Прогнози на 2015 рік: головні реформи, перспективи оборони та миру на Донбасі

Нещодавно ми підвели підсумки 2014 року, а сьогодні поділимося деякими прогнозами на 2015 рік

Гривнюдопоможутьврятуватиінвестиції та кредити , асвітунаСходічекаємопісля переговорівв Астані , грошейнаоборонкувистачить, щобзабезпечитибійціввсім необхідним , а рішенняпро приєднання до Альянсуукраїнці зможутьприйнятинареферендумі.

Вкраїні з'явитьсяПоколіннявійни

Реклама

Події2014породиливнашій країні іособливепокоління дорослихта дітей зізламанимидушами,які ще довгобудутьрозсьорбуватинаслідкивійнинаСході.

За словамисоціального психологаОлегаПокальчука,кількістьлюдей, що пережилисильний стрес ,з кожним місяцемвнашій країнібуде зростати :"Але колилюдейз однаковимипроблемамибагато,тосуспільствулегше їхзрозуміти івідповідно,є комупідтримати. У тойжечас, в періодвійни, колилюдибачать, щотаке справжнідрами,всуспільствіпрокидаєтьсявеликодушність : людироблятьдобрі справи,щобу власнихочахвиглядати краще".

Іншийпсихолог,вона жволонтерЛіліяВласова,говоритьпро проблеми, якічекаютьбійців ідітейнавіть після закінченняконфлікту."Що стосуєтьсябійців , томожна чекати повторенняафганськогосиндрому : розпадсімей , схильністьдо алкоголю і наркотиківчерез бажаннязняти психологічну напругу .Діти , знайоміз життяму підвалах,якщо батькиіпсихологи небудутьдопомагатиїм пережитистрес ( вігровій формірозповідатипро війну,труднощі ) , у якихспотворитьсянормальне ставленнядо життя і вони можутьстативорожимидо всіх ідо всього.У майбутньому цеможе проявитисявнизькійуспішності в школііпоганий стан здоров'я".

Реклама

Аголовлікардніпропетровськоїлікарні іменіМечникова(тутрятуютьбагатьох пораненихбійців імирних жителівДонбасу )Сергій Риженко , колидозволяє час , розповідаєпро тих,чиї життєвіісторіїнайбільшзапам'яталисяйому іколегам." Кіборгине здаються.Сергію39 років.Дружина,троє дітей. З самого початкуоборонявДонецький аеропорт .Після боюдрузівинеслиз позиціїнаруках.Амбал-ледве вдалосярозтиснути пальціі забратиавтомат .У нього важкатравмаголови.Мінно- вибуховепоранення обличчя .Перелом нижньої щелепи , масакісткових уламківі осколків .Поговорити зним невдалося -в ротіінтубаційнатрубка.Все чує , командивиконує.На запитання " Ну що,здастеаеропорт? "- показуєсередній палець.Динамікапозитивна" , – написавлікарнасвоїй сторінцівсоцмережі.

НАТО: чекаємо референдум

За паруднів докінця 2014 рокуУкраїнаприйнялаважливе рішення :президентПетроПорошенкопідписавзаконпро скасуванняпозаблокового статусунашої країни.ЗаконРадаприйняла черезагресіїРосії на адресуУкраїни , алеце справилозворотний ефект:у відповідьнаце рішенняРадипрем'єрРФДмитро Медведєв заявив, що відтеперУкраїнуРФбудерозглядати якворога.Втім , скасуванняпозаблоковостіне говоритьпро вступУкраїни до Альянсу :вштаб -квартиріНАТОзаявили,щобудуть" оцінюватиїї готовністьприєднатися до Альянсутаксамо, якроблять цез іншимикандидатами" .

ДлявступувАльянскраїні необхіднопровестиреформи,нащо знадобитьсякілька років,і багатомільйоннівитрати:мінімум $100 млрднампотрібнонамодернізацію озброєння-длятого , щоб відповідати вимогамНАТО.Дорогонамобійдеться іщорічний членський внесок- мінімумв $30 млн. Але проводитиреформи івитрачати мільярдина переозброєннямає сенс лишепісля проведення референдуму , адже якщонародвисловитьсяпротиНАТО , тоіу витратахсенсуне буде.Експерти запевняють :суспільство готоведо референдумув 2015році,все залежить лишевід воліполітиків.Зараз,згідно з опитуваннямміжнародного дослідницькогоагентстваIFAK Institut , 53 % українцівпідтримують вступ України доНАТО,ще 22 %- проти,а 25% -не визначилися.

Реклама

Головні реформи Нового року

Намобіцяютьвсе- такивпровадитиреформи,про необхідність якихтакбагато говорятьполітикиіексперти.Ми зібралиголовні з них .

- Ужевсічніпочнуть видаватибіометричні паспорти , необхідні для відкриттябезвізового режимуз ЄС.Головневдокументі- електроннийчіп зданими власника(включаючивідбитки пальців ), якийнеможливо підробити.
Стане легшевестибізнес : зміни , прийнятідо Податкового кодексунапередодніНового року,вже заборонилинадва рокивсілякі перевірки , контролюючих органівстане вдвічі менше , аподатків -не 22 , а лише9.Такожнабудуть чинності1500 новихстандартів, гармонізованихз документацієюЄС,арадянські ДОСТиканутьв лету.
- Децентралізація : прийнятізміни до Бюджетного кодексузалишатьмісцевій владібільше грошейвід зібранихподатків.Алез'явитьсяу чиновниківібільше обов'язків : стежитиза дорогами ,утримувати школи , лікарні , музеї , платитизарплатуспівробітникам .Азначить -"крутитися" , ане чекати" манни небесної "з центру.

- Зарплатаповиннахоч трохи" біліти " :єдиний соцвнесокнанеї( платитьроботодавець )поетапнознизятьз нинішніх37%до 25% ( в 2015році),апотім -до 15% ( у 2017 році ) .

- СтворятьАнтикорупційнебюро, яке " притисне " чиновників :найодіознішихлюструють, іншихзобов'яжуть декларуватидоходи і витрати,а 10 % персоналувзагаліскоротять .
- Безкоштовніпільгипоступовомонетизують : замістьнихвидадутьгроші -напроїзд , оплатукомуналки,закупівлю палива , харчування , лікування.Перехід домонетизаціїпродовжиться ів2016-17рр .
- Такожв 2015році намобіцяютьнове пенсійнеітрудове законодавство.Але якщоТрудовийкодексвже розроблений , тозаконпропенсреформе-поки" нагоризонті " :відомо лише, щопенсвозрастпідвищуватине збираються.
- Дошкільне, шкільне ,професійну та вищуосвітупочнутьпереводитинаєвростандарти , авшколиповернутьурокивійськової підготовкита патріотичного виховання .

Оборона: перспективи

Бюджет2015передбачаєнабезпеку іоборонуУкраїнимайже90 млрдгрн.У томучислі( з держгарантіями )-44,6 млрдтількидляМіноборони.Такождадутьдержгарантіїдля"Укроборонпрому" , на 6млрд грн -длязакупівлі новоїтехніки та ремонтунаявної.Окрім іншого , згідно з рішеннямРНБО, з 2015 рокубуде відновленопризов настрокову військовуслужбу,термін якоїзбільшиться до1,5 року(людиз вищою освітоюслужитимуть1 рік).Прицьомудо лав ЗСУбудутьпризиватисягромадяни віком від20 до27 років.Такожна 2015 рікзаплановано проведеннятрьох хвильмобілізації .

В МО , спеціальнодля"Сегодня " , розповіли,як розподілятьсягроші.За їх даними,14 млрдвитратятьнарозвиток озброєння ,1,9 млрд-напідготовкуВС,28,7 млрд-на їх утримання.Прицьому рівеньоплатизберігається,якв 2014 році( дляприкладу:контрактникотримує в середньому3600 грн,молодшийофіцер- 5700 грн. — авт.), аучасникамАТО- удвічі більше .Збільшитьсязагальна чисельністьособового складу- з232до 250тис. осіб.Також готуєтьсяДержпрограмаоптимізаціїта реорганізаціїЗСна2015-2017рр .( приблизний термінготовності -до лютого2015 ) .Вона передбачає, щовсі військаз часомрозділятьсянаСилинегайного реагування ,СилинарощуванняіСилирезерву .Крімтого , враховуючи досвідАТО , пріоритетнимстане створенняСилспеціальних операцій(тобтоармійського спецназу .- Авт.) .

Мипопросиливійськового експертаоцінитиоборонніперспективиУкраїнина 2015рік.За словамиекс- начальникаГенштабу ЗСУкраїнигенералаАнатоліяЛопати , виділенихгрошей має вистачити , особливо-враховуючирішучістьурядурозвивати галузі , необхіднідляоборони ." У 2015 роціпотрібно відновитиі поставитиу військабойову техніку,зокрема танкиі бойовімашини, що знаходятьсянабазахзберігання .На жаль , нової технікимало ( мипо пакистанськомуконтрактупродали300 танківТ- 80, не залишившисобімайже нічого ), алеє непоганімашиниТ-64Б , які можнамодернізувати.Слідтакожвідновити функціїорганів тилу ,які багато в чомупереклалисвої обов'язкинаволонтерів.Правильнимвважаювідновленняпризову,але я протипризовуз 20 років :ми втратимомобрезерви , аджедо 20 роківбагато юнаківобзаводятьсяродинамиз дітьми,отримують " броньовану " роботута іншіпільги , що дозволяють нейти служити".

Геополітика: топ-гравці заворушилися

Усвітівиникловідразу кількацентрів впливу , кожен з якихставитьпередсобою метупорушити гегемоніюСША.Штатичинять опір , алеминулийрік показав, щодалеконе все всвіті розвиваєтьсяза їхнім сценарієм .АнексіяКримустала нетількикричущим порушеннямвсіхнорм,а йпоказала, що ніякіміжнародні гарантіїне можутьзахистити країну , яка відмовиласявід ядерної зброї.Впершу чергу цесигналдляІрану:як відомо,СШАдоклали зусиль , щоб переконатицю країнувідмовитися відсвоєї ядерної програми.АленездатністьШтатівзахиститиУкраїнупоставилапроцеспід загрозузриву.СШАпродовжатьробити все,щоб обігратиРосію.А тому2015може статироком економічногоудушенняРФ .Удушення,якебудегратинаруку Китаю .Адже економікаРФ , що базуєтьсянаекспортіенергоресурсів,нездатнаіснувативізоляції: їм доведеться шукатиточки дотику зПіднебесною.Китай жеотримаєможливістьвестипереговори зпозиції сили.ТакожСШАпродовжать" політикувмовляння " щодоарабського світу.Граючи на протиріччяхміж державами,вони постараютьсязберегтистатус- кво.

Можнаочікувати, щоСШАнамагатимутьсядомогтисяприходу до владивРосіїпрозахіднихсил,якідопустятьтранснаціональні корпораціїдо видобуткуприродних ресурсівРФ ( нагадаємо,в 2004 роцібув озвученийпрогнозекспертівЦРУ,що до 2015 рокуРосія навітьможе розвалитисяна 6-8держав).

Що буде з гривнею і економікою

На думку експертів,прийдешній рікдлянаціональної валюти іекономіки країнибуде складним.Юрій Полунєєв , членРади НБУ , вважає , що підтриматигривнювідчергового падінняв 2015 роціможна будедвома шляхами -створити " голод"нанацвалюту ,якийзаспокоїтьвалютнийажіотаж,або ж , за допомогоюзовнішніх кредитів,поповнитирезервиНацбанку,щозадовольнить попитнаінвалюту ."Алена колишніпозначкив 12-15грн/$курснавряд чивідіграє : бізнес,домогосподарствата інвесторине вірять, щов 2015- му доходивиростуть,економіка вийдез кризи,азбройний конфліктрозв'яжеться ", – говоритьПолунєєв.

БанкірІгор Львовбільш оптимістичний:він сподівається, що" наДонбасінастанемир,країна почнежити за коштами "."Алекурсвсе однодалеко невідкотиться-залишившисьнарівні 16-17грн/$ ", – вважаєЛьвов .АоськоридорочікуваньфінаналітикЕріка Найманаширокий – від15 до 25грн/$: "ЯкщоУкраїнапочнереформи , тогривня зміцнитьсядо 15/$ .Причинамицього станутьпозитивний торговельнийбаланс , низькі цінинагаз , проходженняв 2014 -мупікувиплат за боргами .Якщо жреформизаморозять , гривнядевальвуєдо 25 -ти" , – пояснюєНайман.

Що ж стосуєтьсяекономіки в цілому , то , на думку експертаРади підприємцівприКМУАндріяЗабловського , інфляціяв 2015 -му буде19-20% : це" спровокує підвищеннятарифів на ЖКП , введенняімпортного збору(5-10 %) ідевальвацію гривні".Складно будевмайбутньомуроці і зінвестиціями,вважаєпрезидентЦентру антикризових дослідженьЯрославЖаліло : "Покийдевійна,зовнішні інвестиціїмайжезаблоковані" .АосьекономістЯрославЖалілоочікує припливукредитів:" Якщо Київзробитьреальні крокиу впровадженнієврореформ , тонашакраїнаотримає підтримкуМВФта ЄС". Аналітик компанії" MPP Consulting " ПавлоМельникупевнений,що країнувитягнез кризиекспорт:" Основні статті- продукти , зерно,програмне забезпечення , ресурсиілегпром ".За його словами , наступного рокузалишається загрозадефолту.Алеякщо вдастьсязалучити інвестиції,кредити іреструктуризувати борги ,йоговдасться уникнути.

Зброя війни: контроль

Зброя,якої сьогоднімасанаДонбасі,час від часу з'являєтьсяна мирнійтериторії , і українцівже зрозуміли , що це можепринестипроблеми.За останній часміліціявсе частішерапортує, щонатериторіюспокійнихобластейнелегальнозавозитьсязброяіз зонибойових дій. Якцивільними,такі бійцямисхідногофронту,ілжеволонтерами наавтотранспорті.Підсумокдеколисумний-через необережнеповодження зі зброєюта боєприпасамибійціі оточуючіїхлюдигинутьабо отримуютьважкі каліцтва .Алепроблемою вжеспантеличенівладиісамі колишнідобровольцізДонбасу :натакихспритних" перевізників "вже готуютьоблави.Вкомітеті Верховної Радиз питань нацбезпекиі обороникажуть, що вжезнають , що робити."Потрібнопосилити перевіркинакордоні зокупованими територіями- івсе, – каженардеп,представниккомітету тазаступник командираполку " Дніпро-1 " ЮрійБереза.-Вирішення проблемине вимагаєприйняття окремих законів , найближчим часомбудезроблено кількатактичних кроківпо припиненнюввезення контрабанди .Тобтобудекілька операційпо зачистці ,вони будуть направленінаприпинення спробввезеннязброїза допомогоюавтотранспорту".

Прогноз: Мир на Донбасі і без віз в ЄС

Вумовах наростанняневдоволенняукраїнців ізатягуваннявладиу проведенніреформ,в 2015 -мучиновникам ,вбудь-якому випадку , доведетьсявирішитидві головні проблеми :зупинити кровопролиттянаДонбасіі відновитизростання економіки .Правда,останні засіданняВРі Кабмінупоказали :єдностіврізношерстоївладній команді ,якійналежить подолатиці виклики , немає.Разом зекспертами"Сегодня"з'ясувала, щочекаєУкраїнув 2015 -му : чи будемир наДонбасі,і колигаманці українців" погладшають ".

АСТАНА. Під час підсумковоїпрес- конференції ПетроПорошенкозаявив,що 15 січнявАстанівідбудеться зустрічвнормандськомуформаті :за круглимстоломпереговорів у присутностіглавФранції та НімеччининашпрезидентсподіваєтьсядомогтисяобіцянкиВолодимира Путінавиконувати пунктимирногомінськогопротоколу.За словами Порошенка , головне -закінчитиобмінполоненими , вийтиналінію розмежування(за якуне заходитимутьнібойовики , ні українськівійськові.- Авт.) і відвестиважке озброєння . Якщо сторонивиконаютьпротокол , то , як обіцяютьнашавлада,вже восенивдастьсяпровести місцеві виборинаДонбасі.Відповідаючи на запитання " Сегодня" , ПетроПорошенкозаявив, що післяцього почнетьсяреальний рухдо миру."Алесерйозного поліпшеннявідносин зРФв 2015 -муочікувати не варто.ЗустрічвАстані- одназ ключовихзовнішньополітичнихподій, яказможе скоректуватизовнішнійконтекстрозвитку України тасистемуконтинентальноїбезпеки", -вважає політологВадимКарасьов.

БЕЗ ВІЗ. Щеодна важлива подія-саміт Східногопартнерства , який пройдевРизівтравні2015 -го .Тамукраїнська владасподіваєтьсяотримати безвізовийрежимз ЄС.Але експертипопереджають:документпідписатиможуть, алереальне запровадженнябезвізового режимуможутьвідкласти,і причиноюбудуть не тількибіометричні паспорти, якимидо травнямайбутнього рокуфізичноне встигнутьзабезпечити всіхукраїнців, а йспробаубезпечитисявід потокубіженців зУкраїни ."Всебуде впиратисяврішенняконфліктунаДонбасі.АджеЄС,вцілях безпеки,не відчинитьсвої кордони, поки ми небудемоконтролюватисхідний кордонзРФ",- сказавнамдиректорполітико- правових програм ЦентруРазумковаЮрійЯкименко.

КАБМІН І ВРНезрозумілоюзалишається такождолянинішніхВРіКабміну.За законом , ніпарламент , ні урядне можнавідправлятиу відставку протягомрокупісляїх обрання- тобто,до осені2015 -йу них єімунітет.Алеточковіпротиріччя всерединікоаліціїніхто не відміняв,і вони вжепроявилисяпід час нічногоприйняття бюджету- 2015 . " По міріздійсненняреформбудутьнаростатисуперечності всерединікоаліції,атакожміж урядом( прем'єром ) ікоаліцією.Ці протиріччябудуть вирішуватисяабо шляхомреорганізаціїпарламентської коаліції- наприклад,черезскороченняїїскладудо 3-4фракцій , або череззмінивскладі Кабміну . Прем'єр ісамможе подати у відставку : в силуполітичнихі психологічних особливостейАрсеніяЯценюка,це цілком можливо.І що тоді ?Або коаліціяформуєновий уряд , абомає бути сформована новакоаліція,апотім іновий уряд", – сказавнамполітолог ВолодимирФесенко.Все ж , експертвіритьу збереженняіснуючогополітичного розкладу :"Де- юрекоаліція існуватиме , аде- фактостабільної більшостів 2015 -му небуде".У цьомузФесенком погоджується іЮрійЯкименко.

Доля біженців

АнексіяКримуі війнанаСходіпородилинове длякраїниявище -переселенці.За данимиООН,із зони бойових дійвиїхало понад600тис. осіб,аКримпокинули- близько20 тис.ДеякіпереселенцівлаштувалисявРосії,але більша частиназ них залишиласявУкраїні .Вже зараз багатозадумалися, якзабезпечити комфортлюдей, що не посвійволіопинилисявтакій складній ситуації .Державазапропонувалапереселенцямсайтз корисною інформацієюпро доступне житлота роботу,затвердиларозміриматдопомогивід884 до2400 грн,полегшилаоформлення документів,майжезакінчилабудівництво двохмодульнихмістечок.Неймовірно багатороблятьволонтери,які збираютьтеплі речі , продуктидлябіженців , берутьлюдейжитидо себе додому.Алецьогомало.За словами першогозаступника голови комітетуВРз питань соцполітикиСергіяКапліна , державабудезапрошуватилюдейреєструватися ."Щобдержава розумілаобсяги фінансування , – вважаєКаплін .Не у всіхє можливістьпрофінансуватиоренду житла , але на територіїУкраїниє велика кількістьпокинутихсіл..." Азасновникволонтерської організації "КримSOS" ТамілаТашевавважає, що ідеальнийваріантдляпереселенців- тимчасовебезкоштовне житловід держави." З нимиповиненпідписуватисясоцдоговірна1,5-2 місяці,апотімлюдина повиннабуде знайтироботу і виїхати .Такожмають впроваджуватисяжитлові програми , алене на шкодумісцевому населенню", – говоритьТашева .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

63461.91

Bitcoin Cash (BCH)

462.01

Binance Coin (BNB)

415.6

Ethereum (ETH)

3478.26

Litecoin (LTC)

89.77

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,50
49,54
50,78
27,61
51,90
49,90
50,90
27,89
53,15
51,41
51,67
27,81
53,50
51,50
51,50
28,21
53,99
52,49
53,99
28,48
56,99
54,99
54,99
28,97
56,99
54,99
54,99
28,98
57,88
54,39
54,49
28,65
58,99
56,99
55,99
28,98
-
48,90
49,01
26,98
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

38.16

Євро (€)

41.26

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти