Володимир Євдокимов: "Потрібно міняти систему"

21 серпня 2014, 19:05

Олександр Ільченко Олександр Ільченко

Перший заступник голови МВС "Сегодня", як дізнався про свою можливу відставку, що думає про "Правий сектор", Яроша, реформи в міліції і чи має 23-метрову яхту

Володимире Миколайовичу,звідкиноги ростуть увашої відставки,яку напередоднівчорашньогозасіданняКабмінуанонсуваврадникміністраАнтонГеращенко(до моментуздачіномерані він,ні прес-службаКМУщене знали,чи звільненийЄвдокимов.-Ред.)?

Реклама

Меніважкокоментуватицю інформацію.Сампро неїдізнавсяв неділю, 10 серпня,перебуваючи,якзавжди,наробочомумісці іпроводячизаслуховування.Повідомилимоїспівробітники.Очікував,що міністрзапроситьпорозумітися.Не дочекався.Ну,вінміністр.Аяйого першийзаступник,і яквиконувавсвоїобов'язки,таквиконую.Самзаяв неписав.Які матеріалибули направленівКабмін іколи,меніневідомо.Простонеприємно.Не засебе-засистему.Щовсецетаквідбувається,ще йвиноситьсяназагальний огляд.

У міністрадо васбули претензії,зауваження?

Ні.Ні вособистому,нівслужбовомуплані.

Аверсіяпро те,щовашу відставкунібитопосприявДмитроЯрошзвинуваченнямивпричетностідо загибеліСашкаБілого(бувкоординаторомструктур "Правогосектора"наЗахіднійУкраїні)і нібитовашимнаказомзатримувати,бити,катуватиспівробітниківміліціїібійців"Правогосектора", які повертаютьсяіз зониАТО,має підсобою базис?

Реклама

Цеякесь марення.ВідносноБілого,заяким тягнувсяцілийшлейфзлочинів,вжесторазівбулосказано,івідеобуло – вінсамнаклав на себе руки.Мирозробилипланоперативно-слідчих дійз його затриманнята доставкудо Києва.Всяпроцедурабуладотримана.Узгоджуваласявпрокуратурі,суді.Під кожнуспецоперацію,дезадіюється"Сокіл",видаєтьсявідповідний дозвіл.Такий дозвілбуло.Планпозатриманнюі доставціБілогозатверджувавсямноюособисто.Все булодетальнорозписано- за коштамизахисту,табельної зброї,учасникамспецоперації.Ніхто немігприпустити,що,незважаючиназаконнівимоги,команди,Білийвідкриєвогоньна ураження,ранитьнашогоспівробітника ізастрелитьсебе.У життій не такебуває.Слідствовелапрокуратура,до участівньомузалучалисяіцивільніособиз бокуБілого.Інехайпрокуратураостаточнорозставитькрапкинад "i".Проводилосьтакожслужбове розслідування.Жалкую,що Білийзагинув.Незважаючи на особистостітих,з ким доводитьсяборотися,нікомуне бажавсмерті.Але єзакон.Єправаміліції,якімизобов'язанірішуче ітвердовикористовувати щодопереступилийого.Якіможуть бути питанняпо Білому?

Споконвічноїустановкинайоголіквідаціюне було?

Ну,природно!Ми ж незлочинці, які некілери.Сампитання виглядаєнекоректно.Мине займаємосятакожполітичнимивбивствами.ЗатеБілийза життяпосіяву людейтривогу істрах.У Севастополікожні15хвилинпотелебаченнюкрутиликадри,де вінпогрожувавзброєю,розправою,хапавпрокурорськихпрацівниківза грудки,щовикликалорізконегативнуреакцію,і нетільки в Криму.Хібатак чинятьвцивілізованомусуспільстві?Та ймасуінших гріхівйомуприписували...

ХотілизатриматиБілого,авсезакінчилосясмертю- цепроколспецгрупи?!

Передбачитивсе не можна.

Реклама

Аледлятоговистратегиітактикиприрозробціспецоперації.

Спецгрупамала всіпідстави застосуватизброю,коли Білийчинив опір івідкривпонійвогонь.Вінжепоранивбійця"Сокола".І той,падаючи,вистреливпо ногах.АБілий,відстрілюючись,нанісдва пострілисобі.У тій ситуаціїспівробітники діялипрофесійно.

ЗБілимвашапозиціязрозуміла.Ащостосуєтьсязвинувачень у тому,щонібитоз вашого наказуспівробітниківміліціїібійцівПСіз зониАТОхапалиікатувалитут?

Цетежповна маячня.Задача,якуставив іставлюпередкримінальнимблокоміміліцієювцілому,полягаєв тому,щоб недопуститипроникненняіз зониАТОзлочиннихелементів,сепаратистів,терористів,що намагаютьсяпривезтизброю,вибухівкудляподальшогопротиправноговикористання.Прикладівтакихмаса.Мноюбуло дано вказівкиі щодо створеннявідповіднихпостів,із транспорту,якийвиїжджаєіз зониАТО,і завданняпередміліцієюпоставлені-вкожному місті,кожномунаселеномупунктівиявлятимісця перебуваннятакихосіб,тайникизі зброєю,боєприпасами,вибуховимипристроями,вестироботупоїхранньому виявленню.Всі силиміліціїспрямованінаце.Так, невсе виходитьтак,як хотілосяб.Алепосиленийрежимконтролюдаєрезультати.Мищоднязатримуємолюдейзгранатами,вибухівкою,стволами.Інамбезрізниці,зПравоговонисектораабоЛівого,з військовихформуваньабозвідкись ще.Зброяза закономповиннезалишатисятам,де застосовується-вданомувипадкувзоніАТО.АйогозатримуютьпошляхувЗакарпатті,виявляютьвДніпропетровську, Хмельницькому,іншихрегіонах.І нетільки бійціПСйогоперевозять,айвійськовослужбовціНацгвардії,іншихформувань.ЗаявиЯроша,щоміліціякогоськатує,вибиває свідчення,вимисел.

Виходить,наклепзвів?

Реклама

Не перевіряєвінінформацію відпідлеглих.Тідоповіли,ніби михочемоотриматисанкціюнайогоарешт,обшук.Але ситуаціязовсімінакшевиглядає.БійціПСз Донецькоїобластізахопили чоловіка,привезлив розташуванняоздоровчогоцентру "Дружба"вПокровськомурайоні Дніпропетровськоїобласті,десятьднівкатували,трималивпідвалі,поламалиребра,пальціі кинулив лікарні.Іот колиспівробітникикарного розшуку таслідствапочалиперевірятиінформацію, розкрилисяцінепорядніфакти.Людина була готовапідписатибудь-які папери,аж дотого,щомало неміністрсамопроголошеноїнародноїреспубліки,такякбувнаволосоквідсмерті.Іколи слідчийвиніспостановупро проведенняобшуку приміщення,де трималиіпіддавалицієї людинитортурам,судІндустріальногорайону Дніпропетровськавідмовив.Потіміпрокуратураобластівідхилилапостанову...

Хтоця людина,якогоутримували?

ЖительДонецькоїобласті,лікар.Йоговикралиіпривезлидо Дніпропетровської області,набазуПС.Іосьпіслятого,яксудіпрокуратуравзялисвоїдивні рішення,підлегліЯрошанакрутилийого,нібикопаютьпід ньогоособисто.Як церозуміти-якщо людинувикрадають,ламаютьребра,утримуютьсилою,змушуютьпідписуватипапери... Може,Ярошпереживає,щохтось дававцікоманди?Адже хтосьповиненвідповідати задіїпідлеглих,атоісістивтюрму!Якбивін прийшовдо мене,яброзповів,як себевестиврамкахзакону,про систему управліннята іншому...

Чомуви взагаліповернулисявМВС,звідкипішли самііпрекраснопочувалисебевбанківськомубізнесі?

В тренді
Майже літо в середині травня і грози: де сьогодні чекати негоди і спеки під 30 градусів
В тренді
Тупицький буде судитися за зарплату голови КСУ: Відсторонення – це помилка
Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua
В тренді
Медведчук розповів, де знаходиться підслідний депутат Козак

З МВСяйшовдвічі,і обидварази,колимінялисякоманди.Службів міліціївіддав25років,роботуцюлюблю,хочапосутіособистому житті небуло,сім'ю ідітей практичноне бачив.У банкузовсім іншийритм,ітам,ви праві,явідчувавсебепрекрасно.У менедесятки,сотні учніввміліції.Алевбанкприходилибагато знихзапорадою -якреформуватиміліцію,щотребавнійміняти.Іявідповідав:не повторюйтеминулих помилок,вміліціїтребаміняти некадри,асистему.Інакшевсе зновубуде,яквжебуло.Іось,знаючи,щоя ранішевивчавдосвід Польщі,іншихкраїн,знаючимоюпринциповупозицію,менебуквальнозарукупривелидо Авакова.

Хтопривів?Луценко?

Ну,це не важливо.Шановані мноюлюди,генерали.Ісказали:"Треба!"Поставивмініструтриумови.Перше:не визнаюніякихпартій.Друге: реформи.І готовий,крімобов'язківпершогозама,відповідати за їхвпровадженняв життя.Ітретя умова: кадровіпризначеннятількинаконкурснійоснові звивченнямдумкиколективівта громадськості.

— Аваков погодився?

— Так.

Іщо?Не заважаввам?

Цішістьмісяцівбулидуженапруженими.За14-15годин щоднябезвихідних тасвят,роботаназнос.Улюблена,прошузауважити,робота.Розумів,що реформине можнавідкладатинапотім.Їхтребапочинатинегайно.Дляцього потрібнііноземніменеджери.Знайшовтаку людину.Привівдо міністра.Йомусподобаласяконцепція.Потрібні буликонкретнікроки.Але,на жаль.Даліблагихнамірівсправа не пішла.

Щозаменеджер,ім'я,статус?

Дужеобізнана людина.ГромадянинУкраїни.Іпатріот.Бувготовий кинутипрестижнуроботузакордоном зокладомв $21000зарадинашої спільної справи.Алене вийшло.Іяцим дужестурбований.Людичекаютьнове обличчяукраїнської міліції.Айогонету,бо незмінюєтьсясистема.Якполаматининішню,знаю.Ілюди,яких привів,булиготові церобити.Звільнитизаразвсіх ізвідкисьнабратинових -не вихід.

ВГрузії непобоялися!

Ітоне відразу,якщознаєте.У настреба було негайноприступатидо створенняновоїпаралельноїсистеми.Іколивона бз'явилася,післяцьоголаматистару.Атакінову нестворили,і старалишилася.Німаршрутноїкарти,ніпріоритетів,ніцінностей.Осьчого чекаєсуспільство.Апотімі цілі, імотивація,і терміни.Требазаглянути івЄвропейськийкодексполіцейськоїетики, щосьзвідтивзявшина озброєння.Зрештою,тамаджезакладено те,щополіція- цецивільнілюди.

Якщовамдоведетьсяпіти,чим займетеся?

Займусясобоюнарешті.Іповернусядо спорту.Ідо англійської.Відпочину.

Наяхтісвоїй?

Ви проту23-метрову,про якувінтернетірозповідають?

— Ну так...

Колитакаяхтабуде,васпершимнабортзапрошу.Немає у менеїїі небуло.Тількичовен.Гумова.Інатійлишепаруразнариболовлюходив.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти