Головний тюремник країни – про бомбування колоній, "перевертнів" і Сибір

6 серпня 2014, 09:00

Ігор Сєров , Олександр Ільченко

Сергей Старенький рассказал "Сегодня" о том, зачем боевики похищают самых опасных зеков страны и почему осужденные не воюют на Востоке

-За останній часвУкраїністалосядвагучнихтюремнихскандалиcекс-нардепами -ОлександромШепелєвимі ВікторомЛозінським. Першийвтікз лікарняноїпалати, разомз нимзникіофіцерДПтС, аЛозинськоговідпустилираніше терміну.Чимзакінчилосяслужбове розслідуванняза фактом втечіШепелєва? ПрокоментуйтегучнезвільненняЛозінського.

В тренді
Чи потрібно дозволити подвійне громадянство? Що думають українці

- ПроШепелєва(бувзатриманийза підозроювпривласненнімайна банку"Родовід"вособливо великихрозмірахтазамахунавбивствоекс-акціонера"Родоводу" СергіяДядечко.-Авт.).Було кількаперевірок.Одну-додаткову -ядавдорученняпровести,ознайомившисьз результатамислужбової(!) перевірки,якупровелипід часмоєї відсутності.Було встановленокілька моментів,якісприялитакому поворотуподій(результатиопублікованінасторінціГлавиДПтСУвФейсбуці.-Авт.).

Одназ серйознихпричин,якадаламожливістьШепелєвувтекти- деякікерівникиСлужби, відповідальнізаорганізаціюохорони, які непоставилисясерйознодо своєї роботи,до моїхдоручень.Спеціальночи ні -нацевідповістьслідство прокуратури.До цихпірневідомоі місцезнаходженняофіцераБондаренко,якийзникразом зШепелєвим.Є припущення,щоофіцермігпостраждати.Не виключено,щоШепелєвпокинувтериторіюУкраїни.

ПроЛозинського.Після йогозвільненняза рішеннямсудувідразупочаласяперевіркадій співробітниківБориспільськоїколонії,де вінвідбувавпокарання.У їхніх діяхпорушень небуло,вони немогли невипуститийого.Після мипочалиперевірятивсюдіяльністьколоніївцьому напрямку.Встановиликількацікавихфактів,якіговорятьпро те,щопрацювавпевний"конвеєр"з 2013року, демедикиразом зекспертами,прокурорамиісуддеюсприялизвільненнюув'язненихза станом здоров'я.Ценапрацюванняіз заробляннягрошейвідстарої команди.Мизнаємоімената прізвищатих,хтоможебутипричетнийдо цього,матеріалинаправиливпрокуратуру.АЛозинськийзараз практичнощодняспілкуєтьсязі своїмизахисниками.

-КомузаразпідпорядкованівиправніустановивКримуі яка тамситуація?Кажуть, щотамтешніхв'язнівможутьперевезтинаКолимуі до Сибіру.

-У Кримузаразз бокуРФумисна,демонстративнаі повністюнеправовапозиціяповідношеннюдо тих,хтотамвідбуває покарання.В'язнямнав'язуютьросійськегромадянство,і можливостівідмовитисяу нихнемає.ЩостосуєтьсяКолими.У Кримуне можутьвідбуватипокараннянеповнолітні,жінки ідовічнозасуджені(через відсутністьтакихустановнапівострові).Тому єдиниймеханізм,який можезапропонуватиРосія,- цевідправкаїхвіншірегіони.

- Скількичоловік особовогоскладу залишилосявКримуі скількиперейшливіншіустановиконтинентальноїУкраїни?

-На 1 березнятампрацювали1026нашихспівробітників.Шестероз нихзахотілипрацювативукраїнськихустановахзамежами Криму.Відповідно,ми їмдопомоглиперевестисявПолтавську,Херсонську,Київську,ЗапорізькутаМиколаївськуобласті.Всі вони маютьможливістьслужитидалі- їхзабезпечилижитломі роботою.Багато хто зтих,якізалишилися в Криму,за нашимивідомостями,відмовилисявід українськоїприсягиі прийнялиросійську.Ще частинапростозвільнилася зустанов.

- Яка ситуаціявколоніяхнаСході?

- Тут єкричущіпроблеми,про якімизмушені говорити.Введенопосиленийрежимнесенняслужби.НатериторіїДонецькоїта Луганськоїобластейрозташованібільшістьнашихустанов різнихрівнівбезпеки.Вцифрах- це36об'єктів,де відбуваютьпокарання22тис.засуджених,тобто майжечвертьвід усіх(всьоговУкраїніблизько94тис.такихосіб.-Авт.).Частинацихколонійзнаходитьсявосередкахбойовихдій.

Якправило,терористизараз використовуютьколоніїв якостіживогощита.Наприклад,внічнапонеділокбільшніж10снарядамибулаобстрілянаколоніявТорезі.Прямимпопаданнямбувзруйнованийпоствідеоспостереження,наякому перебувала37-річнажінка-сержант.Їйвідірвалоруку, у одногоіз засуджених-осколкове поранення,він у лікарні.

Черезбойових дійчастопаралізуєтьсяводопостачання.Втакихвипадках мизабезпечуємопідвіз водидляприготуванняїжіта інших потреб.Ще на початкуактивізації проведенняАТОбулиобладнанімісцядляукриттяперсоналу тазасуджених -бомбосховища тапідвали,вякихє необхіднийзапаспродовольства.Самі засудженічекають іхочуть,щоб цевсе швидшезакінчилося -щобвонимоглинормальнохарчуватися,бачитисязрідниминапобаченнях,дзвонитисвоїмсім'ям...Дійсно,зафіксовано кількавипадківвтечзасуджених,які,яксамі потімпояснювали,просто незнали,щоробити і якзахиститьсявід мін.Алеє й таке,коли ув'язненоговикрадализарадитого,щобвчинитинаднимрозправузараніше скоєнийзлочин.За цейпотерпіліабоіншізацікавлені особиплатятьбойовикамгроші,яківідпрацьовуютьсвій сценарійзвзяттямвзаручникиспівробітниківколоній,застосуваннямзброїі т.д...За непідтвердженою інформацією,двохдовічнозасуджених,звільненихтакимшляхом,вженемаєвживих.РанішеуконвоюдонецькогоСІЗО збоємвідбилиазербайджанцяз тієюж метою.

-Чи посиленозаходи безпекивколоніяхнарешті територіїУкраїни?

-Є кількаобластей,деситуаціювивчаємоособливо,розроблені додатковізаходищодо забезпеченняохорони.Наприклад,у прикордоннихіпівденнихрегіонах.Проводитьсябільшенавчаньпо самозахисту,технічнозміцнюютьсяприміщенняохорони.Деякісхемиохоронимизмушенібулизмінити -з'ясували,щонасторонісепаратистіввоюютьекс-співробітникиСлужби.

- Скількигрошей заразвиділяєтьсянаодногоув'язненоговдень?

-Виділяється56грн50коп.вдень.У цюж сумувходять івитратина харчування -всередньому7грн70копійоквдень.Уявітьсобі!

Алемирозробилинове положення.Хочемоввестивменюмолоко,яйця,вершковемаслоіфруктипо сезону(длянеповнолітніх),чого заразофіційно немає.Намедобслуговуванняйде1грн10копійок.Всярешта суми,трохи більше40грн,йденакомунально-побутовіпослуги та іншістатті витрат.Моя пропозиція,з якимястукаюв усі двері- не требанампростотакдаватигрошей,авкладітьїху створення тарозвитоквиробництвнабазіколоній.Яскравийприклад -колоніїХарківщини,де такеє.За рахуноквиробництваув'язненізабезпечуютьсобінормальніумови утримання івстанівідшкодовуватизбиток, якийзавдалисвоїмжертвам(насьогодні вінвціломудорівнюєкількоммільйонамгривень).Наприклад,дляарміївколоніяхготовішитиформу,швейнупродукцію,пристосуваннядляперевезення техніки.Додам,що деякікомерсанти,виграючитендери,алене маючипотужностей,купуютьцю продукціюу нас,апотімперепродаютьдержаві.Такне повиннобути!

-Наскільки більшевУкраїніз кожнимрокомзасудженихнадовічне?

-Цеєдинакатегоріяув'язнених,чия кількістьпостійнозростає.У зв'язку зситуацієюнаСході,прогнозуюрізке зростанняподібнихвироків.Миповинніготуватимісцядлятакихгромадян.ДастьБог,їх ненаповнимо,алевжевивчаємопитання пропереоблаштуванняІзмаїльськогоСІЗО.Станомна 1липня,вУкраїні1тис.896такихзасуджених (на 1січня минулогороку -1777).

-Знаємо, що ув'язненіписализверненняз проханням дозволити їмпітинафронтвикупатипровину.Скількитакихіякий результат?

-Булитакі зверненнявідув'язнених,якіпереживаличерез те,щовідбуваєтьсявкраїні.Вуснійформідо керівництвазверталисяпрактичновкожнійколонії,близькодесятка-вписьмовій.Їмпояснили,що країнавдячназатаке бажання,алевониповиннівідбутисвої терміни,авдержавіпоки єкомуїїзахищати.

- Якіподії заразтрапляютьсявнашихколоніяхнайчастіше?

-Найпоширеніші -пронесеннявколоніюнаркотиків,алкоголю,мобільнихтелефонів.З останнімиситуаціянеоднозначна:закон дозволяєкористуватисямобільним,алеприконтроліперсоналу,адже інакшемобільнийврукахукладеногоможестатизасобомдляновогозлочину.Так,нещодавноув'язненийКіровоградськогоСІЗОподзвониві заявив,щозамінованоКабмін іт.п.

-Напевно євипадки, колидізнаєтеся, щозлочин скоїлитюремники?

- За7місяців2014 року понашимматеріаламбулопорушено35кримінальнихпроваджень,по нихпроходить38осіб.Не скажу,що цевсекорупціонериінегідники,якіпрацюютьвСлужбі.На жаль,їх більше,алероботапоїхвиявленнюведеться.Одназ причинзлочинів-матеріальне забезпечення.Сьогоднізвичайниймолодшийінспекторотримує1600-1800грн.на місяць,азанесенняоднієїмобілкикоштує 400-500грн.Звернулиувагунабільшсерйозні порушення- наданнянезаконнихпільгзасудженим.Наприклад,дострокове звільненнядлятих,хто не повинензвільнятися.Цезавдаєнабагато більшешкодиіміджуСлужби.

-Якчастовмираютьув'язнені?

- За7місяцівнинішньогорокувустановахСлужбипомерли512 осіб,зааналогічнийперіод минулогороку -547.Чвертьпомерлих-хворіли на СНІД,аякщоцяхворобаоб'єднана зтуберкульозом,толюдинаневиліковнаі "згоряє"закількатижнів.

-Крімтого, що Ви -головнийтюремниккраїни, Вищеберете участьу телепроекті, граючирольсудді.Чи впізнаютьВаснавулиці?

-Спробувавсвоїсилив телепередачіпіслятого,якв2010-мумене "попросили"зпосадиначальникаКиївськогоСІЗО.Завдяки цьомупідтримуюсебевюридичній формі.Беру участьтамбезкоштовно.Недавнооператорназаправцідізнався: людидумають,щояісправдісуддя.До речі,з тим,хтограврольодного зпідсудних,трапивсякурйоз.Бабусі,які побачили,щовбудинокзаходитьгромадянин,якого 2години томуза сюжетомтелепередачі"посадиливтюрму",подзвониливміліціюісказали,щовтік засуджений.

- Чимзахоплюєтесь?

-Завждицінувавгірськийі воднийтуризм.Цедаєможливістьпереключитисязробочихпроблемна те,що життя складаєтьсяіз яскравихмоментів.Брав участьвпоходахпо різних областяхУкраїниі нетільки.БувнаЛадозі,вСаянах(гірськийрайоннапівдніСибіру),наАлтаї.Цього рокупланувалигрупоюспецназупоміститипрапорУкраїнинаЕвересті,алезараз цевиявилосянеможливим.Авостаннітри рокизахопленьдодалося(посміхається.-авт.)- народиласядочка,а8місяців тому -син.Є зарадичогожити.
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти