Кожному українцеві по лікарю: що робити якщо лікарів не вистачає

8 липня 2018, 07:51

Віталій Андронік Віталій Андронік

Три місяці тому українці почали підписувати договори з лікарями. Але в деяких містах знайти лікаря вже неможливо

"Яхочупідписатидеклараціюзлікарем.Якяможуцезробити?",-питаюупрацівниціреєстратури."Хмм.Ніяк,-відповілажінка.-Мипризупинилипідписдекларацій".

"Аколивідновите?",-не втрачаюнадіюприписатисяхочдо якогосьлікаря.Справавтому,щокоженукраїнецьповиненвибратисобілікаря.І це
потрібно зробити до кінця року.

Реклама

"Потрібно було раніше записуватися – вже всі лікарі зайняті. Поки нічого невідомо", – говорить вона. "Але поки ви можете ходити на прийом до дільничного", – заспокоює жінка.

Схоже, я залишився без особистого лікаря в Каховці. Це невелике містечко в Херсонській області, де я зареєстрований.

Але в Каховці я не живу і лікар мені тут не потрібен. Плюс медреформи в тому, що можна приписатися до будь-якого терапевта або сімейного лікаря в країні. У держави є на моє лікування 370 гривень на рік. І воно віддасть їх тільки лікарю, з яким я підпишу декларацію. Так мало, тому що в 18-39 років людина рідко хворіє. А ось за дітей і літніх держава заплатить лікарю в два-три рази більше. І чим більше у лікаря пацієнтів, тим більшу зарплату він отримає. Я ж замість десятка різних лікарів зможу ходити до одного. І він буде знати про моє здоров'я все.

Головне, щоб медиків вистачило на всіх українців
.

Чи вистачить лікарів

Лікарівнемає,скаржитьсяІгорСупрун.Вінпрацюєзаступникомголовного лікарявКаховськомурайонномуцентріпервинноїмедико-санітарноїдопомоги.Майжевсі лікаріцентрунабралиоптимальну кількістьпацієнтів.Івповітріможе"зависнути"25-30тисячлюдей,якізалишатьсябезлікарів,говоритьмедик.

"Єміністерськийнормативімине можемонабратибільше.Мипостійнопишемозапитидо департаментуналікаріввштат.ЗавждилікаріунасвзапитахвЦентрізайнятості.Але,на жаль,їхнемає.Якбутитим,хто непідписавдекларації-питання недо мене.Цепитання,напевно,до в.о.міністраУляниСупрун.Мине можемовзятибільше,ніжможемо",-пояснюєІгорСупрунприпиненняпідписаннядекларацій.

УлянаСупрунрадитьмістаміселамзапрошуватидо себелікарів.Датижитло,особистийтранспортінадбавкудо зарплати.Аленіхтоне горитьбажаннямпровестижиттявглибинці.ІгорСупрунзізнається:йомусамомугромадипостійнопропонуютьіжитло,івисокузарплату.

"Вонидо всіх нашихлікарівприходили-йдітьдо наспрацювати,мижитлодамо,зарплату.Яот нехочу-цемійвибір,правда?Громадипропонують,брехати небуду,іумовинормальнідають.Алелікарсамробитьвибір,їхатичи ні",-говоритьзаступник головного лікаря.

Хочаза кількістюлікаріввУкраїнідостатньо.Якщоспіввіднестичислотерапевтів,сімейнихлікарівтапедіатрівзцифраминаселення,товнормиМОЗ лікарі запростовпишуться.Деякімедикинавітьнедоберуть.Алеєпроблемавтому,децілікарі.Наприклад,назаходікраїнидокторівбільше,ніжнасході,ввеликихмістах-більше,ніжвневеликих.

Реклама

В цифрах. Чи вистачить лікарів кожному українцю

За даними Центру медичної статистики, в Україні 11 366 терапевтів, 8 775 педіатрів та 14 728 сімейних лікарів.

Педіатр лікує дітей до 18 років – їх в країні 7,6 млн. Тобто, на одного педіатра доводиться 867 людей. Максимум пацієнтів, з якими він може підписати декларації, – 900.

Терапевти обслуговують всіх інших. Українців старше 18-ти у нас 34,6 млн. Оскільки терапевт може підписати угоди тільки з 2000 пацієнтами, то до них можуть приписатися 22,7 млн громадян.

Ще 11,9 млн осіб підуть до сімейних лікарів. Один сімейний лікар може підписати декларації з 1800 пацієнтами. В середньому, він підпише угоди з 806 людьми. Однак такий лікар може лікувати як дорослих, так і дітей – тому він буде конкурувати за пацієнтів з терапевтами та педіатрами
.


Алебільшістьлікарівне наберутьмаксимумпацієнтів-цереальнодужебагато,впевненийЄвгенГончар,сімейнийлікарісекретарГромадськоїрадиприМіністерстві охорони здоров'я.Ірадить:якщолікаркаже,щонабравмаксимум-потрібноцеперевіритиуголовлікаря.Уньогоєзвітипро те,скількипацієнтівулікарів.За данимиНаціональноїслужбиздоров'я,тільки200лікарівнабралилімітна20 червня.

Яку зарплату отримає лікар

Від10до100 тисяч.Такийдохідможеотриматилікар,вважаєУлянаСупрун.Зарплатамедикабудезалежативідкількостіпідписанихдекларацій.

"Є дві тисячі пацієнтів, половина з них – тариф по 370 гривень, а друга половина пацієнтів – або діти чи літні люди, де тариф майже в чотири рази більше. Можна порахувати – це досить багато коштів на рік. Але лікарю треба ще заплатити за комунальні послуги, зарплату медсестрі тощо. Ми порахували і побачили, що це може бути до 100 000 в місяць, в залежності від того, скільки пацієнтів і які вони", – пояснила Супрун.

В цифрах. Скільки отримає лікар

Базовий тариф за пацієнта – 370 гривень на рік. На кожну вікову групу застосовується коефіцієнт. Чим частіше людина хворіє, тим більше за її лікування отримає держава.
для пацієнтів у віці 18-39 років буде діяти коефіцієнт 1. Тобто, за них лікар отримає 370 грн;
для новонароджених і до 5 років – 4. Для лікаря це 1480 грн;
для дітей 6-17 років – 2,2. За одну дитину лікар отримає 814 грн;
для людей від 40 до 64 років – 1,2. Це 444 грн;
для старших – 2. За пенсіонерів лікаря покладено 740 грн.

Припустимо, терапевт набирає 2000 осіб. Це люди різного віку. Приблизно 40% з них будуть від 18 до 40 років. 41% – від 40 до 64, і ще 19% – старше 64 років. Це співвідношення відображає реальне число дорослого населення за віковими групами в країні.

Виходить, в рік терапевт отримає 941 200. В місяць це 78,4 тисячі гривень. Але сюди крім зарплати лікаря закладені витрати на аналізи і діагностику, зарплата медсестри і так далі. З 2019 року МОЗ пообіцяв підняти базовий тариф до 450 грн
.

Підписати декларацію можна і з приватним лікарем. Йому держава заплатить таку ж суму. Поки в країні тільки 12 приватних медцентрів і лікарів погодилися працювати за деклараціями. Лікар, який оформиться як приватний підприємець, отримає більше вигод, ніж медики в комунальних поліклініках. Справа в тому, що гроші держава буде перераховувати не особисто лікаря, а на рахунок підприємства. В ході реформи, всі центри первинної медико-санітарної допомоги стануть некомерційними підприємствами. Тому дохід кожного лікаря отримає саме медустанова. А лікареві треба буде домовитися з головним лікарем про свою зарплату.

Реклама

Лікарі самі поїдуть за роботою

"Явамчесноскажу,ясамащене підписаладеклараціюнізпедіатром,нізтерапевтом.НавітьвХерсоніщеєпроблеми-мине забезпеченікомп'ютерами,програмоюдлявнесенняпацієнтіввбазу.Коливсеувійдевсилуізапрацює,лікарідоберутьтих,хтощезалишивсябез лікаря",-говоритьменіспівробітницядепартаментуохорони здоров'яХерсонськоїобласної державної адміністрації.Сюдименеперенаправилиз "Гарячоїлінії" Міністерства охорони здоров'я.Хочуз'ясувати,щобудезтимипацієнтами,якіможутьзалишитисябезлікарявтакихмістах,якКаховка.

Лікарне можевзятибільшепацієнтів,ніж належить,пояснюютьвНаціональній службіздоров'я.Тількидляневеликихсілвідомствоможезробитивиняток.АледляцьоголікарабомедзакладповиннінаправитиНСЗУзапит.Азакритивеликийдефіцитлікарівможнатількизарахунокнаборуновихкадрів.

Самемісцева влада повиннашукатилікарівдлясвоїхлікарень,кажеЄвгенГончар.Вониповиннізацікавитимедика.

"Аяквониможутьзацікавити?Датижитло,транспорт,датибезкоштовноприміщення,делікарможепрацюватиякФОП.Ємоделі,якможназаманитилікаряприїхатипрацювативневеликесело",-вважаєсімейнийлікар.

Лікарямбудевигідноїхативсела.Справавтому,щозарплаталікарябудеприв'язанадо кількостіпацієнтів.Черезвелику конкуренціюввеликихмістахмедикамдоведетьсяїхативсела.Тамконкуренціяменша.Ічотири лікаріцілкомможутьрозраховуватинадохідпо10-15тисячгривеньвселізнаселенням10 000 осіб.

Амедзакладуневигіднозалишитичастинунаселеннябезлікаря.Докінця2019голікарніотримуватимутьгрошіізатих,хтопідписавдекларацію,ізапацієнтів,зареєстрованихвнаселеномупункті.Заостанніхвінотримаєвсього240гривеньзамість-370-1480грн.Апотім і зовсімне отримуватимутьгрошізалюдей,зяким непідпишуть декларацію.

Реклама

1294119Фото: А. Бойко

Томудокінцярокувсіукраїнціотримаютьсвоголікаря.Тихпацієнтів,хтозалишивсябезлікаря,томущойогоне вистачило,розподілятьміжпрацюючимилікарями,впевненийЄвгенГончар.

Нестача лікарів в селах актуальна не тільки для України. Вона є і в розвинених країнах, зазначає Євген Дьомін, аспірант Національного медуніверситету ім. Богомольця.

І децентралізація дає можливість громадам залучити додаткові ресурси для заохочення лікарів до роботи в певній місцевості. Але це не повинен бути примусовий розподіл і направлення, вважає він.

В Україні колосальний дефіцит реальних сімейних лікарів, говорить Святослав Ханенко, сімейний лікар і засновник першої клініки для здорових SQLAB. Просто перейменувати терапевта чи педіатра в сімейного лікаря мало
.

"Його потрібно якісно навчити і оснастити обладнанням і програмним забезпеченням, а також навчити менеджменту. Тому фактичний дефіцит дуже великий. У розвинених системах охорони здоров'я первинна ланка представлено приватними практикуючими лікарями загальної практики, сімейними лікарями. Там сконцентровано 70% ресурсів в тому числі кадрових, на первинному рівні закривається 80% звернень. В Україні потрібно створити умови для розвитку цього шару, і ринок сам вирішить проблему нестачі кадрів. В українському селах і містечках, за рідкісним винятком, реального доступу до первинної допомоги немає", – каже Ханенко.

Громадампотрібношукати,наймати,навчати,оснащуватисімейнихлікарів,платитиїмконкурентнузарплату,можливо,забезпечуватижитлом,додаємедик.Такігромадиотримаютькращупервиннумедичнудопомогу.Іпотребаувторинній та третиннійдопомозізнизитьсяврази.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти