі 1,5 євро  Туреччина з 1 січня2019року вводитьподатокнабезпекудля туристів, якийбудестягуватисяваеропортахпоприльоту.

К анцлер НімеччиниАнгелаМеркельіпрезидентФранціїЕммануель Макрон виступилизі спільною заявоющодоукраїнськихморяків,якібули захопленіРФ.Вонизажадали,щобРосіявипустилазахопленихморяків.

На 30 тисяч квадратних метрах напівнічному сходіКитаюкількасотеньмайстрівстворилизимове містечко.Згігантськихкрижанихбрилвирізали39скульптур.Найвищаскульптура-21метр.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти