Які реформи потрібні Україні в першу чергу: відповідає Олександр Пасхавер

7 листопада 2014, 08:00

Олексій Біловол Олексій Біловол

Експерт радить інфікувати бюрократію чесними людьми і продовжити європеїзацію країни

Провідніекспертикраїни,авторитетивгалузі політикиіекономікиподілилисяз "Сегодня.ua" рецептамиреформ,якідопоможутьподолатинаслідкивійнивДонбасі,анексіюКриму,забезпечать зростаннянаціональногоВВПідобробутугромадян.

Ми поставили співрозмовникамдва запитання:Наяких самереформахпотрібнонавашпоглядзосередитисяоновленоївлади (включаючиновообранийпарламенті майбутнійКабмін)?Івякій послідовності,їхреалізовувати?

ПершимпублікуємовідповідьОлександраПасхавера.

Реклама

Інфікуватибюрократіючеснимилюдьмиі продовжитиєвропеїзаціюкраїни

Мінятитканинудержави

Всятканина нашої державивимагаєзаміни,наша державамалодієздатнавсилунизки історичнихобставин.Доведетьсяйтиповсьому фронту.Нічоговцьомустрашногонемає,більшістьреформне вимагаєякихось кардинальнихзмін, у томучислідужечутливихдлялюдей.Явпевнений,що тіреформи,про які говорять,будуть дужеважкопереживатися,цепоганопідготовленіреформи.Реформибезлюбовідо своїх громадян.Потрібнопростодумати,як їхготувати...

Але необхідні,яб їхназвав,предреформи,які дозволилиб їхробити.Ці реформипов'язані зоновленнямбюрократії.Бо саменабюрократію,як би нехотіли,будепокладено здійсненнямайбутніхреформ.Ясміюстверджувати,що бюрократіянашагірше,ніжв 91-муроці,всилунегативноговідборулюдейвбюрократію-корупційноговідборуінавітьполітичноговідбору,який тежкорупційний.

Оновленнябюрократії -це перше,з чого потрібнопочинати.Цезовсімне проста справа.І питання нетількивзмінілюдейівжеточноне простовїхзвільнення.Авнасиченнячеснимиівідповідальнимилюдьми.З іншогобоку,цічесніівідповідальнілюдиможутьбути не достатньопрофесійними.Тому порядз цим доведетьсяповернутисистемупрофесійноїпідготовки.Змінитизаконодавчозатвердженусистемувідповідальності.Т.епотрібна великаробота, спеціальнапрограма,по інфікуваннябюрократіїчеснимиівідповідальнимилюдьми.Ось тез чого потрібнопочинати.

Ябвиділивтри блоки.Зрозумілазагальнамета- я неговорю,про тедедістатигроші -якпро реформи.Цезвичайновкрайважливе заняття,але це мивиключаємо зрозгляду.Цепоточнаполітика.Аот зробититакщоб країнагенеруваладоходидлясебесама- цевжепроблемареформ.Ябвиділивтринайважливіші завдання.

Соціалка, безпека, східнаполітика

По-перше,реформавсього соціальногосектора,який своїмидіямипростознищуєможливостінашого розвитку.Навантаженнясоціальногосекторанабюджетнестерпне,всилутогощо,він побудованийза радянськимилекалами.

Друге -секторбезпеки,якийзабезпечує існуваннянашої країни.

Третє -яб назвав цесхідною політикою.Длятогощобнашакраїнаіснуваланеобхідновполітиціявновраховувати відмінностівментальностінашихгромадян.І цезабезпечитьлояльністьнашихгромадян-ПівдняіСходудоУкраїниякдо держави.У ційсферінеобхідна новаекономічна,соціальнатаідеологічнаполітика.

Такапослідовністьменібачиться,адалі-щонайширшіпрограмиврізнійсферіпоєвропеїзаціїкраїни.

Янукович постраждавза відсутністьчуйності

Реклама

Революція – цереальнийфактор.Звичайно,дужедобре,коливсерозвиваєтьсяеволюційно,але,на жаль,нашакраїнатак нерозвивається.Ітому ми повиннісприйнятиреволюцію якреальнийфакторнашого розвитку.Іколивипитаєте,чи вірюявреволюцію,яможусказати,що той,хто невірить, тойнеадекватнийі можепривестикраїнудо дуженегативних результатів.Наприклад,якщокерівництвокраїни невірить уреволюцію,товономожеотриматиексцес- революційний,вельмискоро.Потрібно бутичуйнимдо соціальних процесівіаналізуватиїх ісприйматиадекватно.

Зокрема,досить імовірно,щополітикапомірнадієзначнобільшсприятливо,ніжрадикальна.Алеколи у вас єреволюційнийшарлюдей,пасіонарнийшар,який,налаштованийрадикально,товлада неможе недіятирадикально(якщо вона доситьсоціальночуйна).Інакшеможливе різкепогіршеннясоціальноїобстановки.

І прикладЯнуковича,якийбув недостатньосоціальночуйним,-їйурок.

В тренді
Росія спробувала зірвати військові навчання України і США в Чорному морі (фото)

Люстрація відображаєреволюційнінастроїмас

Люстрація- церадикальнийакт,якийвідображаєреволюційнінастроїактивної частининаселення.І виможетебутизадоволеним,абонезадоволенийім.Є безлічдоводівпроти цьогоакта,йогоформальностітощо.Алеякщовисоціальночуйні,товибудетеїї проводити.Аось щостосуєтьсятих,хтоможезамінити,тобюрократія(нинішня)вбудь-якомувипадку вимагаєзаміни.Бо більше20роківнегативноговідбору-професіоналівнасвоїх-призвела добезвідповідальності і непрофесіоналізму.

Необхіднознайтичеснихівідповідальнихлюдей,алевониможутьбути непрофесійнимиабо недостатньопрофесійнимиі паралельно зінфікуваннямбюрократіїчеснимиівідповідальнимилюдьми.І це необхідноробити,використовуючизаконодавчімеханізми.Головне-робити.Адже якщо вихочете-виробите,немає-знаходитепричини.

ОлександрПасхавер- кандидатекономічнихнаук,член-кореспондентАкадеміїтехнологічнихнаукУкраїни,заслуженийекономістУкраїни,президент "Центру економічногорозвитку".У різнийчасбуврадникомпрезидента,прем'єр-міністра,віце-прем'єр-міністра,міністраекономіки, голови Фондудержмайна,очолювавредакційну радуінформаційно-аналітичногобюлетеня"МоніторингекономікиУкраїни".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти