Телефонне шахрайство: як в українців вимагають гроші і що з цим робити

16 грудня 2018, 07:51

Анастасія Іщенко Анастасія Іщенко

Тільки за 2017 р шахраї за допомогою дзвінків і СМС вкрали понад 275 млн грн з рахунків українців.

ТелефоннихшахраїввУкраїністаєвсебільше.Вонипридумуютьвсеновісхемиобмануівимаганнягрошей.Українськезаконодавствовлаштованотакимчином,щопокаратизловмисниківпрактичнонереально-власне,якізнайтиїх.Сайт"Сегодня"вирішиврозібратися,чи дійсновсетакбезнадійно,абошахраїввсежможнапокарати.

Як намагаються обманути

Реклама

Зворотний біктехнічногопрогресу-активізаціякіберзлочинців.Величезнеполедлядіяльностідозволяєїмзалишатисянепоміченимиіпровертатисвоїсхеми.За данимиМіжбанківськоїасоціаціїплатіжнихкартЕМА,в 2017 рроцізловмисникиза допомогоюдзвінківіСМС-повідомленьвкрализ рахунківукраїнцівбільше 275млн грн.З 2016 рокуцяцифрасягала340 млнгрн,причому80%грошейзлодіїотримали,простовиманивширеквізитикартипотелефону.

Українці охоче розголошують номери свої банківських карт, реквізити і паролі, а деякі самі переводять гроші на карти шахраїв. Існують сотні різних схем: аферисти представляються працівниками банків, погрожують блокуванням карт або ж розповідають про неіснуючі борги, за які на вас можуть подати в суд. Психологічний тиск робить свою справу, люди панікують, перестають мислити раціонально і роблять помилки.

Нещодавно і автору цього матеріалу на телефон почали приходити СМС з вимогами сплатити якийсь борг. У повідомленнях було вказано прізвище абсолютно незнайомої людини, а погрожували тим, що подадуть в суд за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Після простих повідомлень почалися дзвінки, правда, в трубці була тиша, а зателефонувати за вказаними номерами не виходило.

Коли ж вдалося додзвонитися в зазначений в повідомленнях колл-центр, виявилося, що це якась колекторська фірма. Причому в інтернеті на безлічі форумів і відео коментатори розповідали, що це шахраї, які набридають людям постійними дзвінками і вимагають якісь борги.

Оператор колл-центра плутався в "легендах". Якщо в повідомленнях просили повернути гроші і погрожували подати в суд за шахрайство, то тут розповіли, що "сталася помилка", номер телефону потрапив в їх базу, тому що 10 років тому "людина, на ім'я якої приходять повідомлення, брала кредит і не повернула його". Також запевняли, що вина тут не їх, а мобільних операторів, які перевипускають номери.

В агентстві також пообіцяли, що будуть дзвонити і слати СМС ще два місяці, поки номер телефону "перевірятиме Служба безпеки України", яка нібито встановить, чи є кредит на власнику номера. Більшого абсурду і уявити складно, проте психологічний тиск вони чинять пристойний. Людина, яка не надто знається на законодавстві, цілком може почати панікувати при згадці кредитів, суду і СБУ.

Щоб розібратися в цій ситуації, ми поспілкувалися з юристами і дізналися, що робити в таких випадках, і чи можна вирішити питання, не змінюючи телефонний номер
.

Що робити в таких ситуаціях

Перше,щопотрібнозапам'ятати-ніколи неслідпіддаватисяпаніцііперераховуватикудисьгроші,аджевсі схемизав'язанінапростомупсихологічному тиску.

"На жаль шахраї і колектори використовують одні й ті ж принципи психічного тиску: постійні дзвінки, погрози, розголошення особистих даних особи. Сам по собі психологічний тиск за Кримінальним кодексом не є самостійним складом злочину, але в деяких випадках може бути складовою частиною інших злочинів – наприклад, вимагання.

В такому випадку потерпілий може піти в поліцію і подати заяву про вимагання, хоча, на жаль, наші правоохоронні органи сьогодні і так не справляються з валом розслідувань більш серйозних злочинів, тому наївно було б вважати що вони реально візьмуться за розслідування такої справи. Самі дзвінки краще записати і передати ці записи як доказ разом із заявою. Однак на практиці ті ж колектори шанують кримінальний кодекс і рідко переходять небезпечну межу. По суті, вони тільки натякають на наслідки, проте вкрай рідко погрози звучать в неприкритому вигляді", – пояснює в коментарі сайту "Сегодня" Олексій Ющенко керівник корпоративної практики, адвокат Адвокатського об'єднання
"КФ "ДОМІНАНТА".

Усвоючергу,АндрійТарсі,керуючийпартнер,адвокатЮК"Тарасовіпартнери"говорить,щонайдієвішийспосіб-повнеігноруваннятакихшахраїв,аджезаборонитиїмдзвонитидо вимогніхтоне може.

"Якщомовайдепро телефонні дзвінкиіСМСзвимогоюповернутинеіснуючий(абоіснуючий)борг,тонайпростішийідієвийспосіб-їхповнеігнорування.Сучаснітелефонидаютьможливістьвнестинебажаногоконтрагентав"чорнийсписок"іне відчуватинезручностейз цього приводу.На жаль,заборонитиколекторамтелефонуватисвоїмжертвамне моженіхто,навітьПечерськийсуд",-зазначивюрист.

Реклама

Аледодаванняномеравчорнийсписокне завждивирішуєпроблему.Аджетакікомпаніїскуповуютьстартовіпакетисотнями,іякщовизаблокуєтеодинномер-вам,дужеможебути,подзвонятьзіншого.

До слова,колекторськікомпаніївУкраїніпрацюютьне зовсімвправовому полі.Тарасовдодає,щовонидіютьбезбудь-якого спеціальногорегулюванняназаконодавчомурівні,тому що,згідно з Конституцією-все,щоне заборонено,тодозволено.

"Основоюбізнесуколекторівєправосторін"продати"боргітимсамимзамінитикредиторавзобов'язанні.Але,колекторможедіятиівідіменіфінансової установи,яка надалакредит,за дорученням.Увідносинахзколекторомібудь-якиміншимкредитором,головнепам'ятати-примусовоборгможебутистягненийтількинапідставірішеннясудуі тількисудовимивиконавцями.Всі іншіспособи-незаконні",-говоритьТарасов.

Колекторськікомпаніїза фактомпростовикуповуютьубанківправонавимогуборгу.ОлексійЮщенкопояснює,щовданийчасбезлічбанківзнаходятьсявстаніліквідаціїтаїхні кредитні портфеліпродаютьсяфірмам,якікупуютьборгпозичальникаінадалівимагаютьйогоповернення.Також,якправило,такікомпаніїпостійнозмінюютьадресиреєстраціїтасвоємісцезнаходження.

"Інодібуваєтак,щоколекторськіагентствапочинаютьтурбуватилюдей,уякихнемаєборгівпередбанкомініколиїхне було.Нерідківипадки,коли"співробітник"компаніїпочинаєзагрожуватиздоров'ю,життю або майнуклієнта,членамйогосім'ї,інавмиснонадаєклієнту-боржникунеправдивуінформаціющодойогоборгута штрафнихсанкцій.Своїправащодотакихфінансовихкомпанійвартовідстоювативправовому полі",-зазначаєОлександраЧигріна,юристзЮК "ВОЛХВ".

Вонапояснює,що,впершучергу,необхідноуточнитидані"співробітника"колекторськоїкомпанії(ПІБтаназвукомпанії,якувінпредставляє)ізафіксуватиякомогабільшедоказівнезаконнихдійз бокутакоїкомпанії,аджечастозадзвінкамитаких"колекторськихкомпаній"ховаютьсяшахраї.Найкращепідійдеаудіофіксаціятакої розмови.Убільшостівипадківзафіксованийфактпогрозєвагомимдоказом.

"Діяльністьтакихорганізаційє незаконноюіпідпадаєпідвизначеннястатейКримінальногокодексуУкраїни,асамешахрайство,вимаганняіпогрозизнищеннямайна.

Колизібранівсідокази,необхіднозвернутисяз заявоювполіціюіпроконтролювати,щобвідомостіпро факткримінальногоправопорушеннябуливнесенідо Єдиного реєструдосудовихрозслідувань.Паралельнозпроцесомкримінального провадження,можназвернутисязпозовомдо суду",-додалаЧигріна
.

Що порушують колектори

Якихосьположень,якібпередбачалипокараннязадіяльністьколекторів,вУкраїніпокинемає.Томушахраїспокійнокористуютьсясвоєю безкарністю.Вирішення цієїпроблемимаєбутикомплексним,аджебезкарністьпороджуєте,щозаразкоженукраїнецьможекупитистількирізнихномерів,скількивінсамзахоче,прицьому,не проходячижодної ідентифікації.Такаанонімністьдаєшахраяммасуможливостейі,фактично,розв'язуєїмруки.

Реклама

Проте,вартопам'ятати,щозаконколекторивсежпорушують.

"Якщоцепов'язанозпогрозамиреальнихколекторівз приводуоплатиабопередачімайна,тоінодіцеможепідпадатипідст.189ККУкраїни(вимагання),аінодіст.129ККУкраїни(погроза вбивством).Якщождзвонятьіобманнимшляхомвимагаютьперевестигрошіабопогаситинеіснуючийборг,тоцест.190(шахрайство)",-пояснюєОлексійЮщенко.

Правда,такірозмовипотрібнозаписувати,івжепісляцьогойтивполіціюіз заявами.

"Якщопід часдзвінкаабоСМСвамнадходять погрози,тоце,безумовно,підставадлязаявивполіцію.Залежновідхарактерутакихзагрозможебутивідкритокримінальне провадженняза статтею355(примушування до виконання чине виконанняцивільно-правовихзобов'язань)абонавітьстаттею129(погроза вбивством)КримінальногокодексуУкраїни",-додавТарасов.

Чи варто звертатися до мобільних операторів

Мобільніоператоривтакихситуаціяхмалочимможутьдопомогти.Воничистофізичноне зможутьконтролювативсіхнедобросовіснихабонентів,та йвизначити,шахрайабонентчи ні-доситьскладно.

"Уразідзвінківзвимогоюборгускаржитисяоператорусенсунемає, оскількивінне маєтехнічноїможливостівідслідковуватинедобросовіснихкористувачівпослугівідрізнятиїхвіддзвінківреальнихкредиторів(представниківбанків,кредитнихспілок,лізинговихкомпанійіт.п.).Івже тим більше,не можеоператорвплинутинаколектора,якийвампогрожує розправою",-говоритьТарасов.

Та йкоштувативизнати,щорозбиратисяу всійцій метушнімобільнимоператорамне особливоцікаво.Юриститежакцентуютьувагунатому,щостартовіанкетиповинніпродаватисяза паспортами,тому щоанонімністьне призводить нідочого хорошого.

"Мобільнимоператорамцене цікаво,та йдотого жпсихологічнийтерористможекупитиновийстартовийпакетідаліпродовжуватисвою справу.Частковоможевирішитипроблемувведенняпоіменнихтелефонів,тобто,колипакетибудутьпродаватисятількиприпред'явленніпосвідчення особизодночаснимвнесеннямвєдинубазуданихпровсіхабонентів",-пояснивЮщенко.

Юристтакождодав,щовїхній практицібуливипадки,колижертвамипогрозсталиабсолютносторонніособи.Причинабанальна-мобільніоператорипісляблокуваннятелефонучерезякийсь часйоговідновлюютьіпродаютьіншим клієнтамвскладіновогопакета.Іцейновийабонентпочинаєотримуватидзвінки,адресованіпопередньому власникуномера.

Реклама

Вартовизнати,щотаківипадкидійснобувають,алевсежцешвидше винятокзправил.Аджеколитобірозповідаютьпро якіськредитидесятирічноїдавності,авповідомленнях погрожуютьстаттеюпро шахрайство-цеявно непомилкаоператорів,ацілеспрямованаспроба"розвести"людинунагроші.

Такимчином,вирішитипроблемузшахраяминепросто.Звернутися із заявамиможнатількивполіцію,алеітамрозраховуватинашвидке вирішенняпроблеми недоводиться.Убудь-якомувипадку,якщовистикаєтесязтакимипідозрілимивимогамиповернутигроші,не вартопанікуватиіробитинеобачнівчинки.Потрібновсезважитиізнайти інформацію.Шахраїнамагаютьсямаксимальнопосіятипаніку,алеякщоне піддаватисяїй,ніякихгрошейівигодизловмисники неотримаютьізалишатьсянізчим.

Нагадаємо,нещодавномиписалипро відносно новий вид шахрайства в інтернетівипадки,коливсоцмережахпропонують"пільговікредити"піддуженизькийвідсоток.

Також раніше ми розповідали протакзваних"віконнихшахраїв" - колидо людейприходятьневідомізпропозицієювстановитиєвровікна-вриваютьсявквартириінаполягаютьнанегайномуоформленнізаявки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти