Фуфломіцин наступає: за 5 років українці витратили на ліки-пустушки 3,6 мільярда доларів

10 вересня 2018, 07:38

Тетяна Негода

Серед найпопулярніших в Україні препаратів 40% не мають наукового обґрунтування

Українці так багаті, що купують в аптеках даремні засоби на десятки мільярдів гривень щорічно. До такого висновку прийшли дослідники ринку ліків з недостатньою доказовою базою (воно було проведено з ініціативи Центру протидії корупції за підтримки Міжнародного фонду "Відродження"). Як виявилося, з 54 млрд грн, витрачених на ліки в 2017 році, 14 млрд (26%) пішли на гомеопатію і фітотерапію. А препарати цих категорій Мінзрав заніс в список фуфломіцинів, тобто засобів без доведеної ефективності.

Серед топ-10 найпопулярніших у українців в минулому році препаратів чотири не мають наукового обґрунтування для клінічного застосування, визнаного в світі
.

"Лікування,пропонованепацієнтамабоякевонипризначаютьсобісамі,не завждидоцільнозточкизорумедицинитаекономії",-говоритьВікторіяТимошевська,директорПрограмноїініціативи "Громадське здоров'я" фонду"Відродження".

Реклама

Чомутаквідбуваєтьсяіякне купитиліки-пустушки,розбиралася"Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Звідки беруться дані

Фуфломіцини-темаслизька:вимогидореєстраціїліківврізнихкраїнахсвої.Так,популярнимнедорогиманальгетикомбагатокраїнсвоїхгромадянне лікують,авУкраїнііНімеччинійогоблагословляють(іце – нефуфломіцин).Алеякщопокопатисявпротоколахклінічнихдосліджень,багато що прояснюється.Так,нате,щобдовестиефективністьновоїдіючої речовини,виробникупотрібновитратитикількароківімільярдівдоларів.Якщойомуцевдалося,вінохочеопублікуєдані.

"Якщо їх не виклали – значить, навряд чи фармакологічна компанія провела досить лабораторних досліджень", – вважає лікар Євген Гончар, член Громадської Ради при МОЗ, учасник дослідження: або корпорація не вважала за дослідження вигідним (мовляв, і так продається) або розуміла, що нічого путнього довести не вдасться.

"Але, хоч це і малоймовірно, але раптом виробник дослідження провів, а результати вирішив не викладати, – зазначає експерт. – Дані клінічних досліджень з реєстраційних досьє ліків в Україні закриті, ми аналізували інформацію з відкритих джерел. Користувалися наукометричними базами діючих речовин (вивчили 1500 речовин і їх комбінацій).

Препарати, зареєстровані для продажу в країнах із суворими регуляторними вимогами (ЄС, США, Австралія, Японія), вважали ефективними за замовчуванням: будь-який виробник інноваційних ліків захоче продавати їх в цих країнах
".

--1_16

Допоможе кров

Найгірше,щонасумнівнілікизлегкоїрукичиновниківйдутьгрошіплатників податків.

"Мивжекількароківаналізуємосферудержавних закупівельтапомічаємо,якдержавнітакомунальнімедустановикупуютьліки-пустушки,-розповідаєОленаЩербанзЦентрупротидіїкорупції.-З 2016-му,наприклад,виявили,щоодинздепартаментівохорони здоров'язакупивдляонкохворихчорнобильцівпрепаратнавитяжцізтелячоїкровізнедоведеноюефективністю.Вони небулизабезпеченібазовоюхіміотерапією,азабюджетнікоштикупувалосящось,навряд чиздатнедопомогтивонкології".

У 2017 році,за словамиОлениЩербан,медустановивитратилинафуфломіцінибільш183 млнгрн(призагальній сумізакупівель4,3 млрдгрн).З2013 по2017-йна"витяжки"пішлоблизько$37 млн.

Чому їх купують

Реклама

Лікипотрапляютьдо аптекчерезекспертизувДержавномуекспертомцентріМОЗ.Засловамиекспертів,сьогодніконтрользапроцедуроюпосилився,алевминуломуреєстраціюпройшлабезлічсумнівнихзасобів.

"Вимогидо ліківприреєстраціїзмінилися",-говоритьТетянаДуменко,директорДержавногоекспертногоцентруМОЗ:списокдозволенихдопродажувкраїніліківнасайтіміністерстваоновлюєтьсящодня.

Експертний центрможепозбавитипрепаратдержреєстрації,якщонаньогонадходитьбагатоскаргвідпацієнтів(черезлікарів)пронепередбачені побічні реакції.Осьтількилікарінінащоне скаржаться:практикитакоїнемає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Чому нам їх все ще призначають

Виписуватизайве лікарівзмушуютьтрадиціїінекомпетентність,кажутьвМОЗ:наприклад,ефективних ліківпри хворобінемає,апацієнтчекаєтерапії.

"Всі колеги призначають це, і лікар не хоче бути білою вороною", – додає Євген Гончар.

"Де не розвивається наука – процвітає шарлатанство, – впевнений Павло Сільковський, лікар-анестезіолог з досвідом роботи в інтернаціональних командах лікарів-волонтерів. – Більшість наших лікарів оперують знаннями, які колись почерпнули в теорії. Якщо їздять на конференції, то, як правило, оплачені фармакомпаніями. І відповідно, користуються їхніми рекомендаціями. Адже у більшості можливості читати професійну літературу або статті немає: вони платні і англійською, а мало хто може читати англомовні ресурси і взагалі має до них доступ. Коли виступає професор, доктор медичних наук і хвалить препарат – вони орієнтуються на його слова, а не на думку вченого з Гарварду, про якого вони ніколи не чули. З іншого боку – дивує позиція МОЗ: міністерство реєструє всі ці засоби не як БАДи, а як ліки. Необов'язково відкликати реєстрацію, достатньо її не продовжувати". У МОЗ кажуть: над списком ліків працюють постійно
".

--2

Як собі допомогти: дивимось Нацперелік

Пацієнтиповиннівийтизролібезсловеснихвиконавців,впевненаВікторіяТимошевська.

"Колиз'явитьсякритичнамасапацієнтівіїхрідних,які задаютьправильніпитання-пустушкиперестанутьпризначати,-вважаєвона.-Чомупризначаєтесамеціпрепарати?Чи євонивпротоколахлікуваннятаНаціональномуперелікуліків?"

ЛюдямпотрібнозвикнутиактивнокористуватисяінформацієюдодаткиМОЗ"ЛікиКонтроль"(likicontrol.com.ua):зйогодопомогоюможнаперевірити,чи єпризначениймедпрепаратвНацперелікуіпрограмі"Доступніліки".Аголовне-робитивисновкипро методилікаря,якщопрепаратувспискунемає.

"Постійноспостерігаю,якпацієнтамвиписуютьпо10-15ліків,часомзабуваючипроїхнесумісність,побічні ефекти,-кажевона.-Якщолікарвідмовляєтьсяпрофільтруватитакепризначення-кращешукатиіншого".

Реклама

Сьогодніцюфункціюнасебечасткововзялистраховікомпанії:нерідковонивідмовляютьсягарантуватипацієнтуоплатуліківбездоведеної ефективності.КонтролюватипризначеннябудеіНаціональнаслужбаздоров'яУкраїни,якастанеоплачуватимедикамнаданіпослуги.Дужедопомоглибсправіелектроннірецепти:вбудь-якиймоментможнаперевірити,якийлікарщовиписує.Хочадоцьогодалеко-вУкраїнііпаперовірецептинарукидаютьвкрайрідко,частішечеркаютьрекомендаціїнавідривнихлистках.

"Впевнена,унасз'являтьсяпрофесійніасоціації,якіпочнутьреальновідстоюватидотриманняпротоколівлікування,-говоритьТимошевська.-ВЄвропітакіорганізаціїзаймаютьсявтомучисліакредитаціямилікарів.Іякщопомічають,щомедикзахоплюєтьсялікамизнедоведеноюефективністю-позбавляютьйоголіцензії".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ТОП-10 діючих речовин препаратів, на які ми витратили найбільше грошей в аптеках:

 • Німесулід
 • Депротеінізований гемодериват з крові телят
 • Натрію хлорид
 • Налбуфіну гідрохлорид
 • Ривароксабан
 • Метамізол натрію
 • Адеметіонін
 • Сальметерол, флютиказон
 • Електроліти з сорбітолом
 • Есенціальні фосфоліпіди

Ноотропи дуже популярні

Тутвказанідіючіречовининайпопулярнішихноотропівінейропротекторівісуми,витраченінанихв 2017-м(вмлнгрн)

 • Депротеінізованийгемодериватзкровітелят-342

 • Есциновасіль2,6-діаміногексановоїкислоти-152

 • Етілметілгідроксіпірідінасукцинат-134

 • Фенібут – 117
 • Реклама

  Пептиднийпрепарат,що виробляється змозкусвиней-102

 • Цитиколін натрію – 94
 • Пептиднийпрепаратзкориголовногомозкувеликої рогатоїхудобитасвиней-67

 • Цитиколін натрію (в іншому препараті) – 66

 • Іпідакрину гідрохлорид – 62

 • Мельдоній – 61

Це дані компанії SMD (ООО "Системні маркетингові дослідження")

Інсульт: джек-пот для аптеки і дефіцит профільних центрів

"Триголовні причинисмертностісередукраїнців-серцево-судинні,судинно-мозковітаонкологічнізахворювання",-перераховуєДмитроГуляєв,керівникдослідницькихпроектівГО "Українськаасоціаціяборотьбизінсультом".

Іякразнацихпроблемахнайбільшенаживаютьсяфармацевти.

"У всьомусвітіприінсультізвертаютьсявспеціалізованіінсультнівідділення.Ієлишеодин засіб, якийобґрунтовановикористовуєтьсявлікуванніпацієнтівзгостримінсультом,-говоритьвін.-Речовинаальтеплазарозчиняєтромби,що утворилисявсудинах,іпацієнтупотім непотрібне тривалевідновлення".

У розвинених країнах з зразковою організацією медичної допомоги тромболізис роблять 30% пацієнтів. Іншим він не показаний – пацієнта привезли запізно або негативний ефект перевищить користь через протипоказання. Тоді визначається тип інсульту і підключаються інші групи ліків – антитромбоцитарні або антикоагулянти (важливо не переплутати!). Для цього обстежують камери серця, судини шиї і живлять мозок. Але не в районці, а в інсультному центрі, яких у всій Україні одиниці. І грамотної допомоги при інсульті не отримують до 70% пацієнтів, каже Гуляєв, хоча це недорого.

Азамістьдопомогипацієнтиотримуютьдовгіспискипрепаратів,якітреба"прокапати".Зокрема,нейропротекторів.Так,за результатамиклінічногоаудиту,проведеного"ЛікарняноюкасоюЖитомирськоїобласті",встановили:78%пацієнтамзішемічнимінсультомврегіоніпризначалиодинабокільканейропротекторіввсуперечуніфікованихклінічногопротоколумедичної допомоги.

"Немаєніякихпідставїхзастосовувати.Уклінічнихдирективахвсіхцивілізованихкраїнзазначено,щонемаєпричинпризначатинейропротекториприінсультах,-говоритьГуляєв.-Вукраїнськихтеж,аленапрактицівонивикористовуютьсяшироко".

ЯкбивУкраїнітромболізисробили100 000пацієнтів,цекоштувалобблизько2,6 млрдгрн-стільки,скількивріккупуєтьсянейропротекторів!Алевиходитьпшик:грошіє,аздоров'янемає.Ааджевреальностіальтеплазапотрібнанавіть неста,а30 000пацієнтів.АлеякщовПольщі,Чехіїчи Словаччинілікуваннянеюотримують10 000пацієнтівна рік,товУкраїні-400 осіб.

"Цікаво,щобільше половинивипадківзастосування-у Вінницькійобласті.Такщобагато чого залежитьвідлюдей,які роблятьзакупівліліків.Очевидно,врегіонізнайшлиспосібзакоштидержавногоабомісцевогобюджетукупуватиальтеплазу,-пояснюєДмитроГуляєв.-Одневтручаннякоштує близько$1000:рідкіснийпацієнтвтакій ситуаціївідразуоперативнознайдетакусуму".

Такожприінсультіважливареабілітація.Унасвкраїніфахівцівгрупиреабілітаційноїдопомогивдержустановахпрактичнонемає,кажеГуляєв,тількивприватних.

"Алеякбипацієнтизаощадилигроші,яківитрачаютьнагомеопатію,нейропротекториіфітотерапію-гіпотетичновонимоглибоплатитинедешеві,алеефективніреабілітаційніпослуги",-розмірковуєексперт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти